Orange Knowledge Programme (OKP)

Orange Knowledge Programme (OKP)

Rotterdam University of Applied Sciences
Rotterdam University of Applied Sciences

Rotterdam University of Applied Sciences

Rotterdam, South Holland, Netherlands

Đại học Rotterdam (Rotterdam University) là một trong những trường đại học chuyên ngành khoa học ứng dụng tại Hà Lan. Học viện cung cấp hơn 80 chương trình cử nhân, cao học thông qua 11 trường. Các khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực mỹ thuật, công nghệ, truyền thông & công nghệ thông tin, y tế, xã hội học & hành vi, kỹ thuật, giáo dục, kinh doanh.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Rotterdam University of Applied Sciences
Tên chương trình học bổng Orange Knowledge Programme (OKP)
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng 100% học phí, visa, tiền đi lại và bảo hiểm

Số lượng Giới hạn

Chuyên ngành
  • Nghệ thuật: €10.740
  • Thiết kế nội thất - Nghiên cứu và thiết kế: €10.740
  • Media design - Lens-Based Media: €10.740
  • Media design - experimental publishing: €10.740
Hạn nộp 24 March 2020

Điều kiện chi tiết

  • Không làm việc tại các tổ chức có phương tiện phát triển nhân viên riêng
  • Có hộ chiếu chính thức và hợp lệ
  • Có Employers Statement theo quy định của Nuffic
  • Không nhận nhiều hơn một học bổng cho các khóa học cùng một lúc
  • Được chấp nhận vào học chương trình Thạc sĩ của trường

Học bổng khác của trường

Rotterdam University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Rotterdam University of Applied Sciences

Holland Scholarship

Giá trị: €5.000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Hà Lan

The Hague University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện The Hague University of Applied Sciences

World Citizen Talent Scholarship

Giá trị: €5.000

Thạc sĩ

Bài luận bằng tiếng Anh (950 - 1100 từ) giải thích lý do và cách bạn đóng góp cho trường và chương trình học mình chọn

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

Hanze Minerva Scholarship

Giá trị: 2500 euros

Cử nhân

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: 2500 Eur (IMC), 3000 Eur (IBS, SSE)

Thạc sĩ

NHL Stenden University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện NHL Stenden University of Applied Sciences

Excellency Scholarship

Giá trị: 2000 euros

Cử nhân

Radboud University Nijmegen Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen

Radboud University Medical Center Study Fund

Giá trị: 12,620 Eur

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Griffith University, Australia Cấp học Điều kiện Griffith University, Australia

Master of Pharmacy Scholarship

Giá trị: $30,000

Thạc sĩ

Trinity Byrnes Collegiate School, USA Cấp học Điều kiện Trinity Byrnes Collegiate School, USA

Học bổng Mùa Xuân 2020 trường Trinity Byrnes Collegiate School

Giá trị: 4.225 USD

Trung học

Bangor University, UK Cấp học Điều kiện Bangor University, UK

Chevening Universities Wales Vietnam Scholarship

Giá trị: Full fee waiver

Thạc sĩ

Có bằng cử nhân và ít nhất 2 năm kinh nghiệm

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Vice Chancellor’s International Diversification Scholarship

Giá trị: $8.000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Eynesbury College , Australia Cấp học Điều kiện Eynesbury College , Australia

Eynesbury scholarship

Giá trị: 30% học phí

Trung học , Dự bị đại học

GPA 8.0