Merit-Based Scholarships

Merit-Based Scholarships

Lipscomb University
Lipscomb University

Lipscomb University

Nashville, Tennessee , USA

Lipscomb University là một trường đại học đại cương (liberal arts university) được thành lập năm 1891. Là một môi trường đại học để trải nghiệm tốt dành cho sinh viên quốc tế. Tự hào là trường Đại học hàng đầu với sự khác biệt, các chương trình đào tạo nghiêm ngặt không chỉ mang lại bằng cấp mà còn nâng cao các kỹ năng giúp sinh viên có ý thức rõ ràng hơn về mục tiêu phát triển cá nhân.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Lipscomb University
Tên chương trình học bổng Merit-Based Scholarships
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $ 7.000 - $ 15.000

Hạn nộp Tự động xét

Điều kiện chi tiết

Dựa trên thành tích cho sinh viên dựa trên GPA và điểm kiểm tra.

Thông tin chi tiết

Liên hệ với nhân viên tư vấn tuyển sinh để biết thêm thông tin.

Học bổng khác của trường

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $10,000

Cử nhân

State Add-On Scholarships

Giá trị: $1,500 - $3,000

Cử nhân

Trustee Scholarship

Giá trị: Học bổng toàn phần

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Suffolk University Cấp học Điều kiện Suffolk University

Automatic Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 - $18,500

Cử nhân

University of Massachusetts Lowell Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Lowell

Out-of-State & International Scholarships

Giá trị: $ 10,000 - $20,000

Cử nhân

GPA 3.0-3.2

Washington Academy Cấp học Điều kiện Washington Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $18500 / năm

Trung học

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

Trustee Scholarship

Giá trị: Học bổng toàn phần

Cử nhân

George Mason University Cấp học Điều kiện George Mason University

Follow My Lead Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

London School of Economics and Political Science (LSE), UK Cấp học Điều kiện London School of Economics and Political Science (LSE), UK

LSE Undergraduate Scholarship

Giá trị: up to 28,366

Cử nhân

Bangor University, UK Cấp học Điều kiện Bangor University, UK

Bangor International Scholarship

Giá trị: £2,000 - 4,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Bellerbys College, UK Cấp học Điều kiện Bellerbys College, UK

GCSE Pathway Scholarship

Giá trị: 70%

Trung học

London Business School, UK Cấp học Điều kiện London Business School, UK

The 30% Club Scholarship MBA

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

Teesside University, UK Cấp học Điều kiện Teesside University, UK

Global Excellence Scholarship

Giá trị: 1500-2000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học