Global Academic Excellence Scholarship (International)

Global Academic Excellence Scholarship (International)

The University of Adelaide
The University of Adelaide

The University of Adelaide

Adelaide, South Australia, Australia

Là một trong 8 trường trong liên minh G8 của Úc, trong hon 140 năm qua, trường Đại học University of Adelaide đào tạo rất nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực bao gồm các giải thưởng lớn về Nobel, hơn 100 học giả ở Rhodes, nữ thủ tướng đầu tiên của Úc, thẩm phán Tòa án Tối cao, các giáo viên giảng dạy ở trường là những nhà lãnh đạo được quốc tế công nhận. Đặc biệt trường Được thành lập với mục tiêu cao cả là không có bất cứ sự bất bình đẳng nào tại ngôi trường này cho dù bạn là ai, đến từ đâu, hoàn cảnh của bạn như nào thì bạn vẫn ược đón nhận nếu như bạn có khả năng thực sự.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng The University of Adelaide
Tên chương trình học bổng Global Academic Excellence Scholarship (International)
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng 50% học phí khóa học

Điều kiện tóm tắt
GPA 6.8/7
Tiếng anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Điều kiện chi tiết

Đối với các chương trình đại học: ATAR là 98 HOẶC tương đương
Đối với các chương trình học sau đại học: Điểm trung bình 6,8/7 HOẶC tương đương
Lưu ý: Những ứng viên nhận học bổng đủ điều kiện nhận nhiều hơn một học bổng do Đại học Adelaide cung cấp sẽ chỉ được nhận một học bổng (phần học bổng có giá trị cao nhất mà họ đủ điều kiện nhận).

Thông tin chi tiết

Mỗi Khoa sẽ chỉ trao hai suất học bổng giảm 50% học phí cho ứng viên trong khoa của họ có điểm cao nhất trên ATAR là 98 hoặc GPA là 6.8.

Cách thức apply: 

Không cần thiết phải nộp đơn xin Học bổng Xuất sắc Toàn cầu của Đại học Adelaide vì học bổng này sẽ tự động được trao cho những sinh viên đáp ứng các điều kiện trên.

Học bổng khác của trường

The University of Adelaide Cấp học Điều kiện The University of Adelaide

Eynesbury College International Scholarship

Giá trị: 5% - 10%

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Eynesbury College High Achiever Progression

Giá trị: 25%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of Adelaide Global Citizens Scholarship (International)

Giá trị: 15% - 30% học phí của khóa học

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Adelaide Alumni Scholarship

Giá trị: 25% học phí mỗi năm

Cử nhân , Thạc sĩ

Là cựu sinh viên (tốt nghiệp) của trường hoặc phải tốt nghiệp với bằng cấp của trường University of Adelaide trước khi bắt đầu chương trình học tiếp theo

Family Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Central Queensland University (CQUniverisity) Cấp học Điều kiện Central Queensland University (CQUniverisity)

The International Engagement Research Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Kaplan Business School Australia Cấp học Điều kiện Kaplan Business School Australia

Kaplan Alumni

Giá trị: 20% all tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

La Trobe University Cấp học Điều kiện La Trobe University

2020 La Trobe University 50% Vietnamese Excellence Scholarship

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 80% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Wollongong Cấp học Điều kiện University of Wollongong

50% Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cao đẳng

GPA 7.5

Taylors College Cấp học Điều kiện Taylors College

High School Scholarships

Giá trị: AU$ 2,500 – 5,000

Trung học

GPA 7.5, 8.0

Phỏng vấn

Học bổng khác trên thế giới

Ottawa Catholic School Board, Canada Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board, Canada

OCSB International Student Program Award For Collaboration

Giá trị: $ 600

Trung học

Northumbria University, UK Cấp học Điều kiện Northumbria University, UK

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Tiếng Anh 6.5

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

University of the West of England Bristol (UWE Bristol), UK Cấp học Điều kiện University of the West of England Bristol (UWE Bristol), UK

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

University of Fraser Valley., Canada Cấp học Điều kiện University of Fraser Valley., Canada

British Columbia High School Entrance Scholarships

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

St Mary’s University, Twickenham, UK Cấp học Điều kiện St Mary’s University, Twickenham, UK

The Stage Acting scholarships

Giá trị: Full tuition fees/3 năm học

Cử nhân