Abertay International Scholarship

Abertay International Scholarship

Abertay Unviersity (University of Abertay Dundee)

Trường Đại học Abertay University (tên gọi trước đó – University of Abertay Dundee) là một trong những trường đại học hàng đầu của Scotland được đặt tại trung tâm thành phố Dundee với hơn 5,500 sinh viên đang theo học. Abertay University nổi tiếng về chất lượng đào tạo hai lĩnh vực trò chơi máy tính và thiết kế nghệ thuật. Đây là trường đại học duy nhất tại Anh Quốc với chứng nhận chính thức trong cả 2 lĩnh vực này và có được chương trình đối tác với Peking University tại Trung Quốc trong lĩnh vực trò chơi.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Abertay Unviersity (University of Abertay Dundee)
Tên chương trình học bổng Abertay International Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng £3,000 - £12,000

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Aston University Cấp học Điều kiện Aston University

Vice-Chancellor International Scholarship

Giá trị: £8,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Newcastle University London Cấp học Điều kiện Newcastle University London

International Foundation Scholarship

Giá trị: 10,000 - 20,000

Dự bị đại học

University of the West of England Bristol (UWE Bristol) Cấp học Điều kiện University of the West of England Bristol (UWE Bristol)

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

University of Plymouth Cấp học Điều kiện University of Plymouth

International Academic

Giá trị: 50%

Cử nhân

The University of Edinburgh Cấp học Điều kiện The University of Edinburgh

Robertson International Scholarships

Giá trị: £1,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

UIS - Urban International School, Canada Cấp học Điều kiện UIS - Urban International School, Canada

High Academic Performance

Giá trị: 2000

Trung học

GPA 8.5 - Tiếng Anh Không yêu cầu

Học bổng áp dụng cho học sinh đăng ký kỳ nhập học từ 01/2021 - 01/2022

Kaplan Business School Australia, Australia Cấp học Điều kiện Kaplan Business School Australia, Australia

Kaplan Alumni

Giá trị: 20% all tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Australian Catholic University (ACU), Australia Cấp học Điều kiện Australian Catholic University (ACU), Australia

ACU International Student Scholarship

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 80% - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

Graduate Progression Scholarship

Giá trị: $8,000

Thạc sĩ

GPA 3.75

Illinois State University, USA Cấp học Điều kiện Illinois State University, USA

Presidential Scholarship

Giá trị: $11000

Cử nhân

GPA 3.75

SAT 1360 or tương đương ACT