International Student Scholarship - AIM

International Student Scholarship

AIM (Aviation Institute of Maintenance)

Học viện AIM (Aviation Institue of Maintenance) là trường chuyên về các khóa học kỹ thuật máy bay, sửa chữa máy bay. Trường có tới 12 campus trên khắp nước Mỹ

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Aviation Institute of Maintenance
Tên chương trình học bổng International Student Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $2,500

Điều kiện chi tiết

  • GPA 3.0 ( trong khóa học)
  • Tham dự đầy đủ các tiết học và luôn chấp hành nội quy của trường

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Rollins College Cấp học Điều kiện Rollins College

Centennial Scholarships

Giá trị: $ 5,000 - $ 20,000

Cử nhân

GPA >3.1

University of Nebraska - Lincoln Cấp học Điều kiện University of Nebraska - Lincoln

Merit-based scholarship

Giá trị: $2000 - $15000

Cử nhân

Virginia International University Cấp học Điều kiện Virginia International University

Presidential Academic Scholarship

Giá trị: $3000 - toàn bộ học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.9/4.0

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $10,000

Cử nhân

Western Washington University Cấp học Điều kiện Western Washington University

International Year( 2 Quarters)

Giá trị: $1,500 -$5,000

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng khác trên thế giới

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

International Postgraduate Excellence Scholarships

Giá trị: Lên đến £8,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Care Leavers & Young Carers

Giá trị: Up to £1,500 per year

Cử nhân

những người nộp đơn trước đây được chăm sóc, những người có trách nhiệm chăm sóc hoặc trở nên xa cách với gia đình hoặc người giám hộ trong những năm cuối tuổi thiếu niên

Lakehead University, Canada Cấp học Điều kiện Lakehead University, Canada

International Entrance Scholarships

Giá trị: $ 30,000

Cử nhân

GPA 90%

Macquarie University - MQ, Australia Cấp học Điều kiện Macquarie University - MQ, Australia

ASEAN Partner Scholarship

Giá trị: lên đến 15.000 AUD mỗi năm

Cử nhân

University of Technology Sydney, Australia Cấp học Điều kiện University of Technology Sydney, Australia

Engineering (Management) Masters Scholarship for Outstanding International Students

Giá trị: 5.000 AUD

Thạc sĩ

GPA 75% - Tiếng Anh 6.5 trở lên