Học bổng du học Úc bậc Đại học - Cao Đẳng

RMIT University Cấp học Điều kiện RMIT University

COBL Academic Merit Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cử nhân

GPA 9.0/10

Academic Merit Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân

GPA 8.5/10

Le Cordon Bleu - Sydney Cấp học Điều kiện Le Cordon Bleu - Sydney

Học bổng Le Cordon Bleu Brisbane AUD$10,000

Giá trị: $10,000

GPA hoàn thành lớp 11 hoặc 12 (tốt nghiệp cấp 3) - Tiếng Anh IELTS 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0)

Bài luận 400 từ

The University of Adelaide Cấp học Điều kiện The University of Adelaide

Global Academic Excellence Scholarship (International)

Giá trị: 50% học phí khóa học

Cử nhân

GPA 6.8/7 - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

ASEAN Scholarship

Giá trị: 15% học phí toàn khóa học

Cử nhân

English Language Package

Giá trị: Học bổng 20 tuần tiếng Anh

Cử nhân

Federation University Australia (FUA) Cấp học Điều kiện Federation University Australia (FUA)

Federation University Australia Global Innovator Scholarship

Giá trị: 20% tuition fee

GPA 7.0 - 9.0

Federation University Australia Global Excellence Scholarship

Giá trị: 25% tuition fee

GPA > 9.0 - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện Tiếng Anh

The University of Newcastle Úc (UoN) Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Úc (UoN)

The International Excellence Scholarship (Information Technology and Computer Science)

Giá trị: Upto AU$60,000 (AU$15,000/năm)

College of International Newcastle Scholarship

Giá trị: Upto AU$17,575

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

ASEAN Exellence Scholarship (UG and PG)

Giá trị: Up to AU$ 50,000 (AU$10,000/năm)

Cử nhân

ICMS - International College of Management Cấp học Điều kiện ICMS - International College of Management

AEP Bursary (10 weeks)

Giá trị: 4,900 AUD

Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện Tiếng Anh

International Entry Bursary (IEB)

Giá trị: 7,600 - 13,000 AUD

International Scholarship

Giá trị: Up to 15,000 AUD

GPA 8.0 - Tiếng Anh IELTS 6.5

Tây Úc - University of Western Australia (UWA) Cấp học Điều kiện Tây Úc - University of Western Australia (UWA)

UWA Global Excellence Scholarship 2023 (GES) - Undergraduate Scholarships

Giá trị: Up to $36,000 - $48,000 AUD/3 - 4 years

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS) Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS)

UTS Undergradute Tution fee Scholarship

Giá trị: 20% học phí

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Vice Chancellor's International Undergraduate Scholarship

Giá trị: 100% Học phí

GPA 85%

University of Wollongong Cấp học Điều kiện University of Wollongong

University Excellent Scholarship

Giá trị: 30%

Cử nhân

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Australian Catholic University (ACU) Cấp học Điều kiện Australian Catholic University (ACU)

ACU scholarship 2023

Giá trị: £2000/ semester - £ 5.000/year

Cử nhân

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

Canberra - University of Canberra (UC) Cấp học Điều kiện Canberra - University of Canberra (UC)

VS Social Champion Scholarship

Giá trị: up to $ 50000

Cử nhân