Physics scholarships

Physics scholarships

Royal Holloway University

Đại học Royal Holloway, London (RHUL) được thành lập năm 1879 bởi các doanh nhân và nhà từ thiện Victoria Thomas Holloway. Royal Holloway chính thức mở cửa vào năm 1886 bởi Nữ hoàng Victoria. Royal Holloway đã trở thành một thành viên của Đại học London vào năm 1900. Royal Holloway hiện nay là một trong bốn trường lớn nhất của Đại học London.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Royal Holloway University
Tên chương trình học bổng Physics scholarships
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Đại học quốc tế năm 1
Giá trị học bổng £1,000

£1000

Chuyên ngành

Chuyên ngành vật lí Bao gồm 

Vật lý (MSci)
Vật lý thiên văn (MSci)
Vật lý lý thuyết (MSci)
Vật lý với Vật lý Hạt (MSci)
Vật lý (BSc)
Vật lý với âm nhạc (BSc)
Vật lý với Triết học (BSc).
Tất cả các sinh viên đủ điều kiện sẽ tự động được trao học bổng.

Điều kiện chi tiết

Sinh viên theo học ĐẠI HỌC chuyên nghành Vật Lý

Bạn phải đạt ít nhất AAA hoặc tương đương trong A-Levels của mình, bao gồm Toán và Vật lý.

Bạn phải đạt giải Nhất trong các kỳ thi cuối năm cho năm 1, 2 và 3 (nếu có) để được gia hạn học bổng vào năm học tiếp theo.

Thông tin chi tiết

Các học bổng được trả trong ba năm và trị giá £ 1.000 trong năm đầu tiên của bạn và £ 500 trong những năm tiếp theo

Học bổng khác của trường

Royal Holloway University Cấp học Điều kiện Royal Holloway University

Donald Davies Computer Science scholarships

Giá trị: £1,000

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Bellerbys College Cấp học Điều kiện Bellerbys College

GCSE Pathway Scholarship

Giá trị: 40%

Trung học

GPA 3.4 - Tiếng Anh 6.0

Phỏng vấn

De Montfort University Cấp học Điều kiện De Montfort University

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Aston University Cấp học Điều kiện Aston University

GREAT Scholarship 2023

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

Sheffield Hallam University Cấp học Điều kiện Sheffield Hallam University

Automatic awards and discounts

Giá trị: -3000

Cử nhân

Durham University Cấp học Điều kiện Durham University

Master in Business Analytics Scholarships

Giá trị: Up to £8,375

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

Baylor University, USA Cấp học Điều kiện Baylor University, USA

Freshman Academic Scholarships 2020-2021

Giá trị: $40,000 to $84,000 / 8 semester

Cử nhân

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada

ELS Graduate Scholarships

Giá trị: $7,000

Chứng chỉ

University of South Florida (USF), USA Cấp học Điều kiện University of South Florida (USF), USA

INTO Regional Scholarship

Giá trị: $5,00 - 10,000

Đại học quốc tế năm 1

University of Vermont, USA Cấp học Điều kiện University of Vermont, USA

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $8,000 - $20,000

Cử nhân

The University of Newcastle Úc (UoN) , Australia Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Úc (UoN) , Australia

The International Excellence Scholarship (Management, Accounting and Finance)

Giá trị: Upto AU$ 30,000 (AU$15,000/năm)