Học bổng đầu vào trường Concordia High School 2019

Scholarship Concordia High School 2019

Concordia High School
Concordia High School

Concordia High School

Austin, Texas, USA

Nhiệm vụ của trường trung học Concordia là truyền cho học sinh của chúng ta một cam kết về việc học tập suốt đời, lãnh đạo và thực hiện kế hoạch của bản thân.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Concordia High School
Tên chương trình học bổng Scholarship Concordia High School 2019
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 5.180 USD

Điều kiện khác Nộp hồ sơ & Phỏng vấn

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: 22,000 USD/1 năm

Cử nhân

University of Massachusetts Boston Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Boston

Chancellor’s Scholarship

Giá trị: $15,000 - $25,000

Cử nhân

GPA 3.6+

SAT: 1270/ ACT: 26

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Regional Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Graduate International Admission Scholarship

Giá trị: up to $10,000

Thạc sĩ

GPA 3.5

Maine Central Institute (MCI) Cấp học Điều kiện Maine Central Institute (MCI)

Học bổng đầu vào

Giá trị: 21.375 USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Học bổng khác trên thế giới

Regent’s University London, UK Cấp học Điều kiện Regent’s University London, UK

Robert McKee International Screenwriting Scholarship

Giá trị: 7000

Cử nhân

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia

Vingroup scholarships

Giá trị:

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Victoria University, Australia Cấp học Điều kiện Victoria University, Australia

VU College Diploma Merit Scholarship

Giá trị: $2.000 cho học kì thứ 2

Cao đẳng

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

University of Turku, Germany Cấp học Điều kiện University of Turku, Germany

Finland Scholarship

Giá trị: 100% + 5,000 EUR

GPA 3.0

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

ASEAN Scholarship

Giá trị: 15% học phí toàn khóa học

Cử nhân , Thạc sĩ