Holland Scholarship

Holland Scholarship

Rotterdam University of Applied Sciences
Rotterdam University of Applied Sciences

Rotterdam University of Applied Sciences

Rotterdam, South Holland, Netherlands

Đại học Rotterdam (Rotterdam University) là một trong những trường đại học chuyên ngành khoa học ứng dụng tại Hà Lan. Học viện cung cấp hơn 80 chương trình cử nhân, cao học thông qua 11 trường. Các khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực mỹ thuật, công nghệ, truyền thông & công nghệ thông tin, y tế, xã hội học & hành vi, kỹ thuật, giáo dục, kinh doanh.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Rotterdam University of Applied Sciences
Tên chương trình học bổng Holland Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng €5.000

Nhận được vào năm học đầu

Chuyên ngành

Bậc cử nhân:

 • Thiết kế đồ họa
 • Quảng cáo
 • Hoạt hình
 • Thiết kế thời trang
 • Thiết kế sản phẩm
 • Thiết kế không gian
 • Nghệ thuật
 • Nhiếp ảnh
 • Lifestyle Transformation Design
 • Illustration
 • Audiovisual Design

Bậc thạc sĩ:

 • Nghệ thuật
 • Kiến trúc nội thất: Nghiên cứu và thiết kế
 • Media Design: Lens-Based
 • Media Design: Experimental Publishing
Hạn nộp 1 April 2020

Điều kiện chi tiết

 • Được nhận vào các chương trình học đề cập trên
 • Một portfolio bao gồm 20 tác phẩm nghệ thuật của sinh viên. Portfolio có thể là công việc sáng tạo trước đây, được lưu lại trong các ảnh có chất lượng cao. Ngoài ảnh, sinh viên có thể gửi slide, tác phẩm 3D, portfolio phải có một vài bản vẽ và/hoặc bản phác thảo.

Học bổng khác của trường

Rotterdam University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Rotterdam University of Applied Sciences

Orange Knowledge Programme (OKP)

Giá trị: 100% học phí, visa, tiền đi lại và bảo hiểm

Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Hà Lan

Maastricht School of Management (MsM) Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM)

Academic Excellence Scholarship

Giá trị: Up to 50% học phí

Thạc sĩ

Corporate Discounts

Giá trị: Up to 50% học phí

Thạc sĩ

Tilburg University Cấp học Điều kiện Tilburg University

Orange Tulip Scholarship Vietnam

Giá trị: 100% học phí

Thạc sĩ

Wittenborg University Cấp học Điều kiện Wittenborg University

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: €7.500

Thạc sĩ

Tiếng Anh IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL tương đương

Không yêu cầu GMAT, MSc không yêu cầu kinh nghiệm, MBA yêu cầu kinh nghiệm min 3 năm

Rotterdam University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Rotterdam University of Applied Sciences

Orange Knowledge Programme (OKP)

Giá trị: 100% học phí, visa, tiền đi lại và bảo hiểm

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Regent’s University London, UK Cấp học Điều kiện Regent’s University London, UK

Robert McKee International Screenwriting Scholarship

Giá trị: 7000

Cử nhân

Queensland University of Technology (QUT), Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT), Australia

International Merit Double Degree Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cử nhân

GPA < 8.5 tất cả các môn và trung bình môn - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Glasgow, UK Cấp học Điều kiện University of Glasgow, UK

Glasgow International College Pathway Scholarship

Giá trị: 20,000 GBP

The University of Manchester, UK Cấp học Điều kiện The University of Manchester, UK

Global Futures Scholarship

Giá trị:

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Bournemouth University, UK Cấp học Điều kiện Bournemouth University, UK

International Undergraduate Scholarship

Giá trị: 2000 - 15,000

Cử nhân