Physics scholarships

Physics scholarships

Royal Holloway University

Đại học Royal Holloway, London (RHUL) được thành lập năm 1879 bởi các doanh nhân và nhà từ thiện Victoria Thomas Holloway. Royal Holloway chính thức mở cửa vào năm 1886 bởi Nữ hoàng Victoria. Royal Holloway đã trở thành một thành viên của Đại học London vào năm 1900. Royal Holloway hiện nay là một trong bốn trường lớn nhất của Đại học London.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Royal Holloway University
Tên chương trình học bổng Physics scholarships
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Đại học quốc tế năm 1
Giá trị học bổng £1,000

£1000

Chuyên ngành

Chuyên ngành vật lí Bao gồm 

Vật lý (MSci)
Vật lý thiên văn (MSci)
Vật lý lý thuyết (MSci)
Vật lý với Vật lý Hạt (MSci)
Vật lý (BSc)
Vật lý với âm nhạc (BSc)
Vật lý với Triết học (BSc).
Tất cả các sinh viên đủ điều kiện sẽ tự động được trao học bổng.

Điều kiện chi tiết

Sinh viên theo học ĐẠI HỌC chuyên nghành Vật Lý

Bạn phải đạt ít nhất AAA hoặc tương đương trong A-Levels của mình, bao gồm Toán và Vật lý.

Bạn phải đạt giải Nhất trong các kỳ thi cuối năm cho năm 1, 2 và 3 (nếu có) để được gia hạn học bổng vào năm học tiếp theo.

Thông tin chi tiết

Các học bổng được trả trong ba năm và trị giá £ 1.000 trong năm đầu tiên của bạn và £ 500 trong những năm tiếp theo

Học bổng khác của trường

Royal Holloway University Cấp học Điều kiện Royal Holloway University

Donald Davies Computer Science scholarships

Giá trị: £1,000

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

MERIT AWARDS

Giá trị: £1,000

Cử nhân

cho những sinh viên học giỏi trong cuộc thi Học bổng tuyển sinh nhưng suýt bỏ lỡ việc nhận Học bổng

Lucton School Cấp học Điều kiện Lucton School

Lucton Scholarship

Giá trị: 9780 - 25%

Trung học

Ackworth School Cấp học Điều kiện Ackworth School

Scholarship of Ackworth School

Giá trị: lên đến 100% học phí

Trung học

GPA Điểm học tập 2 năm gần nhất đạt loại Khá Giỏi trở lên - Tiếng Anh Làm bài kiểm tra Tiếng Anh đầu vào của trường

Tham gia phỏng vấn

Aston University Cấp học Điều kiện Aston University

Vice- Chancellor International Scholarship

Giá trị: £8,000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.5

Tất cả các chương trình dự bị, đại học và sau đại học (trừ MBChB in Medicine)

Newcastle University London Cấp học Điều kiện Newcastle University London

International Foundation Scholarship

Giá trị: 10,000 - 20,000

Dự bị đại học

Học bổng khác trên thế giới

Blue Mountain International Hotel Management School (BMIHMS), Australia Cấp học Điều kiện Blue Mountain International Hotel Management School (BMIHMS), Australia

Alumni Scholarship

Giá trị: 25% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Nipissing University, Canada Cấp học Điều kiện Nipissing University, Canada

President’s Scholarship of Nipissing University

Giá trị: $3000/năm

Cử nhân

GPA trên 90%

Fontys University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Fontys University of Applied Sciences, Netherlands

Creative Mind Scholarship

Giá trị: € 3,000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS 6.0

Motivation letter, CV

Torrens University Australia, Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia, Australia

Laureate Australia Business Merit Scholarship

Giá trị: 25%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Central Queensland University (CQUniverisity), Australia Cấp học Điều kiện Central Queensland University (CQUniverisity), Australia

The International Student Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học