International Entrance Scholarships

International Entrance Scholarships 2020-2021

Lakehead University
Trường cấp học bổng Lakehead University
Tên chương trình học bổng International Entrance Scholarships 2020-2021
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $ 30,000

Học bổng tuyển sinh quốc tế của Lakehead University công nhận thành tích học tập của sinh viên quốc tế tham gia vào các nghiên cứu đại học toàn thời gian. Học sinh được tự động xem xét, không cần xin học bổng!

Số lượng Hạn chế.

Sinh viên quốc tế muốn nhập học tại Lakehead University được khuyến khích nộp đơn vào Đại học sớm để được xem xét cho hai vòng Học bổng tuyển sinh.

Hạn nộp Chương trình áp dụng trong năm học 2020 - 2021
Điều kiện tóm tắt
GPA 90%

Điều kiện chi tiết

 

Sinh viên Lakehead University trong ngày Tốt nghiệp

 

Điều kiện chi tiết:

Học bổng tuyển sinh quốc tế 2019-2020

Trung bình học thuật (tương đương Canada) Tổng học bổng (Giá trị mỗi năm) Học bổng có sẵn
90% + $ 30.000 ($ 7.500 x năm) Hạn chế
80,0% - 89,9% $ 20.000 ($ 5.000 x năm) Hạn chế
75,0% - 79,9% $ 4.000 ($ 4.000 chỉ trong năm 1) Hạn chế

Thông tin chi tiết

Học bổng tuyển sinh quốc tế được tự động trao, không yêu cầu ứng dụng, đối với công dân không phải là người Canada đang vào Đại học Lakehead từ chương trình giảng dạy ở trường trung học được công nhận hoặc đang chuyển từ một trường cao đẳng hoặc đại học quốc tế. Học bổng dành cho các học sinh trung học quốc tế hàng đầu nộp đơn vào Đại học Lakehead giai đoạn 2020-2021. Học bổng được xét 2 lần vào tháng 2 và tháng 4/2020.

  • Học bổng trị giá 30.000 CAD: Được gia hạn với điều kiện GPA trung bình 90% đạt được trong mỗi năm học. Nếu trung bình học tập đại học của một sinh viên rơi vào khoảng 80,0% -89,9%, sinh viên sẽ nhận được học bổng sửa đổi trị giá $ 5.000 CAD / năm cho mỗi năm học tiếp theo cho thời hạn còn lại của học bổng.
  • Học bổng trị giá 20.000 CAD: Được gia hạn với điều kiện GPA trung bình 80% đạt được trong mỗi năm học.
  • Học bổng trị giá 4.000 CAD: Không gia hạn, chỉ một lần được trao trong năm 1.
  • Thời hạn học bổng tối đa là 4 năm học hoặc cho đến khi bằng cấp đầu tiên được trao, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước. Người nhận có tình trạng thay đổi và có thể bị tính phí trong nước sẽ được đánh giá lại giá trị học bổng của họ để tương đương với lưới và học bổng tuyển sinh trong nước.

Học bổng khác của trường

Lakehead University Cấp học Điều kiện Lakehead University

Lakehead University Entrance Scholarship - Undergraduate

Giá trị: Lên đến $30,000

Cử nhân

GPA 75% trở lên

Double Scholarship 35.000$ Lakehead

Giá trị: lên đến 35.000$

Cử nhân

GPA 90% - Tiếng Anh 6.0

Không có

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

MacEwan University Cấp học Điều kiện MacEwan University

Entrance Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

GPA 80-84.99

Saanich International Student School District No. 63 Cấp học Điều kiện Saanich International Student School District No. 63

Học bổng 50% học phí

Giá trị: 50%

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0

Ryerson University Cấp học Điều kiện Ryerson University

Early bird scholarship - RUIC Pathway Scholarship

Giá trị:

Đại học quốc tế năm 1

William Academy Cấp học Điều kiện William Academy

Học bổng nhà lãnh đạo tương lai

Giá trị: 31.800 CAD (100% Học phí và chi phí boarding)

Trung học

GPA 9.5

1 bài essay và phỏng vấn

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

International Undergraduate Freshmen Scholarships

Giá trị: Up to $32,000 per year

Cử nhân

GPA A

SAT

Học bổng khác trên thế giới

The University of Newcastle Australia , Australia Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Australia , Australia

FEBE Golden Jubilee Commemorative International Scholarship

Giá trị: $140.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of Auckland, New Zealand Cấp học Điều kiện The University of Auckland, New Zealand

Foundation Program

Giá trị: NZ$ 2,500; 5,000; 7.500

Dự bị đại học

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

International Undergraduate Scholarship 2020

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Vice Chancellor’s International Diversification Scholarship

Giá trị: $8.000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Arizona State University, USA Cấp học Điều kiện Arizona State University, USA

First-year undergraduate scholarship for international student

Giá trị: up to 15,500 USD/1 năm, gia hạn mỗi năm

Cử nhân