Học bổng đầu vào trường Concordia High School 2019

Scholarship Concordia High School 2019

Concordia High School
Concordia High School

Concordia High School

Austin, Texas, USA

Nhiệm vụ của trường trung học Concordia là truyền cho học sinh của chúng ta một cam kết về việc học tập suốt đời, lãnh đạo và thực hiện kế hoạch của bản thân.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Concordia High School
Tên chương trình học bổng Scholarship Concordia High School 2019
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 5.180 USD

Điều kiện khác Nộp hồ sơ & Phỏng vấn

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Whittier Christian School Cấp học Điều kiện Whittier Christian School

Học bổng đầu vào

Giá trị: 4.000USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Drew Scholarship

Giá trị: $7,000

Cử nhân

GPA 3.25-3.499

Lynn University Cấp học Điều kiện Lynn University

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $7,000 - $17,000

Cử nhân

California State University Fullerton Cấp học Điều kiện California State University Fullerton

2019-2020 Alumni Association Scholarship

Giá trị: $3,000 và $1,000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0

James Madison University Cấp học Điều kiện James Madison University

Graybeal Scholarship

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

GPA 2.8

Học bổng khác trên thế giới

The University of Adelaide, Australia Cấp học Điều kiện The University of Adelaide, Australia

Family Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Thạc sĩ

The University of Newcastle Australia , Australia Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Australia , Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: 500AUD

Cao đẳng

Queensland University of Technology (QUT), Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT), Australia

Creative Industries International Scholarship - Vietnam Excellence

Giá trị: 50%

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA < 8.6 tất cả các môn và trung bình môn - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Maastricht School of Management (MsM), Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM), Netherlands

Orange Tulip Scholarship

Giá trị: Up to 80% học phí

Thạc sĩ

Flinders University, Australia Cấp học Điều kiện Flinders University, Australia

Flinders Go Beyond Scholarship

Giá trị: 25% Học phí 2 kỳ đầu

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học