International Year (2 Semesters)

International Year (2 Semesters)

Lynn University
Lynn University

Lynn University

Boca Raton, Florida, USA

Lynn University là một trường đại học công lập ở Nam Florida, USA. Trường cung cấp giáo dục, hỗ trợ và môi trường cho phép các sinh viên cá nhân nhận ra tiềm năng đầy đủ của họ và chuẩn bị cho thành công trên thế giới. Lynn là được công nhận là một trong những trường đại học nhỏ sáng tạo, quốc tế và cá nhân nhất ở Mỹ. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Lynn University
Tên chương trình học bổng International Year (2 Semesters)
Cấp học Đại học quốc tế năm 1
Giá trị học bổng up to $7,000

For Years 2-4 post-matriculation, students receive merit scholarships in the DA section below based on their high school GPAs

Học bổng khác của trường

Lynn University Cấp học Điều kiện Lynn University

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $7,000 - $17,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Elmhurst University (Elmhurst College) Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College)

Transfer International Discovery Award

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

International Discovery Award

Giá trị: $ 1,000 - $ 5,000

Cử nhân

GPA 5.0 trở lên

Virginia International University Cấp học Điều kiện Virginia International University

Dean’s Academic Scholarship

Giá trị: $2000/năm

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0/4.0

DePaul University Cấp học Điều kiện DePaul University

Graduate Direct Admission

Giá trị: $1,000 - $5,000

Thạc sĩ

Monterey Bay Academy Cấp học Điều kiện Monterey Bay Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $15,000 / năm

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

Luther College High School, Canada Cấp học Điều kiện Luther College High School, Canada

Entrace Scholarship

Giá trị: 1000

Trung học

Delft University of Technology, Netherland Cấp học Điều kiện Delft University of Technology, Netherland

Holland Scholarship

Giá trị: €5000

Thạc sĩ

GPA 7.5

Brock University, Canada Cấp học Điều kiện Brock University, Canada

International Education Fund

Giá trị: Thay đổi

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Taylors College Perth, Australia Cấp học Điều kiện Taylors College Perth, Australia

Học bổng đầu vào dành cho học sinh chương trình Foundation và Diploma

Giá trị: 10,000

Cao đẳng , Dự bị đại học

Phỏng vấn với đại diện tuyển sinh

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

Music Scholarships 

Giá trị: £650

Cử nhân

Nộp đơn đăng ký cho trường