International Entrance Scholarships

International Entrance Scholarships 2019-2020

Lakehead University
Tổ chức cấp học bổng Lakehead University
Tên chương trình học bổng International Entrance Scholarships 2019-2020
Loại học bổng Học bổng Đại học
Bậc học Bachelor
Giá trị học bổng $ 30,000

Học bổng tuyển sinh quốc tế của Lakehead University công nhận thành tích học tập của sinh viên quốc tế tham gia vào các nghiên cứu đại học toàn thời gian. Học sinh được tự động xem xét, không cần xin học bổng!

Số lượng Hạn chế.

Sinh viên quốc tế muốn nhập học tại Lakehead University được khuyến khích nộp đơn vào Đại học sớm để được xem xét cho hai vòng Học bổng tuyển sinh.

Chuyên ngành
Hạn nộp Chương trình áp dụng trong giai đoạn 2019 - 2020
Điều kiện tóm tắt
GPA
Tiếng anh

Điều kiện chi tiết

Học bổng tuyển sinh quốc tế được tự động trao, không yêu cầu ứng dụng, đối với công dân không phải là người Canada đang vào Đại học Lakehead từ chương trình giảng dạy ở trường trung học được công nhận hoặc đang chuyển từ một trường cao đẳng hoặc đại học quốc tế. Học bổng dành cho các học sinh trung học quốc tế hàng đầu nộp đơn vào Đại học Lakehead giai đoạn 2019-2020.

 

Sinh viên Lakehead University trong ngày Tốt nghiệp

Điều kiện chi tiết:

  • Học bổng trị giá 30.000 CAD: Được gia hạn với điều kiện GPA trung bình 90% đạt được trong mỗi năm học. Nếu trung bình học tập đại học của một sinh viên rơi vào khoảng 80,0% -89,9%, sinh viên sẽ nhận được học bổng sửa đổi trị giá $ 5.000 CAD / năm cho mỗi năm học tiếp theo cho thời hạn còn lại của học bổng.
  • Học bổng trị giá 20.000 CAD: Được gia hạn với điều kiện GPA trung bình 80% đạt được trong mỗi năm học.
  • Học bổng trị giá 4.000 CAD: Không gia hạn, chỉ một lần được trao trong năm 1.
  • Thời hạn học bổng tối đa là 4 năm học hoặc cho đến khi bằng cấp đầu tiên được trao, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước. Người nhận có tình trạng thay đổi và có thể bị tính phí trong nước sẽ được đánh giá lại giá trị học bổng của họ để tương đương với lưới và học bổng tuyển sinh trong nước.

Thông tin chi tiết

Học bổng tuyển sinh quốc tế 2019-2020

Trung bình học thuật (tương đương Canada) Tổng học bổng (Giá trị mỗi năm) Học bổng có sẵn
90% + $ 30.000 ($ 7.500 x năm) Hạn chế
80,0% - 89,9% $ 20.000 ($ 5.000 x năm) Hạn chế
75,0% - 79,9% $ 4.000 ($ 4.000 chỉ trong năm 1) Hạn chế

 

 

Học bổng khác của trường

Lakehead University

Lakehead University Entrance Scholarship - Undergraduate

Lên đến $30,000

GPA 75% trở lên

Chi tiết

Lakehead University

Double Scholarship 35.000$ Lakehead

lên đến 35.000$

GPA 90% - Tiếng anh 6.0

Không có

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

ILAC

Health Care Administration Diploma Scholarship

$10,000

Có bằng cấp liên quan hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Chi tiết

University of Canada West

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam

Lên đến CAD $18,900

Tiếng anh 7.0

Có Thư xin học bổng

Chi tiết

Yorkville University

Scholarship of University of Yorkville

$ 10,000

GPA 6.0 - Tiếng anh IELTS 6.0 không có kỹ năng nào dưới 5.5 hoặc TOEFL 78.0 không có kỹ năng nào dưới 18.0

Chi tiết

Nipissing University

President’s Scholarship of Nipissing University

$3000/năm

GPA trên 90%

Chi tiết

University of Canada West

UCW - MBA Excellence Scholarship for Continuing Students

$ 2,000

GPA 3,60

Sinh viên trong nước và quốc tế hiện tại trong chương trình MBA; Sinh viên đã nhân học bổng đầu vào đủ điều kiện.

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Arizona State University

Interdisciplinary Enrichment Fellowship

$ 16,000

$8,000 mỗi kỳ

Chi tiết

Arizona State University

Earl A. and Lenore H. Tripke Fellowship

$4,000

Chi tiết

Arizona State University

ASU WISH Scholarship

$1,000 - $4,000

GPA 3.0

Chi tiết

Arizona State University

Phi Theta Kappa Scholarship

$2,000

GPA 3.5

Chi tiết

The University of Northampton

International Scholarship for Foundation Student

50% học phí

Sinh viên Foundation có cơ hội dành được học bổng 50% khi lên năm nhất Đại học, và 2 năm tiếp theo sẽ được học bổng 30% học phí

Chi tiết