High Achievers Scholarship

High Achievers Scholarship

Kaplan Business School Australia
Trường cấp học bổng Kaplan Business School Australia
Tên chương trình học bổng High Achievers Scholarship
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ , Cao đẳng
Giá trị học bổng 30% all tuition fee

Số lượng Có hạn, cứ

Điều kiện tóm tắt
GPA 9.0
Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Điều kiện chi tiết

- Hoàn thành bài luận 500 từ

- Không nhận bất kì học bổng nào khác

Học bổng khác của trường

Kaplan Business School Australia Cấp học Điều kiện Kaplan Business School Australia

Kaplan Alumni

Giá trị: 20% all tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Regional Scholarship

Giá trị: 10% all tuition fee

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 6.5/10 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

La Trobe University Cấp học Điều kiện La Trobe University

Academic Merit Scholarship

Giá trị: Lên đến 15.900

Cao đẳng

College Excellence scholarship

Giá trị: Up to 15%

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 6.6 trở lên - Tiếng Anh Đáp ứng nhu cầu đầu vào của trường

University of Melbourne Cấp học Điều kiện University of Melbourne

Bachelor of Commerce Global Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân

TAFE NSW Cấp học Điều kiện TAFE NSW

DESTINATION AUSTRALIA SCHOLARSHIP

Giá trị: AUD$15.000

Chứng chỉ , Cao đẳng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Flinders University Cấp học Điều kiện Flinders University

Foundation, Diploma & Pre-Master Scholarship

Giá trị: AU$ 2,500; 5,000; 7,500

Cao đẳng , Dự bị đại học , Dự bị thạc sĩ

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Học bổng khác trên thế giới

Westtown School, USA Cấp học Điều kiện Westtown School, USA

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: up to 60% tuition fee

Trung học

GPA 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

Keele University, UK Cấp học Điều kiện Keele University, UK

Keele International Excellence Scholarship (UG)

Giá trị: £2,500/năm

Cử nhân

University of Cumbria, UK Cấp học Điều kiện University of Cumbria, UK

Chevening Scholarships

Giá trị: 100%

Chứng chỉ sau đại học

York St John University, UK Cấp học Điều kiện York St John University, UK

York St John International Scholarship

Giá trị: 1000

Chứng chỉ sau đại học

University of the West of England Bristol (UWE Bristol), UK Cấp học Điều kiện University of the West of England Bristol (UWE Bristol), UK

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên