International Entrance Scholarships

International Entrance Scholarships 2023-2024

Lakehead University
Trường cấp học bổng Lakehead University
Tên chương trình học bổng International Entrance Scholarships 2023-2024
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng up to $ 40,000

Học bổng tuyển sinh quốc tế của Lakehead University công nhận thành tích học tập của sinh viên quốc tế tham gia vào các nghiên cứu đại học toàn thời gian. Học sinh được tự động xem xét, không cần xin học bổng!

Số lượng Hạn chế.

Sinh viên quốc tế muốn nhập học tại Lakehead University được khuyến khích nộp đơn vào Đại học sớm để được xem xét cho hai vòng Học bổng tuyển sinh.

Hạn nộp Chương trình áp dụng trong năm học 2023 - 2024
Điều kiện tóm tắt
GPA > 75%

Điều kiện chi tiết

 

Sinh viên Lakehead University trong ngày Tốt nghiệp

 

Điều kiện chi tiết:

Học bổng tuyển sinh quốc tế 2019-2020

Trung bình học thuật (tương đương Canada) Tổng học bổng (Giá trị mỗi năm) Học bổng có sẵn
90% + $ 40.000 ($ 10.000 x 4 năm) Hạn chế
80,0% - 89,9% $ 30.000 ($ 7.500 x 4 năm) Hạn chế
75,0% - 79,9% $ 6.000 ($ 6.000 chỉ trong năm 1) Hạn chế

Thông tin chi tiết

Học bổng tuyển sinh quốc tế được tự động trao, không yêu cầu ứng dụng, đối với công dân không phải là người Canada đang vào Đại học Lakehead từ chương trình giảng dạy ở trường trung học được công nhận hoặc đang chuyển từ một trường cao đẳng hoặc đại học quốc tế. Học bổng dành cho các học sinh trung học quốc tế hàng đầu nộp đơn vào Đại học Lakehead giai đoạn 2023-2024.

  • Học bổng trị giá 40.000 CAD: Học bổng sẽ được gia hạn trong năm tiếp theo với điều kiện sinh viên đạt được điểm trung bình học tập là 90% trong mỗi năm học. Nếu điểm trung bình học tập của một sinh viên ở mức 80,0% - 89,9%, sinh viên đó sẽ được nhận học bổng điều chỉnh lại trị giá $7.500 CAD/năm cho mỗi năm học tiếp theo trong thời gian còn lại của học bổng.
  • Học bổng trị giá 30.000 CAD: Học bổng sẽ được gia hạn trong năm tiếp theo với điều kiện sinh viên đạt được điểm trung bình học tập là 80% trong mỗi năm học.
  • Học bổng trị giá 6.000 CAD: Không gia hạn, chỉ một lần được trao trong năm 1.
  • Thời hạn học bổng tối đa là 4 năm học hoặc cho đến khi sinh viên được trao tấm bằng đầu tiên, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước. Để được coi là đủ điều kiện xét học bổng, người nhận phải đang vào năm 1, 2 hoặc 3 của chương trình đại học tối thiểu 4 năm. Sinh viên nhận học bổng thay đổi về trạng thái hoặc có thể phải trả học phí, trong trường hợp như vậy giá trị họcbổng của họ sẽ được đánh giá lại để cân bằng với học bổng đầu vào và các quy định hiện hành.

Học bổng khác của trường

Lakehead University Cấp học Điều kiện Lakehead University

Double Scholarship 35.000$ Lakehead

Giá trị: lên đến 35.000$

Cử nhân

GPA 90% - Tiếng Anh 6.0

Không có

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

UIS - Urban International School Cấp học Điều kiện UIS - Urban International School

High Academic Achievement

Giá trị: 6.000

Trung học

GPA 9.0 trở lên - Tiếng Anh 6.5 (all band)

Học bổng áp dụng cho học sinh đăng ký kỳ nhập học từ 01/2021 - 01/2022

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Character

Giá trị: $ 600

Trung học

Ryerson University Cấp học Điều kiện Ryerson University

Early bird scholarship - RUIC Pathway Scholarship

Giá trị:

Đại học quốc tế năm 1

Comox Valley School District (School District No. 71) Cấp học Điều kiện Comox Valley School District (School District No. 71)

Entrance Scholarship

Giá trị: $ 500

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 8.0

Fanshawe College Cấp học Điều kiện Fanshawe College

Vietnam Language Excellence Entrance Award 2023-2024

Giá trị: $CAD 2,000

GPA 8.0+ - Tiếng Anh IELTS 7.0

Học bổng khác trên thế giới

Bellerbys College, UK Cấp học Điều kiện Bellerbys College, UK

A-Level Scholarship

Giá trị: 50%

Trung học

Abertay Unviersity (University of Abertay Dundee), UK Cấp học Điều kiện Abertay Unviersity (University of Abertay Dundee), UK

Abertay International Scholarship

Giá trị: £3,000 - £12,000

Cử nhân

Torrens University Australia, Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia, Australia

Here to Educate (Education) 20% Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Drew University, USA Cấp học Điều kiện Drew University, USA

Merit Scholarship for New First-Year Students

Giá trị: $ 10,000 - $25,000

Cử nhân

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

UNSW International Scholarships Application

Giá trị: $5,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học