Học bổng Mùa Thu 2020 trường Lake Ridge Academy

Lake Ridge Academy
Lake Ridge Academy

Lake Ridge Academy

North Ridgeville, Ohio, USA

Khi bước vào khuôn viên trường, bạn sẽ thấy Lake Ridge Academy có những nét rất riêng: Giáo viên thu hút học sinh thông qua các hoạt động thực hành hay các cuộc thảo luận do học sinh lãnh đạo, học sinh khóa trên và học sinh khóa dưới cùng hợp tác, không gian học tập sáng tạo độc đáo như phòng thí nghiệm kỹ thuật hoặc trung tâm mỹ thuật. Tất cả những dấu hiệu trực quan này minh họa cách cộng đồng những nhà giáo dục nhà trường tạo ra một môi trường độc đáo khuyến khích sinh viên đạt được thành tích học tập và xã hội tốt nhất để sẵn sàng bước ra thế giới.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Lake Ridge Academy
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 18.000 USD

Học bổng cho kỳ nhập học mùa thu 2020

Học bổng khác của trường

Lake Ridge Academy Cấp học Điều kiện Lake Ridge Academy

Học bổng Mùa Xuân 2020 trường Lake Ridge Academy

Giá trị: 8.850 USD

Trung học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

University of Nebraska - Lincoln Cấp học Điều kiện University of Nebraska - Lincoln

Merit-based scholarship

Giá trị: $2000 - $15000

Cử nhân

University of Vermont Cấp học Điều kiện University of Vermont

Presidential Scholarship

Giá trị: $17,000-$20,000/ year

Cử nhân

GPA 3.0

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Drew Scholarship

Giá trị: $7,000

Cử nhân

GPA 3.25-3.499

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Cascade Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

Long Island University (LIU) Brooklyn Cấp học Điều kiện Long Island University (LIU) Brooklyn

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $2,000 - $4,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

University of Prince Edward Island (UPEI), Canada Cấp học Điều kiện University of Prince Edward Island (UPEI), Canada

Guaranteed Scholarships

Giá trị: $500- $3,000

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên

Stanstead College, Canada Cấp học Điều kiện Stanstead College, Canada

Full entrance scholarship

Giá trị: 100% học phí

Trung học

GPA 8.5 trở lên

Trong thời gian học duy trì GPA trên 6.5

Queensland University of Technology (QUT), Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT), Australia

International Merit Double Degree Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cử nhân

GPA < 8.5 tất cả các môn và trung bình môn - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Toronto Central Academy, Canada Cấp học Điều kiện Toronto Central Academy, Canada

Học bổng

Giá trị: Lên đến $6.800

Trung học

UC International College, New Zealand Cấp học Điều kiện UC International College, New Zealand

Gift Voucher

Giá trị: $200

Cao đẳng