SMART scholarship

SMART scholarship

Staffordshire University

Đại học Staffordshire University – Ngôi trường của công nghệ máy tính. Với 97,5% sinh viên tốt nghiệp năm 2016 hiện đang làm việc hoặc đang học lên cao học, trường tự hào đứng thứ nhất về tỷ lệ việc làm sau đại học. Trường hiện là những người đi đầu trong đổi mới kỹ thuật số và tiếp tục duy trì liên kết chặt chẽ với các ngành công nghiệp tiên tiến.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Staffordshire University
Tên chương trình học bổng SMART scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân , Dự bị thạc sĩ
Giá trị học bổng 3000/năm

Điều kiện chi tiết

Áp dụng cho kì tháng 9/2023 và 01/2024
Đã có offer tại campus Stoke on Trent, Stafford, London campus (trừ các khóa Nursing, Parademic Science, Operating Dep Pratice, Social Work, Midwifery)
 

Học bổng khác của trường

Staffordshire University Cấp học Điều kiện Staffordshire University

Smart Scholarship

Giá trị: £2000

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University Of Surrey Cấp học Điều kiện University Of Surrey

International Excellence Award

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

University of Leicester Cấp học Điều kiện University of Leicester

School of Business International UG Merit Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân

University of Aberdeen Cấp học Điều kiện University of Aberdeen

Aberdeen Global Scholarship (General)

Giá trị: £3,000

Chứng chỉ sau đại học

Durham University Cấp học Điều kiện Durham University

Masters Achievement Scholarships

Giá trị: Up to £7,500

Chứng chỉ sau đại học

The University of Manchester Cấp học Điều kiện The University of Manchester

Subject-specific awards

Giá trị: £4,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Lynn University, USA Cấp học Điều kiện Lynn University, USA

International Year (2 Semesters)

Giá trị: up to $7,000

Đại học quốc tế năm 1

Flinders University, Australia Cấp học Điều kiện Flinders University, Australia

Diploma of Business Scholarship

Giá trị: 25% - 50% học phí

Cao đẳng

University of South Florida (USF), USA Cấp học Điều kiện University of South Florida (USF), USA

INTO Regional Scholarship

Giá trị: $5,00 - 10,000

Đại học quốc tế năm 1

Durham College, Canada Cấp học Điều kiện Durham College, Canada

Entrance Award for Honours Bachelor of Health Care Technology Management

Giá trị: 2.500 CAD

Cử nhân

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia

Vingroup scholarships

Giá trị:

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học