Entrance Scholarship

Entrance Scholarship

Australian Catholic University (ACU)

Nếu bạn mong muốn du học chương trình đại học có chi phí rẻ tại Úc, có thể lựa chọn nhiều học xá khác nhau, hãy cân nhắc đại học ACU.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Australian Catholic University (ACU)
Tên chương trình học bổng Entrance Scholarship
Cấp học Dự bị đại học
Giá trị học bổng 50%

Giá trị $9.990

Số lượng 15

Đơn xịn học bổng sẽ được mở vào 6/1/2020

Chuyên ngành

Con đường dẫn đến các chương trình sau

 • Bachelor of Business Administration
 • Bachelor of Accounting and Finance
 • Bachelor of Commerce
 • Bachelor of Information Technology
 • Bachelor of Early Childhood Education (Birth to Five Years)
 • Bachelor of Educational Studies
 • Bachelor of Arts
 • Bachelor of Creative Arts
 • Bachelor of International Development Studies
 • Bachelor of Visual Arts and Design
 • Bachelor of Youth Work
 • Bachelor of Biomedical Science
 • Bachelor of Nutrition Science 
 • Exercise Science degrees including High Performance Sports, and Sport and Outdoor Education 
 • Bachelor of Applied Public Health 
 • Bachelor of Laws
Điều kiện tóm tắt
GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Tiếng anh Tối thiểu 5.5 min 5.0

Điều kiện chi tiết

- Ít nhất 17 tuổi để bắt đầu chương trình Foudation

- Foundation bắt buộc 6.0 min 6.0 nếu Bachelor của bạn yêu cầu ielts 7.0

 - Ứng viên học tại Melbourne, chương trình học thường kéo dài 35 tuần

Học bổng khác của trường

Australian Catholic University (ACU) Cấp học Điều kiện Australian Catholic University (ACU)

ACU scholarship 2023

Giá trị: £2000/ semester - £ 5.000/year

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

Mercy Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân

GPA GPA of 4 on the ACU 7

Global Excellence Scholarships

Giá trị: $5.000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

ACU International Student Scholarship

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 80% - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

University of Wollongong Cấp học Điều kiện University of Wollongong

Vietnam Bursary

Giá trị: 10%

Cao đẳng , Dự bị đại học , Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

University of Sydney Cấp học Điều kiện University of Sydney

International Undergraduate Commencing Scholarship

Giá trị: 5.000 AUD

Cử nhân

GPA 65% - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Edith Cowan University Cấp học Điều kiện Edith Cowan University

Petroleum Engineering Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

The University of Adelaide Cấp học Điều kiện The University of Adelaide

Eynesbury College High Achiever Progression

Giá trị: 25%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Australian National University ANU Cấp học Điều kiện Australian National University ANU

ANU College of Business & Economics South East Asia Merit Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Học bổng khác trên thế giới

Saxion University of Applied Sciences, Netherland Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences, Netherland

Holland Scholarship

Giá trị: 5000 Eur

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

Durham University, UK Cấp học Điều kiện Durham University, UK

Master in Business Analytics Scholarships

Giá trị: Up to £8,375

Chứng chỉ sau đại học

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada

Graduate Scholarships

Giá trị: $1,000 to $10,000

Thạc sĩ

Bangor University, UK Cấp học Điều kiện Bangor University, UK

Deans Scholarship - UG

Giá trị: £5,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Aston University, UK Cấp học Điều kiện Aston University, UK

MBA Scholarship

Giá trị: 5,600 - 14,000

Thạc sĩ