International Entrance Scholarships

International Entrance Scholarships 2020-2021

Lakehead University
Trường cấp học bổng Lakehead University
Tên chương trình học bổng International Entrance Scholarships 2020-2021
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $ 30,000

Học bổng tuyển sinh quốc tế của Lakehead University công nhận thành tích học tập của sinh viên quốc tế tham gia vào các nghiên cứu đại học toàn thời gian. Học sinh được tự động xem xét, không cần xin học bổng!

Số lượng Hạn chế.

Sinh viên quốc tế muốn nhập học tại Lakehead University được khuyến khích nộp đơn vào Đại học sớm để được xem xét cho hai vòng Học bổng tuyển sinh.

Hạn nộp Chương trình áp dụng trong năm học 2020 - 2021
Điều kiện tóm tắt
GPA 90%

Điều kiện chi tiết

 

Sinh viên Lakehead University trong ngày Tốt nghiệp

 

Điều kiện chi tiết:

Học bổng tuyển sinh quốc tế 2019-2020

Trung bình học thuật (tương đương Canada) Tổng học bổng (Giá trị mỗi năm) Học bổng có sẵn
90% + $ 30.000 ($ 7.500 x năm) Hạn chế
80,0% - 89,9% $ 20.000 ($ 5.000 x năm) Hạn chế
75,0% - 79,9% $ 4.000 ($ 4.000 chỉ trong năm 1) Hạn chế

Thông tin chi tiết

Học bổng tuyển sinh quốc tế được tự động trao, không yêu cầu ứng dụng, đối với công dân không phải là người Canada đang vào Đại học Lakehead từ chương trình giảng dạy ở trường trung học được công nhận hoặc đang chuyển từ một trường cao đẳng hoặc đại học quốc tế. Học bổng dành cho các học sinh trung học quốc tế hàng đầu nộp đơn vào Đại học Lakehead giai đoạn 2020-2021. Học bổng được xét 2 lần vào tháng 2 và tháng 4/2020.

  • Học bổng trị giá 30.000 CAD: Được gia hạn với điều kiện GPA trung bình 90% đạt được trong mỗi năm học. Nếu trung bình học tập đại học của một sinh viên rơi vào khoảng 80,0% -89,9%, sinh viên sẽ nhận được học bổng sửa đổi trị giá $ 5.000 CAD / năm cho mỗi năm học tiếp theo cho thời hạn còn lại của học bổng.
  • Học bổng trị giá 20.000 CAD: Được gia hạn với điều kiện GPA trung bình 80% đạt được trong mỗi năm học.
  • Học bổng trị giá 4.000 CAD: Không gia hạn, chỉ một lần được trao trong năm 1.
  • Thời hạn học bổng tối đa là 4 năm học hoặc cho đến khi bằng cấp đầu tiên được trao, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước. Người nhận có tình trạng thay đổi và có thể bị tính phí trong nước sẽ được đánh giá lại giá trị học bổng của họ để tương đương với lưới và học bổng tuyển sinh trong nước.

Học bổng khác của trường

Lakehead University Cấp học Điều kiện Lakehead University

Lakehead University Entrance Scholarship - Undergraduate

Giá trị: Lên đến $30,000

Cử nhân

GPA 75% trở lên

Double Scholarship 35.000$ Lakehead

Giá trị: lên đến 35.000$

Cử nhân

GPA 90% - Tiếng Anh 6.0

Không có

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

University of Prince Edward Island (UPEI) Cấp học Điều kiện University of Prince Edward Island (UPEI)

Entrance scholarships

Giá trị: $1,000 to $3,000

Cử nhân

GPA 90% trở lên, thuộc Top 5% -10% của trường - Tiếng Anh 6.5 trở lên

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Học bổng Board of Governors’ Admission Scholarship

Giá trị: 1.000 CAD

Cử nhân

GPA 8.0

Học bổng New Transfer/ Collaborative

Giá trị: 300- 2000 CAD

Cử nhân

GPA 3.0/4.3

Columbia Academy (Downtown Vancouver) Cấp học Điều kiện Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Special Talents Scholarship

Giá trị: 1.000- 5.000 CAD

Trung học

GPA 85%

Học sinh nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Citizenship

Giá trị: $600

Trung học , Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

University of Huddersfield, UK Cấp học Điều kiện University of Huddersfield, UK

Scholarships for new international students

Giá trị: 7000

Thạc sĩ

University of Technology Sydney UTS, Australia Cấp học Điều kiện University of Technology Sydney UTS, Australia

Undergraduate Merit Scholarship

Giá trị: $10,000 for first year

Cử nhân

GPA 75% - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Drew University, USA Cấp học Điều kiện Drew University, USA

Drew Scholarship in the Arts

Giá trị: $1,000 ($4,000 trong 4 năm)

Cử nhân

Baylor University, USA Cấp học Điều kiện Baylor University, USA

Freshman Academic Scholarships 2020-2021

Giá trị: $40,000 to $84,000 / 8 semester

Cử nhân

Arizona State University, USA Cấp học Điều kiện Arizona State University, USA

ASU - USA Pathway Student

Giá trị: up to 8,500

Đại học quốc tế năm 1