Lucton Scholarship

Lucton Scholarship

Lucton School
Lucton School

Lucton School

Lucton, England, UK

Trường trung học nội trú Lucton School được trao tặng danh hiệu “xuất sắc – outstanding” về bình đẳng và tính đa dạng. Lucton tự hào học sinh bản địa và quốc tế hội nhập với nhau một cách hiệu quả (Theo đánh giá về trường nội trú Boarding House Inspection)

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Lucton School
Tên chương trình học bổng Lucton Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 9780 - 25%

Số lượng Limited

Chuyên ngành

School boarding fee chưa giảm: 34,780 GBP/ năm

School boarding fee đã giảm: 25,000 GBP/ năm

Chi phí này bao gồm các hoạt động cuối tuần:

- Adventure days, cultural and historical trips, go karting etc.

- Phí đón sân bay từ Birmingham hoặc London khi bắt đầu và kết thúc kỳ học (có dự kiến ngày đi)


 

Điều kiện chi tiết

Nộp hồ sơ và được chấp thuận vào trường

Bảng điểm 2 năm gần nhất

Chứng chỉ tiếng Anh nếu có

Thông tin chi tiết

Chỉ áp dụng cho năm đầu tiên

Học sinh phải học tối thiểu 1 năm tại trường

Chỉ áp dụng cho chương trình học 2021 - 2022

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Gloucestershire Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire

Học bổng Post Graduate Merit

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

GPA 8.0

high-achieving students (1st class honor or a high 2:1)

University of Northampton Cấp học Điều kiện University of Northampton

International Scholarship

Giá trị: 30% học phí

Cử nhân

GPA 8.0

Học Direct, duy trì điểm C trở lên trong quá trình học

Robert Gordon University Cấp học Điều kiện Robert Gordon University

RGU International Student Discount

Giá trị: £3,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Sinh viên quốc tế apply vào ngành

University of Birmingham Cấp học Điều kiện University of Birmingham

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Dự bị đại học , Dự bị thạc sĩ

GPA 8.5 trở lên

Personal Statement và Interview

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

FACULTY SCHOLARSHIPS

Giá trị: £2,000 

Cử nhân

dựa trên thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Học bổng tuyển sinh.

Học bổng khác trên thế giới

Murdoch University, Australia Cấp học Điều kiện Murdoch University, Australia

International Welcome Scholarship

Giá trị: up to $12,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

Health and Pharmacy Relocation Bursaries

Giá trị: $3,000- $4,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Engineering & Computer Science International Postgraduate Excellence Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Texas A&M University - Corpus Christi, USA Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi, USA

International Year (2 Semesters)

Giá trị: $1,500

Đại học quốc tế năm 1

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Outstanding Academic Performance Scholarship

Giá trị: $5000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học