Học bổng du học Úc bậc Thạc sỹ và sau Đại học

The University of Adelaide Cấp học Điều kiện The University of Adelaide

Global Academic Excellence Scholarship (International)

Giá trị: 50% học phí khóa học

Chứng chỉ sau đại học

GPA 6.8/7 - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

ASEAN Scholarship

Giá trị: 15% học phí toàn khóa học

Thạc sĩ

Federation University Australia (FUA) Cấp học Điều kiện Federation University Australia (FUA)

Federation University Australia Global Innovator Scholarship

Giá trị: 20% tuition fee

GPA 7.0 - 9.0

Federation University Australia Global Excellence Scholarship

Giá trị: 25% tuition fee

GPA > 9.0 - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện Tiếng Anh

The University of Newcastle Úc (UoN) Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Úc (UoN)

The International Excellence Scholarship (Management, Accounting and Finance)

Giá trị: Upto AU$ 30,000 (AU$15,000/năm)

The International Excellence Scholarship (Information Technology and Computer Science)

Giá trị: Upto AU$60,000 (AU$15,000/năm)

College of International Newcastle Scholarship

Giá trị: Upto AU$17,575

Dự bị thạc sĩ

ASEAN Exellence Scholarship (UG and PG)

Giá trị: Up to AU$ 50,000 (AU$10,000/năm)

Thạc sĩ

ICMS - International College of Management Cấp học Điều kiện ICMS - International College of Management

ICMS Alumni Bursary

Giá trị: 50% tuition fee

International Entry Bursary (IEB)

Giá trị: 7,600 - 13,000 AUD

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS) Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS)

Vingroup scholarships

Giá trị:

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

UTS Postgraduate International Scholarship

Giá trị: 20% học phí

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

University of Wollongong Cấp học Điều kiện University of Wollongong

University Excellent Scholarship

Giá trị: 30%

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Australian Catholic University (ACU) Cấp học Điều kiện Australian Catholic University (ACU)

ACU scholarship 2023

Giá trị: £2000/ semester - £ 5.000/year

Chứng chỉ sau đại học

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

Canberra - University of Canberra (UC) Cấp học Điều kiện Canberra - University of Canberra (UC)

VS Social Champion Scholarship

Giá trị: up to $ 50000

Chứng chỉ sau đại học

Flinders University Cấp học Điều kiện Flinders University

Vice-Chancellor International Scholarships

Giá trị: 50%

Thạc sĩ

GPA 95 ATAR

Swinburne University of Technology Cấp học Điều kiện Swinburne University of Technology

Swinburne X LinkedIn International Program – NEW

Giá trị:

Dự bị thạc sĩ , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

La Trobe University Cấp học Điều kiện La Trobe University

La Trobe South East Asia Scholarship

Giá trị: 30%

Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

Vice - Chancellor Scholarship Vietnam

Giá trị: 100%

Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA 80%

Overall WAM, Academic achievement, Extra-curricular activities, Social activities.

RMIT University Cấp học Điều kiện RMIT University

Merit scholarship for Vietnamese students

Giá trị: AUD $10000

Thạc sĩ

Là học sinh Việt Nam, apply vào trường từ Việt Nam