Holland Scholarship

Holland Scholarship

Delft University of Technology
Delft University of Technology

Delft University of Technology

Delft, South Holland, Netherlands

Đại học Delft University of Technology là trường công nghệ lớn và danh tiếng nhất Hà Lan, nằm giữa 2 thành phố Rotterdam và Den Haag. Với 8 khoa và nhiều viện nghiên cứu khác, TUDelft là nơi học tập, làm việc của hơn 16000 sinh viên và hơn 2600 nhà khoa học. Hơn nữa, TU Delft có phối hợp, liên kết chặt chẽ với các công ty, viện nghiên cứu và các trường đại học quốc tế, tạo môi trường học tập chuyên nghiệp giúp sinh viên có cơ hội được học tập, làm việc và phát triển bản thân.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Delft University of Technology
Tên chương trình học bổng Holland Scholarship
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng €5000

based on merit, to a maximum of 3 (€15.000)

Số lượng 8

Điều kiện tóm tắt
GPA 7.5

Điều kiện chi tiết

Complete MSc application: CV, motivation letter, GPA >7.5, IELTS (TOEFL), Bachelor's Degree
Two reference letters

Thông tin chi tiết

https://www.tudelft.nl/en/education/practical-matters/scholarships/holland-scholarship/

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Hà Lan

Wittenborg University Cấp học Điều kiện Wittenborg University

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: €7.500

Thạc sĩ

Tiếng Anh IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL tương đương

Không yêu cầu GMAT, MSc không yêu cầu kinh nghiệm, MBA yêu cầu kinh nghiệm min 3 năm

Saxion University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences

Saxion Talent Scholarships

Giá trị: 2500 Eur

Cử nhân

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0

Maastricht School of Management (MsM) Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM)

Entrepreneurship/ Family Business Scholarship

Giá trị: Up to 25% học phí

Thạc sĩ

Orange Tulip Scholarship

Giá trị: Up to 80% học phí

Thạc sĩ

NHL Stenden University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện NHL Stenden University of Applied Sciences

Excellency Scholarship

Giá trị: 2000 euros

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

California State University Northridge, USA Cấp học Điều kiện California State University Northridge, USA

Presidential Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.5

Bournemouth University, UK Cấp học Điều kiện Bournemouth University, UK

BU Music Scholarships

Giá trị: 1,150 Bảng ( major) hoặc 450 Bảng ( minor)

Cử nhân , Thạc sĩ

Keele University, UK Cấp học Điều kiện Keele University, UK

International Excellence Scholarship

Giá trị: up to £5,000

Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

Tây Úc - University of Western Australia (UWA), Australia Cấp học Điều kiện Tây Úc - University of Western Australia (UWA), Australia

UWA International Student Award 2023 - Vietnam

Giá trị: Up to $20,000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Oxford Sixth Form College, UK Cấp học Điều kiện Oxford Sixth Form College, UK

Học bổng giá trị 20% cho chương trình NCUK

Giá trị: 20% Học phí

Trung học