Global Academic Excellence Scholarship (International)

Global Academic Excellence Scholarship (International)

The University of Adelaide
The University of Adelaide

The University of Adelaide

Adelaide, South Australia, Australia

Là một trong 8 trường trong liên minh G8 của Úc, trong hon 140 năm qua, trường Đại học University of Adelaide đào tạo rất nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực bao gồm các giải thưởng lớn về Nobel, hơn 100 học giả ở Rhodes, nữ thủ tướng đầu tiên của Úc, thẩm phán Tòa án Tối cao, các giáo viên giảng dạy ở trường là những nhà lãnh đạo được quốc tế công nhận. Đặc biệt trường Được thành lập với mục tiêu cao cả là không có bất cứ sự bất bình đẳng nào tại ngôi trường này cho dù bạn là ai, đến từ đâu, hoàn cảnh của bạn như nào thì bạn vẫn ược đón nhận nếu như bạn có khả năng thực sự.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng The University of Adelaide
Tên chương trình học bổng Global Academic Excellence Scholarship (International)
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng 50% học phí khóa học

Điều kiện tóm tắt
GPA 6.8/7
Tiếng anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Điều kiện chi tiết

Đối với các chương trình đại học: ATAR là 98 HOẶC tương đương
Đối với các chương trình học sau đại học: Điểm trung bình 6,8/7 HOẶC tương đương
Lưu ý: Những ứng viên nhận học bổng đủ điều kiện nhận nhiều hơn một học bổng do Đại học Adelaide cung cấp sẽ chỉ được nhận một học bổng (phần học bổng có giá trị cao nhất mà họ đủ điều kiện nhận).

Thông tin chi tiết

Mỗi Khoa sẽ chỉ trao hai suất học bổng giảm 50% học phí cho ứng viên trong khoa của họ có điểm cao nhất trên ATAR là 98 hoặc GPA là 6.8.

Cách thức apply: 

Không cần thiết phải nộp đơn xin Học bổng Xuất sắc Toàn cầu của Đại học Adelaide vì học bổng này sẽ tự động được trao cho những sinh viên đáp ứng các điều kiện trên.

Học bổng khác của trường

The University of Adelaide Cấp học Điều kiện The University of Adelaide

Eynesbury College International Scholarship

Giá trị: 5% - 10%

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Eynesbury College High Achiever Progression

Giá trị: 25%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of Adelaide Global Citizens Scholarship (International)

Giá trị: 15% - 30% học phí của khóa học

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Adelaide Alumni Scholarship

Giá trị: 25% học phí mỗi năm

Cử nhân , Thạc sĩ

Là cựu sinh viên (tốt nghiệp) của trường hoặc phải tốt nghiệp với bằng cấp của trường University of Adelaide trước khi bắt đầu chương trình học tiếp theo

Family Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS) Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS)

Diploma to Degree Scholarship for High School Graduates (merit based)

Giá trị: 25% học phí

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

University of Wollongong Cấp học Điều kiện University of Wollongong

University Excellent Scholarship

Giá trị: 30%

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Bond University Cấp học Điều kiện Bond University

International Undergraduate Excellence Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân

Có thành tích cao trong học tập

Torrens University Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia

Here to Educate (Education) 20% Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Charles Darwin University Cấp học Điều kiện Charles Darwin University

CDU Global Achiever Award

Giá trị: 15% all tuition fee

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng khác trên thế giới

Luther College High School, Canada Cấp học Điều kiện Luther College High School, Canada

Entrace Scholarship

Giá trị: 1000

Trung học

University College London, UK Cấp học Điều kiện University College London, UK

UPC Progression Scholarship

Giá trị: 5000/năm

Cử nhân

Staffordshire University, UK Cấp học Điều kiện Staffordshire University, UK

SMART scholarship

Giá trị: 3000/năm

Cử nhân , Dự bị thạc sĩ

The University of Waikato, New Zealand Cấp học Điều kiện The University of Waikato, New Zealand

Progression Scholarship

Giá trị: 5,000 NZD

Cử nhân

George Mason University, USA Cấp học Điều kiện George Mason University, USA

Undergraduate International Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân