Entrance Scholarship

Entrance Scholarship

Australian Catholic University (ACU)

Nếu bạn mong muốn du học chương trình đại học có chi phí rẻ tại Úc, có thể lựa chọn nhiều học xá khác nhau, hãy cân nhắc đại học ACU.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Australian Catholic University (ACU)
Tên chương trình học bổng Entrance Scholarship
Cấp học Dự bị đại học
Giá trị học bổng 50%

Giá trị $9.990

Số lượng 15

Đơn xịn học bổng sẽ được mở vào 6/1/2020

Chuyên ngành

Con đường dẫn đến các chương trình sau

 • Bachelor of Business Administration
 • Bachelor of Accounting and Finance
 • Bachelor of Commerce
 • Bachelor of Information Technology
 • Bachelor of Early Childhood Education (Birth to Five Years)
 • Bachelor of Educational Studies
 • Bachelor of Arts
 • Bachelor of Creative Arts
 • Bachelor of International Development Studies
 • Bachelor of Visual Arts and Design
 • Bachelor of Youth Work
 • Bachelor of Biomedical Science
 • Bachelor of Nutrition Science 
 • Exercise Science degrees including High Performance Sports, and Sport and Outdoor Education 
 • Bachelor of Applied Public Health 
 • Bachelor of Laws
Điều kiện tóm tắt
GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Tiếng anh Tối thiểu 5.5 min 5.0

Điều kiện chi tiết

- Ít nhất 17 tuổi để bắt đầu chương trình Foudation

- Foundation bắt buộc 6.0 min 6.0 nếu Bachelor của bạn yêu cầu ielts 7.0

 - Ứng viên học tại Melbourne, chương trình học thường kéo dài 35 tuần

Học bổng khác của trường

Australian Catholic University (ACU) Cấp học Điều kiện Australian Catholic University (ACU)

ACU scholarship 2023

Giá trị: £2000/ semester - £ 5.000/year

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

Mercy Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân

GPA GPA of 4 on the ACU 7

Global Excellence Scholarships

Giá trị: $5.000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

ACU International Student Scholarship

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 80% - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Australian National University ANU Cấp học Điều kiện Australian National University ANU

Progression Scholarship

Giá trị: AU$25.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

10kclub.io Scholarship

Giá trị: 10000 USD

Cử nhân

Murdoch University Cấp học Điều kiện Murdoch University

Scientific Excellence Scholarship

Giá trị: $5.000

Cử nhân

GPA 3.5/4 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Flinders University Cấp học Điều kiện Flinders University

Foundation, Diploma & Pre-Master Scholarship

Giá trị: AU$ 2,500; 5,000; 7,500

Cao đẳng , Dự bị đại học , Dự bị thạc sĩ

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

The University of Adelaide Cấp học Điều kiện The University of Adelaide

Global Academic Excellence Scholarship

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 6.8/7 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng khác trên thế giới

Regent’s University London, UK Cấp học Điều kiện Regent’s University London, UK

Regent’s Postgraduate Progression Scholarship

Giá trị: 5-15%

Chứng chỉ sau đại học

Lipscomb University, USA Cấp học Điều kiện Lipscomb University, USA

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $10,000

Cử nhân

NHL Stenden University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện NHL Stenden University of Applied Sciences, Netherlands

Holland Scholarship

Giá trị: 5000 euros

Đại học quốc tế năm 1

University of Stirling, UK Cấp học Điều kiện University of Stirling, UK

INTO University of Stirling JV Progression Scholarships

Giá trị: Up to £4,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Wilfrid Laurier University, Canada Cấp học Điều kiện Wilfrid Laurier University, Canada

Laurier Scholar

Giá trị: up to $40,000