Carnegie Sports Scholarship (Undergraduate)

Carnegie Sports Scholarship (Undergraduate)

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Trải qua quá trình phát triển hơn 180 năm, đến nay đại học Leeds Beckett University là một trong những trường đại học lớn nhất tại Anh với trên 52.000 sinh viên và 3.500 nhân viên. Hiện tại có tới trên 1.500 sinh viên quốc tế đến từ 60 quốc gia đang học tập tại trường.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)
Tên chương trình học bổng Carnegie Sports Scholarship (Undergraduate)
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 6,000

Chuyên ngành

Áp dụng tất cả ngành 

Học bổng khác của trường

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University) Cấp học Điều kiện Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Dean Postgraduate Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA 7/10 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

Leeds School of Arts Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA > 8.0 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

Carnegie Sports Scholarship (Postgraduate)

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

Dean's Undergraduate Scholarship

Giá trị: 6,000

Cử nhân

GPA > 7.0 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

South East Asia Scholarships

Giá trị: £1,000 - £5,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

FACULTY SCHOLARSHIPS

Giá trị: £2,000 

Cử nhân

dựa trên thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Học bổng tuyển sinh.

University of Northampton Cấp học Điều kiện University of Northampton

The University of Northampton International Scholarship

Giá trị: 30%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

The London Institute of Banking & Finance Cấp học Điều kiện The London Institute of Banking & Finance

CeFS và DipFS

Giá trị:

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Mander Portman Woodward (MPW) Cấp học Điều kiện Mander Portman Woodward (MPW)

The Woodward scholarship

Giá trị: 100% học phí

Trung học

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

International Alumni Scholarship

Giá trị: £ 4.000

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

St. Mary's School, USA Cấp học Điều kiện St. Mary's School, USA

Vietnamese student entrance scholarship

Giá trị: 20250 USD

Trung học

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Monash International Merit Scholarship

Giá trị: $10,000/year

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Tối thiểu 8.5 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Canada West, Canada Cấp học Điều kiện University of Canada West, Canada

UCW - MBA Foundation Study Grant

Giá trị: $ 6,500

Thạc sĩ

Có mẫu đơn xin hoc bổng và hoàn thành giải thưởng; Tuyên bố cá nhân; Hoàn thành chương trình MBA Foundation và chương trình cấp bằng MBA

University of Turku, Germany Cấp học Điều kiện University of Turku, Germany

Scholarships for tuition fee

Giá trị: 50%

GPA 3.0

Saanich International Student School District No. 63, Canada Cấp học Điều kiện Saanich International Student School District No. 63, Canada

Học bổng 50% học phí

Giá trị: 50%

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0