Merit Scholarships

Merit Scholarships

Northeastern University
Northeastern University

Northeastern University

BOSTON, Massachusetts , USA

Trường Đại học Northeastern - Northeastern University thuộc nhóm trường hạng 1 (tier 1) tại Mỹ, được xếp hạng cao bởi các tổ chức đánh giá giáo dục như U.S.News. Northeastern University là một trong những trường tiên phong về cung cấp chương trình thực tập/ co-op, với hơn 100 năm kinh nghiệm.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Northeastern University
Tên chương trình học bổng Merit Scholarships
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $10,000 - $28,000

$10,000 - $28,000 cho năm đầu và $5,000 - $14,000 cho những năm tiếp theo

Hạn nộp ngày 1/1

Điều kiện chi tiết

Những sinh viên nằm trong top 10 - 15% trong nhóm ứng viên của chúng tôi được xem xét nhận giải thưởng bằng khen cạnh tranh, bao gồm cả học bổng danh giá - Dean’s Scholarship.

Tất cả các ứng viên năm thứ nhất cho tuyển sinh đại học vào Đông Bắc được xem xét.

Thông tin chi tiết

 

 

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

International Graduate Year

Giá trị: up to 5,000 USD

Đại học quốc tế năm 1

Rollins College Cấp học Điều kiện Rollins College

Centennial Scholarships

Giá trị: $ 5,000 - $ 20,000

Cử nhân

GPA >3.1

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Vietnam Student Scholarship

Giá trị: $4,000 - $8,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

James Madison University Cấp học Điều kiện James Madison University

Dingledine-Bluestone Scholarships

Giá trị: $ 12,206

Cử nhân

GPA 3.6

Simmons University Cấp học Điều kiện Simmons University

First - year scholarship

Giá trị: 50% (up to £27,000)

Cử nhân

GPA 3.0 - Tiếng Anh 6.5 ielts

Letter of recommendation, Interview, SOP

Học bổng khác trên thế giới

University of East Anglia (UEA), UK Cấp học Điều kiện University of East Anglia (UEA), UK

Economics: Vietnam Scholarship (PG)

Giá trị: £9050

Thạc sĩ

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Women in Engineering Scholarship

Giá trị: $5,000

Cử nhân

GPA ATAR 95.00 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Algoma University, Canada Cấp học Điều kiện Algoma University, Canada

The Dean’s Award

Giá trị: 1000 CAD

Cử nhân

GPA 7.0 - Tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

The University of Manchester, UK Cấp học Điều kiện The University of Manchester, UK

Global Futures Scholarship

Giá trị: GBP 2000

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Sydney, Australia Cấp học Điều kiện University of Sydney, Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: AU$ 2,500 – 5,000 – 7,500 – 10,000

Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học