Lucton Scholarship

Lucton Scholarship

Lucton School
Lucton School

Lucton School

Lucton, England, UK

Trường trung học nội trú Lucton School được trao tặng danh hiệu “xuất sắc – outstanding” về bình đẳng và tính đa dạng. Lucton tự hào học sinh bản địa và quốc tế hội nhập với nhau một cách hiệu quả (Theo đánh giá về trường nội trú Boarding House Inspection)

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Lucton School
Tên chương trình học bổng Lucton Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 9780 - 25%

Số lượng Limited

Chuyên ngành

School boarding fee chưa giảm: 34,780 GBP/ năm

School boarding fee đã giảm: 25,000 GBP/ năm

Chi phí này bao gồm các hoạt động cuối tuần:

- Adventure days, cultural and historical trips, go karting etc.

- Phí đón sân bay từ Birmingham hoặc London khi bắt đầu và kết thúc kỳ học (có dự kiến ngày đi)


 

Điều kiện chi tiết

Nộp hồ sơ và được chấp thuận vào trường

Bảng điểm 2 năm gần nhất

Chứng chỉ tiếng Anh nếu có

Thông tin chi tiết

Chỉ áp dụng cho năm đầu tiên

Học sinh phải học tối thiểu 1 năm tại trường

Chỉ áp dụng cho chương trình học 2021 - 2022

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

Sports Scholarships

Giá trị: £500

Cử nhân

University of Exeter Cấp học Điều kiện University of Exeter

Undergraduate Global Excellence Scholarship - College of Medicine & Health

Giá trị: £3000 học phí cho năm đầu

Cử nhân

Oxford Sixth Form College Cấp học Điều kiện Oxford Sixth Form College

Học bổng 40% học phí dành cho chương trình A Level hoặc BTEC

Giá trị: 40% Học phí

Trung học

Tiếng Anh IELTS : 6.5 (All skill)

Queen's University Belfast Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast

Early Bird Reward

Giá trị: 10% tổng chi phí

Cử nhân , Thạc sĩ

dành riêng cho sinh viên mới đang giữ unconditional letter và trả phí đầy đủ

Glasgow Caledonian University Cấp học Điều kiện Glasgow Caledonian University

Master Scholarships

Giá trị: Lên đến £12,500

Thạc sĩ

Sinh viên apply vào các ngành

Học bổng khác trên thế giới

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

Honors Scholarship

Giá trị: $4,000

Cử nhân

University of Technology Sydney UTS, Australia Cấp học Điều kiện University of Technology Sydney UTS, Australia

Master of Professional Engineering Scholarship

Giá trị: 25%

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Australian Catholic University (ACU), Australia Cấp học Điều kiện Australian Catholic University (ACU), Australia

Mercy Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân

GPA GPA of 4 on the ACU 7

Boston Trinity Academy, USA Cấp học Điều kiện Boston Trinity Academy, USA

Vietnamese student entrance scholarship

Giá trị: 15000 USD

Trung học

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Advancement Scholarship

Giá trị: 5.000 AUD

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 7.0 trở lên - Tiếng Anh 6.0 trở lên