Why US campaign and scholarship

Why US campaign and scholarship

Temple University
Temple University

Temple University

Philadelphia, Pennsylvania, USA

Đại học Temple là trường Đại học Công lập được thành lập năm 1884, nằm tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, một trong những thành phố cổ và lớn nhất nước Mỹ, cách Washington DC 200km và New York 150km, là địa điểm tuyệt vời dành cho sinh viên quốc tế khi học tập tại Mỹ.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Temple University
Tên chương trình học bổng Why US campaign and scholarship
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $ 2.000 - $ 10.000

Hạn nộp March 1

Thông tin chi tiết

Dành cho sinh viên năm nhất or transfer 

Học bổng trị giá từ $ 2.000 đến $ 10.000 trong tối đa bốn năm liên tiếp (bốn năm cho sinh viên năm nhất và hai năm cho sinh viên chuyển tiếp). Những người đạt học bổng sẽ được công bố trước ngày 1 tháng 4.

Học bổng khác của trường

Temple University Cấp học Điều kiện Temple University

Broad Street Finish Line Scholarship

Giá trị: $ 500 - $ 5.000

Cao đẳng , Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

YouAreWelcomeHere Campaign and Scholarship

Giá trị: $20,000

Cử nhân

Merit scholarships

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Baylor University Cấp học Điều kiện Baylor University

International Year(2 Semesters)

Giá trị: $3,000 - $10,000

Đại học quốc tế năm 1

Long Island University (LIU) Brooklyn Cấp học Điều kiện Long Island University (LIU) Brooklyn

Graduate Direct Admission

Giá trị: $2,000 - $4,000

Thạc sĩ

Rollins College Cấp học Điều kiện Rollins College

Alonzo Rollins Scholarships

Giá trị: $27,000/năm

Cử nhân

GPA >3.5

The Knox School Cấp học Điều kiện The Knox School

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $24,000 / năm

Trung học

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $10,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

Dami Atapattu ILP Award in Anatomy UGCA1569

Giá trị: $5,000 for 1 years

Cử nhân

Applicants must be completing their ILP in Anatomy.

Guildhouse School, London, UK Cấp học Điều kiện Guildhouse School, London, UK

Scholarship of Excellence

Giá trị: 100%

Trung học

Delft University of Technology, Netherland Cấp học Điều kiện Delft University of Technology, Netherland

Holland Scholarship

Giá trị: €5000

Thạc sĩ

GPA 7.5

London Business School, UK Cấp học Điều kiện London Business School, UK

Laidlaw Women’s Leadership Fund

Giá trị: 50-100%

Thạc sĩ

University of Hertfordshire, UK Cấp học Điều kiện University of Hertfordshire, UK

Herts 20% Alumni Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Thạc sĩ