Holland Scholarship

Holland Scholarship

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

Đại học Hanze (Hanze University of Applied Sciences) là một tổ chức giáo dục hiện đại, nằm ở thành phố Groningen. Trường được thành lập năm 1798 với gần 30.000 sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới theo học mỗi năm. Hanze University of Applied Sciences là một trong những ngôi trường Đại học lớn nhất phía bắc Hà Lan. Trường cung cấp nhiều chương trình học đa dạng và chất lượng như chương trình dự bị, chương trình du học hè, chương trình trao đổi, chương trình cử nhân, thạc sĩ hay các chứng chỉ ngắn hạn và nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Hanze University Groningen, University of Applied Sciences
Tên chương trình học bổng Holland Scholarship
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng 5000 Eur

Không trừ vào học phí mà có thể làm một lá thư grant letter để trừ vào chi phí ăn ở

Chuyên ngành
  • European Master in Renewable Energy
  • European Master in Sustainable Energy System Management
  • Master Data Science for Life Sciences
  • Master Energy for Society
  • Master in Fine Art and Design: Painting
  • Master in Fine Art and Design: MADtech
  • Master Interdisciplinary Business Professional
  • Master of Music
  • Master Smart Systems Engineering
Hạn nộp 30/04

Điều kiện chi tiết

- Được nhận vào một trong những chương trình Master fulltime ở trên

- Chưa bao giờ học tại một cơ sở giáo dục Hà Lan nào trước đó

Thông tin chi tiết

- Sau khi đăng ký khóa học, học sinh sẽ nhận được một thư mời qua gmail về việc apply học bổng, điền vào form Hanze's application form và gửi đến địa chỉ email được chỉ dẫn trước ngày 1/5

- Kết quả sẽ có vào ngày 13/6

 

Học bổng khác của trường

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

Orange Knowledge Program (OKP)

Giá trị: 13900 EUR

Thạc sĩ

Hanze Minerva Scholarship

Giá trị: 2500 euros

Cử nhân

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: 2500 Eur (IMC), 3000 Eur (IBS, SSE)

Thạc sĩ

Hanze Music Scholarship

Giá trị: 2000 - 5000 Eur

Cử nhân

Hanze Scholarship

Giá trị: 10.000 Eur

Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Hà Lan

Saxion University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences

Saxion Excellent Scholarship

Giá trị: 2500 Eur

Cử nhân

Holland Scholarship

Giá trị: 5000 Eur

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

Hanze Scholarship

Giá trị: 10.000 Eur

Thạc sĩ

Radboud University Nijmegen Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen

Radboud University Medical Center Study Fund

Giá trị: 12,620 Eur

Thạc sĩ

Radboud Scholarship Programme (RSP)

Giá trị: ~7,000 - 9,000 Eur (tùy ngành)

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Keele University, UK Cấp học Điều kiện Keele University, UK

Vice Chancellors Scholarship

Giá trị:

Chứng chỉ sau đại học

University of Massachusetts Boston, USA Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Boston, USA

Beacon’s Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 -$8,000

Cử nhân

GPA 3.4+

The University of Adelaide, Australia Cấp học Điều kiện The University of Adelaide, Australia

University of Adelaide Alumni Scholarship

Giá trị: 25% học phí mỗi năm

Cử nhân , Thạc sĩ

Là cựu sinh viên (tốt nghiệp) của trường hoặc phải tốt nghiệp với bằng cấp của trường University of Adelaide trước khi bắt đầu chương trình học tiếp theo

Bond University, Australia Cấp học Điều kiện Bond University, Australia

International Undergraduate Excellence Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân

Có thành tích cao trong học tập

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia

UTS Undergraduate Academic Excellence International Scholarship

Giá trị: 25% all tuition fee

Cử nhân

GPA 85% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học