International Foundation Scholarship

International Foundation Scholarship

Newcastle University London

Đại học Newcastle University, London có một danh tiếng đáng tự hào về sự xuất sắc trong học tập, và danh tiếng đó đã kéo dài hơn 180 năm. Việc mở thêm campus mới ở London vào năm 2015 đã mang giáo dục tuyệt đỉnh của Russell Group này đến một thành phố lớn trên thế giới về kinh doanh, tài chính và thương mại.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Newcastle University London
Tên chương trình học bổng International Foundation Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Dự bị đại học
Giá trị học bổng 10,000 - 20,000

Học bổng khác của trường

Newcastle University London Cấp học Điều kiện Newcastle University London

Vice-Chancellor’s International Scholarships

Giá trị: £4,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng xét tự động

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

External Progression Scholarship

Giá trị: Up to £4,000

Cử nhân

University Of Sussex Cấp học Điều kiện University Of Sussex

Chancellors International Business School

Giá trị: £5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Gloucestershire Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire

International Grant Award

Giá trị: 3000

Cử nhân

Newcastle University Cấp học Điều kiện Newcastle University

Vice-Chancellor’s Global Scholarships

Giá trị: £4000 tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

Queen's University Belfast Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast

International Office Undergraduate Scholarship

Giá trị: £2500 - £3000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

DePaul University, USA Cấp học Điều kiện DePaul University, USA

Master s International Year (2 Quarters)

Giá trị: $5,000 - $15,000

Dự bị thạc sĩ

University of Canberra, Australia Cấp học Điều kiện University of Canberra, Australia

UC/GBCA SCHOLARSHIP

Giá trị: 15% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Torrens University Australia, Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia, Australia

Here to Educate (Education) 20% Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

George Mason University, USA Cấp học Điều kiện George Mason University, USA

Regional Scholarships

Giá trị: $18,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Maine Central Institute (MCI), USA Cấp học Điều kiện Maine Central Institute (MCI), USA

Học bổng đầu vào

Giá trị: 21.375 USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường