Academic +Talent Program

Academic +Talent Program

Auburn University
Auburn University

Auburn University

Auburn, Alabama, USA

Auburn University đã phát triển thành một trong những trường đại học lớn nhất ở miền Nam, vẫn luôn đi đầu trong giáo dục với sự pha trộn truyền thống của nghệ thuật và khoa học ứng dụng và thay đổi theo nhu cầu ngày nay trong khi vẫn tôn trọng truyền thống và tinh thần là Auburn.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Auburn University
Tên chương trình học bổng Academic +Talent Program
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $12,000

Số lượng 1

Học bổng rất cạnh tranh.

Điều kiện chi tiết

Học sinh cần nộp

  • Bảng điểm
  • 1 Person Statement hoặc video chi tiết về hoạt động nghệ thuật đã tham gia.
  • Một bài phỏng vấn.

 

Thông tin chi tiết

Dành cho những học sinh có thành tích học tập tốt và có tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật (sinh viên không nhất thiết phải học ngành nghệ thuật)

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Elmhurst University (Elmhurst College) Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College)

International Discovery Award

Giá trị: $ 1,000 - $ 5,000

Cử nhân

GPA 5.0 trở lên

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Graduate International Admission Scholarship

Giá trị: up to $10,000

Thạc sĩ

GPA 3.5

James Madison University Cấp học Điều kiện James Madison University

Madison Award for Academic Excellence

Giá trị: $4,000 - $10,000

Cử nhân

GPA 3.0

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Vietnam Student Scholarship

Giá trị: $4,000 - $8,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

California State University Northridge Cấp học Điều kiện California State University Northridge

Matador Scholarship Program

Giá trị: $250 đến $8,000

Cao đẳng , Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0 or 3.5

Học bổng khác trên thế giới

Staffordshire University, UK Cấp học Điều kiện Staffordshire University, UK

SMART scholarship

Giá trị: 3000/năm

Cử nhân , Dự bị thạc sĩ

Glasgow Caledonian University, UK Cấp học Điều kiện Glasgow Caledonian University, UK

GSBS UG Business Scholarship

Giá trị: GBP 20,000

Cử nhân

University of Nottingham, UK Cấp học Điều kiện University of Nottingham, UK

ASEAN and Oceania Undergraduate Excellence Award

Giá trị: £2,000 to £6,000

Cử nhân

Griffith University, Australia Cấp học Điều kiện Griffith University, Australia

International Student Excellence Scholarship – Postgraduate Coursework

Giá trị: 25% học phí

Thạc sĩ

GPA 3.0

University of Gloucestershire, UK Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire, UK

International Postgraduate Scholarship

Giá trị: 7000

Thạc sĩ