Chancellor’s Scholarship

Chancellor’s Scholarship

University of Massachusetts Boston
University of Massachusetts Boston

University of Massachusetts Boston

BOSTON, Massachusetts , USA

University of Massachusetts Boston - còn được gọi là UMass Boston – là trường đại học nghiên cứu lớn thứ ba trong  năm trong khuôn viên thuộc hệ thống  trường University of Massachusetts.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Massachusetts Boston
Tên chương trình học bổng Chancellor’s Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $15,000 - $25,000

Hạn nộp Tự động xét
Điều kiện tóm tắt
GPA 3.6+
Điều kiện khác SAT: 1270/ ACT: 26

Thông tin chi tiết

  • Được gia hạn trong tối đa 4 năm với điểm trung bình tối thiểu là 3.2
  • Học bổng và số tiền nhận học bổng sẽ được xác định bằng đánh giá tổng thể về đơn xin nhập học bao gồm đánh giá kỹ lưỡng về mức độ nghiêm ngặt của khóa học, điểm trung học phổ thông, điểm kiểm tra tiêu chuẩn, thư giới thiệu và cam kết thể hiện với lãnh đạo, dịch vụ cộng đồng hoặc việc làm

Học bổng khác của trường

University of Massachusetts Boston Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Boston

Beacon’s Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 -$8,000

Cử nhân

GPA 3.4+

Dean’s Scholarship

Giá trị: $10,000 - $14,000

Cử nhân

GPA 3.4+

SAT: 1170/ SAT: 24

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Boise State University Cấp học Điều kiện Boise State University

WUE Scholarship

Giá trị: 12.866 USD

Cử nhân

GPA 3.20-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 21+ or SAT 1060+

University of Hartford Cấp học Điều kiện University of Hartford

International Pathway Program(2 semesters)

Giá trị: $8,000 - $15,000

Dự bị đại học

The Quarry Lane School - International Academy Cấp học Điều kiện The Quarry Lane School - International Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: 12.6000 USD đến 21.250USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Foxcroft Academy Cấp học Điều kiện Foxcroft Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: 21.750 USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

California State University Fullerton Cấp học Điều kiện California State University Fullerton

2019-2020 Alumni Association Scholarship

Giá trị: $3,000 và $1,000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0

Học bổng khác trên thế giới

University Of Sussex, UK Cấp học Điều kiện University Of Sussex, UK

Chancellors International Business School

Giá trị: £5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Royal Holloway University, UK Cấp học Điều kiện Royal Holloway University, UK

Physics scholarships

Giá trị: £1,000

Đại học quốc tế năm 1

University of Worcester, UK Cấp học Điều kiện University of Worcester, UK

UG Academic Achievement Scholarships

Giá trị: up to £1,000

Cử nhân

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: 2500 Eur (IMC), 3000 Eur (IBS, SSE)

Thạc sĩ

Stanstead College, Canada Cấp học Điều kiện Stanstead College, Canada

Full entrance scholarship

Giá trị: 100% học phí

Trung học

GPA 8.5 trở lên

Trong thời gian học duy trì GPA trên 6.5