International Entrance Scholarships

International Entrance Scholarships 2020-2021

Lakehead University
Tổ chức cấp học bổng Lakehead University
Tên chương trình học bổng International Entrance Scholarships 2020-2021
Loại học bổng Học bổng Đại học
Bậc học Bachelor
Giá trị học bổng $ 30,000

Học bổng tuyển sinh quốc tế của Lakehead University công nhận thành tích học tập của sinh viên quốc tế tham gia vào các nghiên cứu đại học toàn thời gian. Học sinh được tự động xem xét, không cần xin học bổng!

Số lượng Hạn chế.

Sinh viên quốc tế muốn nhập học tại Lakehead University được khuyến khích nộp đơn vào Đại học sớm để được xem xét cho hai vòng Học bổng tuyển sinh.

Chuyên ngành
Hạn nộp Chương trình áp dụng trong năm học 2020 - 2021
Điều kiện tóm tắt
GPA 90%
Tiếng anh

Điều kiện chi tiết

 

Sinh viên Lakehead University trong ngày Tốt nghiệp

 

Điều kiện chi tiết:

Học bổng tuyển sinh quốc tế 2019-2020

Trung bình học thuật (tương đương Canada) Tổng học bổng (Giá trị mỗi năm) Học bổng có sẵn
90% + $ 30.000 ($ 7.500 x năm) Hạn chế
80,0% - 89,9% $ 20.000 ($ 5.000 x năm) Hạn chế
75,0% - 79,9% $ 4.000 ($ 4.000 chỉ trong năm 1) Hạn chế

Thông tin chi tiết

Học bổng tuyển sinh quốc tế được tự động trao, không yêu cầu ứng dụng, đối với công dân không phải là người Canada đang vào Đại học Lakehead từ chương trình giảng dạy ở trường trung học được công nhận hoặc đang chuyển từ một trường cao đẳng hoặc đại học quốc tế. Học bổng dành cho các học sinh trung học quốc tế hàng đầu nộp đơn vào Đại học Lakehead giai đoạn 2020-2021. Học bổng được xét 2 lần vào tháng 2 và tháng 4/2020.

  • Học bổng trị giá 30.000 CAD: Được gia hạn với điều kiện GPA trung bình 90% đạt được trong mỗi năm học. Nếu trung bình học tập đại học của một sinh viên rơi vào khoảng 80,0% -89,9%, sinh viên sẽ nhận được học bổng sửa đổi trị giá $ 5.000 CAD / năm cho mỗi năm học tiếp theo cho thời hạn còn lại của học bổng.
  • Học bổng trị giá 20.000 CAD: Được gia hạn với điều kiện GPA trung bình 80% đạt được trong mỗi năm học.
  • Học bổng trị giá 4.000 CAD: Không gia hạn, chỉ một lần được trao trong năm 1.
  • Thời hạn học bổng tối đa là 4 năm học hoặc cho đến khi bằng cấp đầu tiên được trao, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước. Người nhận có tình trạng thay đổi và có thể bị tính phí trong nước sẽ được đánh giá lại giá trị học bổng của họ để tương đương với lưới và học bổng tuyển sinh trong nước.

Học bổng khác của trường

Lakehead University

Lakehead University Entrance Scholarship - Undergraduate

Lên đến $30,000

GPA 75% trở lên

Chi tiết

Lakehead University

Double Scholarship 35.000$ Lakehead

lên đến 35.000$

GPA 90% - Tiếng anh 6.0

Không có

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

Comox Valley School District (School District No. 71)

Entrance Scholarship

$ 500

GPA 8.0 - Tiếng anh 8.0

Chi tiết

University of Fraser Valley.

British Columbia High School Entrance Scholarships

$ 5,000

Chi tiết

University of Fraser Valley.

International Regional Entrance Scholarships

$ 5,000

Chi tiết

University of Fraser Valley.

International Excellence Entrance Scholarships

$ 10,000

Chi tiết

Kingsway Academy

Học bổng đầu vào

$2,000-$5,000 CAD

70% - 75%: CAD 2,000\r\n76% - 80%: CAD 3,000\r\n81% - 90%: CAD 4,000\r\n96% trở lên: CAD 5,000

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

University of Sydney

Entrance Scholarship

AU$ 2,500 – 5,000 – 7,500 – 10,000

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Ielts Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Australian National University ANU

Progression Scholarship

AU$25.000

For the First Year Only

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Ielts Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Wasatch Academy

Học bổng trường Wasatch Academy

lên đến 800 triệu

Phỏng vấn trực tiếp

Chi tiết

University of Stirling

JV Merit Progression Scholarship

£1,000 to £3,000 cộng giảm £4,000 học phí

Postgraduate Student-Facing Element giảm £4,000 học phí cộng với Học bổng Merit Progression Scholarship: £1,000 (Achieve 60%+) £2,000 (Achieve 70%+) £3,000 (Achieve 80%+)

Chi tiết

University of Stirling

Enhanced Progression Scholarships

£2,000 to £7,000 cộng giảm £4,000 học phí

Học bổng lên đến £3,000 cho năm đầu tiên £2,000/ những năm tiếp theo cộng với Undergraduate Student-Facing Element giảm £4,000 học phí Từ năm thứ hai trở đi: £2,000/ năm

Chi tiết