Orange Knowledge Programme (OKP)

Orange Knowledge Programme (OKP)

Rotterdam University of Applied Sciences
Rotterdam University of Applied Sciences

Rotterdam University of Applied Sciences

Rotterdam, South Holland, Netherlands

Đại học Rotterdam (Rotterdam University) là một trong những trường đại học chuyên ngành khoa học ứng dụng tại Hà Lan. Học viện cung cấp hơn 80 chương trình cử nhân, cao học thông qua 11 trường. Các khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực mỹ thuật, công nghệ, truyền thông & công nghệ thông tin, y tế, xã hội học & hành vi, kỹ thuật, giáo dục, kinh doanh.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Rotterdam University of Applied Sciences
Tên chương trình học bổng Orange Knowledge Programme (OKP)
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng 100% học phí, visa, tiền đi lại và bảo hiểm

Số lượng Giới hạn

Chuyên ngành
  • Nghệ thuật: €10.740
  • Thiết kế nội thất - Nghiên cứu và thiết kế: €10.740
  • Media design - Lens-Based Media: €10.740
  • Media design - experimental publishing: €10.740
Hạn nộp 24 March 2020

Điều kiện chi tiết

  • Không làm việc tại các tổ chức có phương tiện phát triển nhân viên riêng
  • Có hộ chiếu chính thức và hợp lệ
  • Có Employers Statement theo quy định của Nuffic
  • Không nhận nhiều hơn một học bổng cho các khóa học cùng một lúc
  • Được chấp nhận vào học chương trình Thạc sĩ của trường

Học bổng khác của trường

Rotterdam University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Rotterdam University of Applied Sciences

Holland Scholarship

Giá trị: €5.000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Hà Lan

Radboud University Nijmegen Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen

Radboud Faculty of Arts Study Funds

Giá trị: 2500 Eur

Thạc sĩ

Wittenborg University Cấp học Điều kiện Wittenborg University

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: €5.000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL tương đương

Học ít nhất 3 năm tại trường

Holland Scholarship

Giá trị: €5.000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 8.0 - Tiếng Anh IELTS từ 7.0 hoặc TOEFL tương đương

Saxion University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences

Saxion Talent Scholarships

Giá trị: 2500 Eur

Cử nhân

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

Hanze Music Scholarship

Giá trị: 2000 - 5000 Eur

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

University of Manitoba, Canada Cấp học Điều kiện University of Manitoba, Canada

Học bổng Đầu Vào

Giá trị: $3,000

Cử nhân

GPA 9.5

The University of Adelaide, Australia Cấp học Điều kiện The University of Adelaide, Australia

Family Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Thạc sĩ

Western Sydney University - Sydney Campus, Australia Cấp học Điều kiện Western Sydney University - Sydney Campus, Australia

Western Sydney International Scholarships – Postgraduate

Giá trị: $5.000 - $7.000

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

Health and Pharmacy Relocation Bursaries

Giá trị: $3,000- $4,000

Cử nhân , Thạc sĩ

University of South Australia, Australia Cấp học Điều kiện University of South Australia, Australia

International Merit Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học