International Year( 2 Quarters)

International Year (2 Quarters)

Western Washington University
Western Washington University

Western Washington University

Bellingham, Washington, USA

Được thành lập năm 1886, với lịch sử đào tạo hơn 130 năm, trường Western Washington University là nơi chào đón hơn 16.000 sinh viên theo học. Trường cung cấp hơn 175 chương trình đào tạo về các ngành Kinh tế, Khoa học, Môi trường và Giáo dục. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Western Washington University
Tên chương trình học bổng International Year (2 Quarters)
Cấp học Đại học quốc tế năm 1
Giá trị học bổng $1,500 -$5,000

Awarded at admission

Học bổng khác của trường

Western Washington University Cấp học Điều kiện Western Washington University

Graduate Direct Admission

Giá trị: $2,500 - $3,500

Thạc sĩ

Undergraduate Direct Admission Scholarship

Giá trị: $1,000 to $3,500

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

State Add-On Scholarships

Giá trị: $1,500 - $3,000

Cử nhân

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Young America International Scholarship

Giá trị: $5,000

Cử nhân

Trinity Byrnes Collegiate School Cấp học Điều kiện Trinity Byrnes Collegiate School

Học bổng Mùa Xuân 2020 trường Trinity Byrnes Collegiate School

Giá trị: 4.225 USD

Trung học

Boston Trinity Academy Cấp học Điều kiện Boston Trinity Academy

Vietnamese student entrance scholarship

Giá trị: 15000 USD

Trung học

Trung học nội trú Conwell Egan Cấp học Điều kiện Trung học nội trú Conwell Egan

Conwell Egan Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

Wilfrid Laurier University, Canada Cấp học Điều kiện Wilfrid Laurier University, Canada

Inspiring Liven Scholarship

Giá trị: $2,000 - $4,000

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

2020 ECC Pathway Scholarship

Giá trị: 20% all tuition fee

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Wrexham Glyndwr University, UK Cấp học Điều kiện Wrexham Glyndwr University, UK

The Global Wales Postgraduate Scholarship

Giá trị: up to £10,000

Chứng chỉ sau đại học

Kaplan Business School Australia, Australia Cấp học Điều kiện Kaplan Business School Australia, Australia

Kaplan Alumni

Giá trị: 20% all tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of New England , Australia Cấp học Điều kiện University of New England , Australia

UNE International Postgraduate Research Award (IPRA)

Giá trị: 27.596 AUD per annum

Chứng chỉ sau đại học

GPA 70% - Tiếng Anh 6.5