Presidential Scholarship

Presidential Scholarship

Illinois State University
Illinois State University

Illinois State University

Normal, Illinois, USA

Illinois State University mang đến trải nghiệm với quy mô lớp học nhỏ và sự quan tâm tới từng cá nhân dù bạn là sinh viên trong nước hay quốc tế. Khi theo học tại Illinois State, sinh viên có thể mong đợi trải nghiệm đại học chất lượng cao với giá cả phải chăng. Với một loạt các chương trình học thuật và cơ hội nghề nghiệp cạnh tranh ở bang Illinois, bạn sẽ phát triển được những thế  mạnh của bản thân tại ngôi trường đại học này.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Illinois State University
Tên chương trình học bổng Presidential Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $11000

$11,000/1 năm Có thể gia hạn lên tới 4 năm

Số lượng competitive

Có quyết định vào đầu tháng 1

Hạn nộp November 15
Điều kiện tóm tắt
GPA 3.5
Điều kiện khác SAT 1360 or tương đương ACT

Học bổng khác của trường

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Graduate International Admission Scholarship

Giá trị: $2000

Thạc sĩ

GPA 3.5

Undergraduate International Admissions Scholarship

Giá trị: up to 2,000

Cử nhân

GPA 3.0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Thornton Academy Cấp học Điều kiện Thornton Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $18,000 / năm

Trung học

University of Hartford Cấp học Điều kiện University of Hartford

Master s International Year(2 and 3 semesters)

Giá trị: Up to $8,000

Dự bị thạc sĩ

GPA 2.5 - Tiếng Anh 5.5

Interview

Elmhurst University (Elmhurst College) Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College)

Transfer International Discovery Award

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

George Mason University Cấp học Điều kiện George Mason University

Progression Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

GPA 3.5-4.0 hoặc 3.0-3,49

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Honors Scholarship

Giá trị: $4,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Engineering Masters Pathway Scholarship

Giá trị: $32.000/ 4 years

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA ATAR 95.00 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

UC International College, New Zealand Cấp học Điều kiện UC International College, New Zealand

Gift Voucher

Giá trị: $200

Cao đẳng

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

International Women in Maritime Engineering Scholarship

Giá trị: 75% - 100% Undergraduate for Frist year

Cử nhân , Thạc sĩ

Women in Seafaring Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân

Oxford Sixth Form College, UK Cấp học Điều kiện Oxford Sixth Form College, UK

Học bổng dành cho học sinh theo học chương trình tại trường A Level, BTEC và IGCSE

Giá trị: 40% Học phí

Trung học

Tiếng Anh 6.5