Merit Scholarships for Colorado Resident

Merit Scholarships for Colorado Resident

Colorado State University
Colorado State University

Colorado State University

Fort Collins, Colorado, USA

Thành lập năm 1870, Colorado State University là một trong những trường đại học công lập lâu đời tại Mỹ, Colorado State University đào tạo nhiều ngành thế mạnh từ kinh tế đến kỹ thuật, hệ thống các chương trình học thuật đa dạng, giảng viên nhiều kinh nghiệm là môi trường học tập tốt đối với các sinh viên quốc tế. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Colorado State University
Tên chương trình học bổng Merit Scholarships for Colorado Resident
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $4,000 - $16,000

Số tiền tối đa được trả mỗi năm $1,000 - $ 4,000, (một nửa được trả cho học kỳ mùa thu/ mùa xuân)

Hạn nộp Gửi đơn đăng ký trước ngày 1 tháng 2

Điều kiện chi tiết

  • First-time Resident Freshment được nhận vào full-time degree program tại khuôn viên chính của CSU ở Fort Collins kỳ học mùa thu (tháng 8) và mùa xuân (tháng 1).
  • SAT(reading and math only), có thể kết hợp điểm SAT và ACT
  • Gửi đơn đăng ký trước ngày ưu tiên 1 tháng 2 và nộp bảng điểm và điểm kiểm tra cho đến 1 tháng 5 để củng cố điều kiện nhận học bổng.

Thông tin chi tiết

  • Là Scholarships for Entering Colorado Resident Freshmen - Scholarships Awarded Based on the Application for Admission.

  • Sinh viên nhận tối đa trong 8 kỳ hoặc cho đến khi họ hoàn thành bằng cấp (tùy theo điều kiện nào đến trước)

  • Các học bổng dành cho sinh viên bắt đầu vào mùa thu hoặc mùa xuân, trừ khi có ghi chú khác; học bổng không được trao cho sinh viên bắt đầu vào học kỳ hè (tháng 5, tháng 6).
  • Không áp dụng cho sinh viên đã học cao đẳng hoặc đại học khác sau khi tốt nghiệp trung học và sinh viên CSU Online.

  • Thông báo về giải thưởng học bổng bắt đầu từ giữa tháng 9 đến tháng 5. Học sinh đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện và được chọn cho giải thưởng, sẽ được thông báo qua mail. Giải thưởng cũng sẽ được đăng lên RAMweb trong phần Financial Aid Awards.

Học bổng khác của trường

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Vietnam Student Scholarship

Giá trị: $4,000 - $8,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

Presidential, Provost’s, Dean’s, and Academic Recognition Scholarship

Giá trị: $20,000 - $40,000

Cử nhân

Cascade Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

Regional Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Graduate Progression Scholarship

Giá trị: $8,000

Thạc sĩ

GPA 3.75

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

New Jersey Institute of Technology Cấp học Điều kiện New Jersey Institute of Technology

EduCo Scholarship for graduate programs

Giá trị: $3,000 - $4,000

Thạc sĩ

California State University Fullerton Cấp học Điều kiện California State University Fullerton

2019-2020 Alumni Association Scholarship

Giá trị: $3,000 và $1,000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Drew Scholarship

Giá trị: $7,000

Cử nhân

GPA 3.25-3.499

Monterey Bay Academy Cấp học Điều kiện Monterey Bay Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $15,000 / năm

Trung học

Auburn University Cấp học Điều kiện Auburn University

Academic +Talent Program

Giá trị: $12,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Saanich International Student School District No. 63, Canada Cấp học Điều kiện Saanich International Student School District No. 63, Canada

Học bổng 50% học phí

Giá trị: 50%

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0

ICHM - International College of Hotel Management - ICHM Adelaide, Australia Cấp học Điều kiện ICHM - International College of Hotel Management - ICHM Adelaide, Australia

ICHM Entry ScholarshipsInternational Student Scholarships 2020

Giá trị: 10% tuition fee

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh 7.0 min 6.5

University of Gloucestershire, UK Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire, UK

International Postgraduate Scholarship

Giá trị: 7000

Thạc sĩ

University of Lincoln, UK Cấp học Điều kiện University of Lincoln, UK

Centre of Excellence Scholarship

Giá trị: 2.000 Bảng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

AMC Dean's Merit Scholarship

Giá trị: 50% Tuition fee FOR DURATION OF DEGREE

Cử nhân , Thạc sĩ

700-1000 Words Essay Required