Amsterdam Talent Scholarship (ATS)

Amsterdam Talent Scholarship (ATS)

Amsterdam University of Applied Sciences
Amsterdam University of Applied Sciences

Amsterdam University of Applied Sciences

Amsterdam, North Holland, Netherlands

Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS) là ngôi trường lớn và chất lượng hàng đầu Hà Lan về đào tạo kinh doanh thành lập năm 1993 tọa lạc tại Amstelcampus, Hà Lan 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Amsterdam University of Applied Sciences
Tên chương trình học bổng Amsterdam Talent Scholarship (ATS)
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 50% học phí

Học bổng được trao cuối mỗi năm học

Hạn nộp 31 December 2020

Điều kiện chi tiết

  • Được nhận vào các ngành đào tạo của Amsterdam University of Applied Sciences
  • Đã nộp học phí
  • Không nhận học bổng toàn phần trong cùng năm học
  • Tích lũy đủ 60 tín chỉ/ năm, điểm trung bình tối thiểu 7.0

Học bổng khác của trường

Amsterdam University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Amsterdam University of Applied Sciences

Holland Scholarship

Giá trị: €5.000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Hà Lan

NHL Stenden University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện NHL Stenden University of Applied Sciences

Holland Scholarship

Giá trị: 5000 euros

Đại học quốc tế năm 1

Radboud University Nijmegen Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen

Holland Scholarship

Giá trị: €5,000

Thạc sĩ

Radboud Faculty of Arts Study Funds

Giá trị: 2500 Eur

Thạc sĩ

Fontys University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Fontys University of Applied Sciences

Top Talent Scholarship

Giá trị: €2.100

Cử nhân

GPA 75% trở lên trong môn Toán và Vật Lý - Tiếng Anh IELTS 6.0

CV, Motivation Letter

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: 2500 Eur (IMC), 3000 Eur (IBS, SSE)

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Westtown School, USA Cấp học Điều kiện Westtown School, USA

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: up to 60% tuition fee

Trung học

GPA 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

Sheffield Hallam University, UK Cấp học Điều kiện Sheffield Hallam University, UK

Vice Chancellor’s Award for South East Asia

Giá trị: £3,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Curtin University, Australia Cấp học Điều kiện Curtin University, Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: 12,5% học phí

Cao đẳng , Cử nhân

University of York, UK Cấp học Điều kiện University of York, UK

Academic Excellence scholarships

Giá trị: £2,500 - £15,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Newcastle University, UK Cấp học Điều kiện Newcastle University, UK

Học bổng chuyển tiếp (Progression scholarship) dành cho sinh viên Việt Nam

Giá trị: £8,000