International Year (2 Semesters)

International Year (2 Semesters)

Lynn University
Lynn University

Lynn University

Boca Raton, Florida, USA

Lynn University là một trường đại học công lập ở Nam Florida, USA. Trường cung cấp giáo dục, hỗ trợ và môi trường cho phép các sinh viên cá nhân nhận ra tiềm năng đầy đủ của họ và chuẩn bị cho thành công trên thế giới. Lynn là được công nhận là một trong những trường đại học nhỏ sáng tạo, quốc tế và cá nhân nhất ở Mỹ. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Lynn University
Tên chương trình học bổng International Year (2 Semesters)
Cấp học Đại học quốc tế năm 1
Giá trị học bổng up to $7,000

For Years 2-4 post-matriculation, students receive merit scholarships in the DA section below based on their high school GPAs

Học bổng khác của trường

Lynn University Cấp học Điều kiện Lynn University

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $7,000 - $17,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

The Quarry Lane School - International Academy Cấp học Điều kiện The Quarry Lane School - International Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: 12.6000 USD đến 21.250USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Wasatch Academy Cấp học Điều kiện Wasatch Academy

Học bổng trường Wasatch Academy

Giá trị: lên đến 800 triệu

Trung học

Phỏng vấn trực tiếp

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

State Add-On Scholarships

Giá trị: $1,500 - $3,000

Cử nhân

Montverde Academy Cấp học Điều kiện Montverde Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: 8.918USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

DePaul University Cấp học Điều kiện DePaul University

Master s International Year (2 Quarters)

Giá trị: $5,000 - $15,000

Dự bị thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

BICC Birmingham International Collegiate of Canada, Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International Collegiate of Canada, Canada

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 8.000 CAD

Trung học

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12

University of Leeds, UK Cấp học Điều kiện University of Leeds, UK

Tetley and Lupton Scholarships 2023 for Masters by Research

Giá trị: upto 23,000

Chứng chỉ sau đại học

University of Glasgow, UK Cấp học Điều kiện University of Glasgow, UK

School of Geagraphical and Earth Science PGT Excellence Adwards

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

University of the West of England Bristol (UWE Bristol), UK Cấp học Điều kiện University of the West of England Bristol (UWE Bristol), UK

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

Keele University, UK Cấp học Điều kiện Keele University, UK

UNDERGRADUATE GLOBAL SCHOLARSHIP

Giá trị: £5,000

Cử nhân