Academic +Talent Program

Academic +Talent Program

Auburn University
Auburn University

Auburn University

Auburn, Alabama, USA

Auburn University đã phát triển thành một trong những trường đại học lớn nhất ở miền Nam, vẫn luôn đi đầu trong giáo dục với sự pha trộn truyền thống của nghệ thuật và khoa học ứng dụng và thay đổi theo nhu cầu ngày nay trong khi vẫn tôn trọng truyền thống và tinh thần là Auburn.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Auburn University
Tên chương trình học bổng Academic +Talent Program
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $12,000

Số lượng 1

Học bổng rất cạnh tranh.

Điều kiện chi tiết

Học sinh cần nộp

  • Bảng điểm
  • 1 Person Statement hoặc video chi tiết về hoạt động nghệ thuật đã tham gia.
  • Một bài phỏng vấn.

 

Thông tin chi tiết

Dành cho những học sinh có thành tích học tập tốt và có tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật (sinh viên không nhất thiết phải học ngành nghệ thuật)

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

California State University Northridge Cấp học Điều kiện California State University Northridge

Matador Scholarship Program

Giá trị: $250 đến $8,000

Cao đẳng , Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0 or 3.5

George Mason University Cấp học Điều kiện George Mason University

Progression Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

GPA 3.5-4.0 hoặc 3.0-3,49

Thornton Academy Cấp học Điều kiện Thornton Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $16,000 / năm

Trung học

James Madison University Cấp học Điều kiện James Madison University

Madison Award for Academic Excellence

Giá trị: $4,000 - $10,000

Cử nhân

GPA 3.0

Elmhurst University (Elmhurst College) Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College)

Merit Scholarships

Giá trị: $ 8,000 - $ 17,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Oxford Sixth Form College, UK Cấp học Điều kiện Oxford Sixth Form College, UK

Học bổng dành cho học sinh theo học chương trình tại trường A Level, BTEC và IGCSE

Giá trị: 40% Học phí

Trung học

Tiếng Anh 6.5

University Of Sussex, UK Cấp học Điều kiện University Of Sussex, UK

Sussex Vietnam Scholarship

Giá trị: £3,000

Thạc sĩ

Radboud University Nijmegen, Netherlands Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen, Netherlands

ASML Technology Scholarship

Giá trị: 5,000 Eur

Thạc sĩ

GPA 7.5

có nhiều hoạt động ngoại khóa nổi bật

University of Fraser Valley., Canada Cấp học Điều kiện University of Fraser Valley., Canada

International Excellence Entrance Scholarships

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

The University of Waikato, New Zealand Cấp học Điều kiện The University of Waikato, New Zealand

Học bổng cho khóa Dự bị Đại học

Giá trị: 50% học phí

Dự bị đại học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 5.5

Đạt đủ điều kiện đầu vào của khóa học