Holland Scholarship

Holland Scholarship

Wittenborg University
Trường cấp học bổng Wittenborg University
Tên chương trình học bổng Holland Scholarship
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng €5.000

Số lượng 20

Hạn nộp 1 May 2020
Điều kiện tóm tắt
GPA 8.0
Tiếng anh IELTS từ 7.0 hoặc TOEFL tương đương

Điều kiện chi tiết

Bậc cử nhân:

  • Đăng ký năm đầu tiên vào chương trình học toàn thời gian của trường
  • Chưa từng học ở Hà Lan trước đây

Bậc thạc sĩ:

  • Lần đầu đăng ký chương trình học thạc sĩ tại trường
  • Chưa từng học ở Hà Lan trước đây
  • Có bằng cử nhân trong lĩnh vực liên quan đến Kinh doanh

Học bổng khác của trường

Wittenborg University Cấp học Điều kiện Wittenborg University

Wittenborg MBA Holland Scholarship

Giá trị: €5.000

Thạc sĩ

GPA 7.5 - Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL từ 90

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, không yêu cầu GMAT or GRE, bằng ĐH liên quan đến Business, MBA Personal Application letter

Wittenborg University Funds

Giá trị: 500 - 3000 Eur

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 8.0 - Tiếng Anh IELTS từ 6.5

2 Recommendation letters

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: €7.500

Thạc sĩ

Tiếng Anh IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL tương đương

Không yêu cầu GMAT, MSc không yêu cầu kinh nghiệm, MBA yêu cầu kinh nghiệm min 3 năm

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: €5.000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL tương đương

Học ít nhất 3 năm tại trường

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Hà Lan

University of Amsterdam Cấp học Điều kiện University of Amsterdam

Holland Scholarship (HS) - University of Amsterdam

Giá trị: €5000

Cử nhân

NHL Stenden University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện NHL Stenden University of Applied Sciences

Excellency Scholarship

Giá trị: 2000 euros

Cử nhân

Wittenborg University Cấp học Điều kiện Wittenborg University

Wittenborg University Funds

Giá trị: 500 - 3000 Eur

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 8.0 - Tiếng Anh IELTS từ 6.5

2 Recommendation letters

Maastricht School of Management (MsM) Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM)

Entrepreneurship/ Family Business Scholarship

Giá trị: Up to 25% học phí

Thạc sĩ

Radboud University Nijmegen Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen

ASML Technology Scholarship

Giá trị: 5,000 Eur

Thạc sĩ

GPA 7.5

có nhiều hoạt động ngoại khóa nổi bật

Học bổng khác trên thế giới

KENT Institute Australia, Australia Cấp học Điều kiện KENT Institute Australia, Australia

Kent International Student Scholarship

Giá trị: 30% học phí

Cử nhân

The University of Adelaide, Australia Cấp học Điều kiện The University of Adelaide, Australia

University of Adelaide College International Scholarship

Giá trị: 5% - 10%

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

TAFE NSW , Australia Cấp học Điều kiện TAFE NSW , Australia

Education Support Scholarship

Giá trị: $4.000

Cao đẳng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Arizona State University, USA Cấp học Điều kiện Arizona State University, USA

ASU - USA Pathway Student

Giá trị: up to 8,500

Đại học quốc tế năm 1

Kingston Universtiy, UK Cấp học Điều kiện Kingston Universtiy, UK

International Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân , Thạc sĩ