International Entrance Scholarship

International Entrance Scholarship

St. Francis Xavier University
St. Francis Xavier University

St. Francis Xavier University

Antigonish, Nova Scotia, Canada

Đại học St. Francis Xavier University là trường đại học công lập thuộc tỉnh bang Nova Scotia, Canada. Một ngôi tường thành viên của Maple League cung cấp nhiều chương trình trải nghiệm học tập thực tế.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng St. Francis Xavier University
Tên chương trình học bổng International Entrance Scholarship
Loại học bổng 0
Bậc học Bachelor
Giá trị học bổng $5000

Học bổng $5000 cho 4 năm học

Số lượng

Chuyên ngành
Hạn nộp
Điều kiện tóm tắt
GPA 85% trở lên
Tiếng anh IELTS 6.5 không band nào dưới 6.0

Học bổng khác của trường

St. Francis Xavier University

International Entrance Scholarship

$10,000

$10,000 cho 4 năm học

GPA 90% trở lên - Tiếng anh IELTS 6.5 không band nào dưới 6.0

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

J. Addision.

Học bổng Vietnamese Student Bursary

4,000 CAD

Học bổng được renew hàng năm Có thể nhận đồng thời với học bổng Language Proficiency Scholarship

GPA Trên 6.0

Chi tiết

J. Addision.

Học bổng Language Proficiency Scholarship

1,500 CAD

Tiếng anh IELTS 5.5 trở lên

Chi tiết

St. Francis Xavier University

International Entrance Scholarship

$10,000

$10,000 cho 4 năm học

GPA 90% trở lên - Tiếng anh IELTS 6.5 không band nào dưới 6.0

Chi tiết

Glenlyon Norfolk School

Entrance Scholarship

Lên đến $5,000

Dành cho năm đầu tiên

Chi tiết

University of Lethbridge

Giải thưởng đầu vào Post-Diploma Awards

300- 2000 CAD

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Fontys University of Applied Sciences

Top Talent Scholarship

€2.100

GPA 75% trở lên trong môn Toán và Vật Lý - Ielts IELTS 6.0

CV, Motivation Letter

Chi tiết

University of Dundee

Scholarship for Vietnamese student

50% học phí

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết

Fontys University of Applied Sciences

Creative Mind Scholarship

€ 3,000

Ielts IELTS 6.0

Motivation letter, CV

Chi tiết

Fontys University of Applied Sciences

Holland Scholarship

€ 5,000

Ielts IELTS 6.0 đối với chương trình Đại học hoặc 6.5 đối với chương trình Thạc sỹ

CV, Personal Statement

Chi tiết

University of Greenwich

Scholarship for Vietnamese student

50% học phí

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết