International Entrance Scholarships

International Entrance Scholarships 2023-2024

Lakehead University
Lakehead University

Lakehead University

Thunder Bay, Ontario, Canada

Năng động, hiện đại và lấy người học làm trung tâm, trường công nhận tất cả sinh viên của mình là những nhà lãnh đạo có giá trị trong tương lai, những người có trình độ học vấn và thành công là điều quan trọng nhất đối với Lakehead. Cả hai cơ sở ở Thunder Bay và Orillia đều hứa hẹn mang đến trải nghiệm đại học tổng thể: sự kết hợp giữa sự xuất sắc trong học tập và cơ hội với nhiều hoạt động xã hội và giải trí phong phú.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Lakehead University
Tên chương trình học bổng International Entrance Scholarships 2023-2024
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng up to $ 40,000

Học bổng tuyển sinh quốc tế của Lakehead University công nhận thành tích học tập của sinh viên quốc tế tham gia vào các nghiên cứu đại học toàn thời gian. Học sinh được tự động xem xét, không cần xin học bổng!

Số lượng Hạn chế.

Sinh viên quốc tế muốn nhập học tại Lakehead University được khuyến khích nộp đơn vào Đại học sớm để được xem xét cho hai vòng Học bổng tuyển sinh.

Hạn nộp Chương trình áp dụng trong năm học 2023 - 2024
Điều kiện tóm tắt
GPA > 75%

Điều kiện chi tiết

 

Sinh viên Lakehead University trong ngày Tốt nghiệp

 

Điều kiện chi tiết:

Học bổng tuyển sinh quốc tế 2019-2020

Trung bình học thuật (tương đương Canada) Tổng học bổng (Giá trị mỗi năm) Học bổng có sẵn
90% + $ 40.000 ($ 10.000 x 4 năm) Hạn chế
80,0% - 89,9% $ 30.000 ($ 7.500 x 4 năm) Hạn chế
75,0% - 79,9% $ 6.000 ($ 6.000 chỉ trong năm 1) Hạn chế

Thông tin chi tiết

Học bổng tuyển sinh quốc tế được tự động trao, không yêu cầu ứng dụng, đối với công dân không phải là người Canada đang vào Đại học Lakehead từ chương trình giảng dạy ở trường trung học được công nhận hoặc đang chuyển từ một trường cao đẳng hoặc đại học quốc tế. Học bổng dành cho các học sinh trung học quốc tế hàng đầu nộp đơn vào Đại học Lakehead giai đoạn 2023-2024.

  • Học bổng trị giá 40.000 CAD: Học bổng sẽ được gia hạn trong năm tiếp theo với điều kiện sinh viên đạt được điểm trung bình học tập là 90% trong mỗi năm học. Nếu điểm trung bình học tập của một sinh viên ở mức 80,0% - 89,9%, sinh viên đó sẽ được nhận học bổng điều chỉnh lại trị giá $7.500 CAD/năm cho mỗi năm học tiếp theo trong thời gian còn lại của học bổng.
  • Học bổng trị giá 30.000 CAD: Học bổng sẽ được gia hạn trong năm tiếp theo với điều kiện sinh viên đạt được điểm trung bình học tập là 80% trong mỗi năm học.
  • Học bổng trị giá 6.000 CAD: Không gia hạn, chỉ một lần được trao trong năm 1.
  • Thời hạn học bổng tối đa là 4 năm học hoặc cho đến khi sinh viên được trao tấm bằng đầu tiên, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước. Để được coi là đủ điều kiện xét học bổng, người nhận phải đang vào năm 1, 2 hoặc 3 của chương trình đại học tối thiểu 4 năm. Sinh viên nhận học bổng thay đổi về trạng thái hoặc có thể phải trả học phí, trong trường hợp như vậy giá trị họcbổng của họ sẽ được đánh giá lại để cân bằng với học bổng đầu vào và các quy định hiện hành.

Học bổng khác của trường

Lakehead University Cấp học Điều kiện Lakehead University

Double Scholarship 35.000$ Lakehead

Giá trị: lên đến 35.000$

Cử nhân

GPA 90% - Tiếng Anh 6.0

Không có

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Luther College High School Cấp học Điều kiện Luther College High School

Dome Scholarship

Giá trị: 1000

Trung học

Yorkville University Cấp học Điều kiện Yorkville University

Scholarship of University of Yorkville

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

GPA 6.0 - Tiếng Anh IELTS 6.0 không có kỹ năng nào dưới 5.5 hoặc TOEFL 78.0 không có kỹ năng nào dưới 18.0

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Giải thưởng đầu vào High School Awards

Giá trị: 6.000 CAD

Cử nhân

Wilfrid Laurier University Cấp học Điều kiện Wilfrid Laurier University

Laurier Scholar

Giá trị: up to $40,000

Western University Cấp học Điều kiện Western University

Western Internaitonal scholarship

Giá trị: $25,000

Cử nhân

GPA 90% trở lên

Học bổng khác trên thế giới

Coventry University, UK Cấp học Điều kiện Coventry University, UK

International Pathways Scholarship

Giá trị: 3000

Đại học quốc tế năm 1

Temple University, USA Cấp học Điều kiện Temple University, USA

Merit scholarships

Giá trị: £2,000

Cử nhân

d’Overbroeck’s College, UK Cấp học Điều kiện d’Overbroeck’s College, UK

Principals Award

Giá trị: 10-20% tuition fee

Trung học

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

Australian Alumni International Scholarship 2020

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Queensland University of Technology (QUT), Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT), Australia

Creative Industries International Scholarship - Vietnam Excellence

Giá trị: 50%

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA < 8.6 tất cả các môn và trung bình môn - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học