Lucton Scholarship

Lucton Scholarship

Lucton School
Lucton School

Lucton School

Lucton, England, UK

Trường trung học nội trú Lucton School được trao tặng danh hiệu “xuất sắc – outstanding” về bình đẳng và tính đa dạng. Lucton tự hào học sinh bản địa và quốc tế hội nhập với nhau một cách hiệu quả (Theo đánh giá về trường nội trú Boarding House Inspection)

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Lucton School
Tên chương trình học bổng Lucton Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 9780 - 25%

Số lượng Limited

Chuyên ngành

School boarding fee chưa giảm: 34,780 GBP/ năm

School boarding fee đã giảm: 25,000 GBP/ năm

Chi phí này bao gồm các hoạt động cuối tuần:

- Adventure days, cultural and historical trips, go karting etc.

- Phí đón sân bay từ Birmingham hoặc London khi bắt đầu và kết thúc kỳ học (có dự kiến ngày đi)


 

Điều kiện chi tiết

Nộp hồ sơ và được chấp thuận vào trường

Bảng điểm 2 năm gần nhất

Chứng chỉ tiếng Anh nếu có

Thông tin chi tiết

Chỉ áp dụng cho năm đầu tiên

Học sinh phải học tối thiểu 1 năm tại trường

Chỉ áp dụng cho chương trình học 2021 - 2022

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Sunderland Cấp học Điều kiện University of Sunderland

Alumni Loyalty Scheme 2022/23

Giá trị: Miễn 20% toàn bộ học phí

Chứng chỉ sau đại học

University of Lincoln Cấp học Điều kiện University of Lincoln

Centre of Excellence Scholarship

Giá trị: 2.000 Bảng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Trường Trung Học St. Clare's Oxford Cấp học Điều kiện Trường Trung Học St. Clare's Oxford

St.Clare Oxford High School 100%

Giá trị: GBP 42626

Trung học

University of Huddersfield Cấp học Điều kiện University of Huddersfield

Merit-based scholarships

Giá trị: £2000 up to £4000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

The University of Hull Cấp học Điều kiện The University of Hull

Học bổng tự động kỳ 9/2022

Giá trị: £5,000

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Torrens University Australia, Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia, Australia

Merit Business Scholarship

Giá trị: 20% Giá trị toàn khóa học

Cử nhân

MacEwan University, Canada Cấp học Điều kiện MacEwan University, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

GPA 80-84.99

The University of Waikato, New Zealand Cấp học Điều kiện The University of Waikato, New Zealand

Foundation Program

Giá trị: NZ$ 2,500; 5,000; 7,500

Dự bị đại học

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Flinders University, Australia Cấp học Điều kiện Flinders University, Australia

Foundation, Diploma & Pre-Master Scholarship

Giá trị: AU$ 2,500; 5,000; 7,500

Cao đẳng , Dự bị đại học , Dự bị thạc sĩ

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Illinois Institute of Technology, USA Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology, USA

International Graduate Year

Giá trị: up to 5,000 USD

Đại học quốc tế năm 1