INTO Regional Scholarship

INTO Regional Scholarship

University of South Florida (USF)

Trường University of South Florida nằm ở Vịnh Tampa, một khu vực đẹp trên bờ biển phía Tây bang Florida với mùa đông ôn hòa, mùa hè ấm áp cùng những bãi biển ngập tràn ánh nắng là điểm đến học tập lý tưởng cho hơn 49,000 sinh viên, USF hiện là một trong những trường đại học hàng đầu nước Mỹ.

 
Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of South Florida (USF)
Tên chương trình học bổng INTO Regional Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Đại học quốc tế năm 1
Giá trị học bổng $5,00 - 10,000

1-semester IYO: $500 - $2,500 (case-by-case can get up to max $5,000) 2-semester IYO: $500 - $5,000 (case-by-case can get up to max $10,000) 1-semester GPW: $500 - $2,000 (case-by-case can get up to max $4,000) 2-semester GPW: $500 - $4,000 (case-by-ca

Chuyên ngành

 

 

Điều kiện chi tiết

 

 

Thông tin chi tiết

 

 

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

Merit-Based Scholarships

Giá trị: $ 7.000 - $ 15.000

Cử nhân

Trinity Byrnes Collegiate School Cấp học Điều kiện Trinity Byrnes Collegiate School

Học bổng Mùa Thu 2020 trường Trinity Byrnes Collegiate School

Giá trị: 9.500 USD

Trung học

James Madison University Cấp học Điều kiện James Madison University

Madison Award for Academic Excellence

Giá trị: $4,000 - $10,000

Cử nhân

GPA 3.0

Lake Mary Preparatory School Cấp học Điều kiện Lake Mary Preparatory School

Học bổng 2020 Lake Mary

Giá trị: 24.550 USD

Trung học

University of Vermont Cấp học Điều kiện University of Vermont

Presidential Scholarship

Giá trị: $17,000-$20,000/ year

Cử nhân

GPA 3.0

Học bổng khác trên thế giới

Nottingham Trent University, UK Cấp học Điều kiện Nottingham Trent University, UK

International Scholarships

Giá trị: Lên đến £4,000 mỗi năm

Cử nhân , Thạc sĩ

Sinh viên đăng ký học chương trình đại học full-time kỳ tháng 1/2020

Victoria University, Australia Cấp học Điều kiện Victoria University, Australia

VU College Diploma Merit Scholarship

Giá trị: $2.000 cho học kì thứ 2

Cao đẳng

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Glasgow Caledonian University, UK Cấp học Điều kiện Glasgow Caledonian University, UK

Postgraduate Ambassador Studentship

Giá trị: Lên đến £15,000

Thạc sĩ

Cardiff Sixth Form College, UK Cấp học Điều kiện Cardiff Sixth Form College, UK

Học bổng 50% học phí dành cho sinh viên quốc tế của Cardiff Sixth Form College

Giá trị: 50% học phí

Trung học

BICC Birmingham International College of Canada, Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International College of Canada, Canada

Học bổng toàn phần BICC

Giá trị: 100% học phí

Trung học

GPA 8.5 - Tiếng Anh IELTS: 6.5 hoặc TOEFL 79-93

Bài luận