Abertay International Scholarship

Abertay International Scholarship

Abertay Unviersity (University of Abertay Dundee)

Trường Đại học Abertay University (tên gọi trước đó – University of Abertay Dundee) là một trong những trường đại học hàng đầu của Scotland được đặt tại trung tâm thành phố Dundee với hơn 5,500 sinh viên đang theo học. Abertay University nổi tiếng về chất lượng đào tạo hai lĩnh vực trò chơi máy tính và thiết kế nghệ thuật. Đây là trường đại học duy nhất tại Anh Quốc với chứng nhận chính thức trong cả 2 lĩnh vực này và có được chương trình đối tác với Peking University tại Trung Quốc trong lĩnh vực trò chơi.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Abertay Unviersity (University of Abertay Dundee)
Tên chương trình học bổng Abertay International Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng £3,000 - £12,000

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Bath Cấp học Điều kiện University of Bath

The Chancellor’s Scholarship

Giá trị: upto 2000 GBP

Cử nhân

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

South East Asia Scholarship Award

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

Postgraduate Scholarship

Giá trị: 500 - 2000

Chứng chỉ sau đại học

Queen's University Belfast Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast

Early Bird Reward

Giá trị: 10% tổng chi phí

Cử nhân , Thạc sĩ

dành riêng cho sinh viên mới đang giữ unconditional letter và trả phí đầy đủ

Bellerbys College Cấp học Điều kiện Bellerbys College

A-Level Scholarship

Giá trị: 40%

Trung học

GPA 3.6 - Tiếng Anh 6.5

Phỏng vấn

Học bổng khác trên thế giới

Western Sydney University - Sydney Campus, Australia Cấp học Điều kiện Western Sydney University - Sydney Campus, Australia

Western Sydney International Scholarships – Undergraduate

Giá trị: $5,000 - $7,000 per year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Dựa trên thành tích lớp 12 để xét

Swinburne University of Technology, Australia Cấp học Điều kiện Swinburne University of Technology, Australia

George Swinburne STEM Postgraduate Scholarship

Giá trị: 30%

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Long Island University (LIU) Brooklyn, USA Cấp học Điều kiện Long Island University (LIU) Brooklyn, USA

Graduate Direct Admission

Giá trị: $2,000 - $4,000

Thạc sĩ

Dean College, USA Cấp học Điều kiện Dean College, USA

Merit Scholarships

Giá trị: $5,000 - $15,000

Cao đẳng , Cử nhân

Queensland University of Technology, Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology, Australia

Process engineering masters by research scholarships

Giá trị: up to $15,000

Thạc sĩ

GPA 5.0/7

Bằng cử nhân