ANU College of Business & Economics International Undergraduate Scholarship

ANU College of Business & Economics International Undergraduate Scholarship

Australian National University ANU

Trường Australian National University tọa lạc tại ngay thủ đô Canberra của Úc, trong hơn 70 năm trường đã nỗ lực để trở thành một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về nghiên cứu, và có thành tích xuất sắc trong việc giảng dạy. Nhiều giải Nobel trong nghiên cứu được trao cho lĩnh vực y học, kinh tế, vật lí,...Những giáo viên của trường đóng góp rộng rãi trong việc nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy trong giáo dục đại học, theo Australian Awards for University Teaching - AAUT có đến 9 giáo viên của ANU đã  trở thành những giáo viên xuất sắc nhất của Úc.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Australian National University ANU
Tên chương trình học bổng ANU College of Business & Economics International Undergraduate Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 100% học phí

Số lượng 06

Chuyên ngành

Mỗi năm, Trường Cao đẳng Kinh doanh và Kinh tế ANU cung cấp một giải thưởng được gọi là Học bổng Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế ANU 

Mục tiêu của giải thưởng là khen thưởng sự xuất sắc trong học tập và tăng cường kết quả giáo dục cho sinh viên cả về phát triển kỹ năng và chuẩn bị cho việc học tập hoặc việc làm thêm.

Hạn nộp Được xét tự động khi học sinh apply vào trường
Điều kiện tóm tắt
GPA 8.0 trở
Tiếng anh 6.5 trở lên

Điều kiện chi tiết

- Là sinh viên quốc tế

- Đã apply vào trường ngành Kinh doanh - Kinh tế

- Đạt kết quả xuất sắc trong năm học gần nhất

Học bổng khác của trường

Australian National University ANU Cấp học Điều kiện Australian National University ANU

Progression Scholarship

Giá trị: AU$25.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

ANU College of Business & Economics Terrell Scholarship

Giá trị: $5,000 - $10,000/year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

ANU College of Business & Economics International Merit Scholarship

Giá trị: 50%

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Global Diversity Scholarship

Giá trị: $25.000

Cao đẳng , Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Foundation & Diploma Scholarship

Giá trị: AU$ 2,500 – 5,000

Cao đẳng , Dự bị đại học

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

ICMS - International College of Management Cấp học Điều kiện ICMS - International College of Management

AEP Bursary (10 weeks)

Giá trị: 4,900 AUD

Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện Tiếng Anh

University of Melbourne Cấp học Điều kiện University of Melbourne

Bachelor of Commerce Global Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân

Queensland University of Technology (QUT) Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT)

MBA and EMBA Scholarships

Giá trị: $1.000 - 100%

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Creative Industries International Scholarship - Vietnam Excellence

Giá trị: 50%

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA < 8.6 tất cả các môn và trung bình môn - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Deakin University Cấp học Điều kiện Deakin University

Vietnam Partners Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Chương trình đại học: 8,2 trở lên; Chương trình sau đại học: 65% trở lên

Hoàn thành chương trình học của các trường Việt Nam theo danh sách

Học bổng khác trên thế giới

Birmingham City University, UK Cấp học Điều kiện Birmingham City University, UK

Postgraduate Scholarship

Giá trị: 500 - 2000

Chứng chỉ sau đại học

University of Turku, Germany Cấp học Điều kiện University of Turku, Germany

Scholarships for tuition fee

Giá trị: 50%

GPA 3.0

Columbia Academy (Downtown Vancouver), Canada Cấp học Điều kiện Columbia Academy (Downtown Vancouver), Canada

Special Talents Scholarship

Giá trị: 1.000- 5.000 CAD

Trung học

GPA 85%

Học sinh nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

University of Hertfordshire, UK Cấp học Điều kiện University of Hertfordshire, UK

Chancellor’s Scholarship

Giá trị: từ £1,000 đến £3,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Áp dụng cho kỳ nhập học tháng 9/2024

Anglia Ruskin University, UK Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University, UK

International Early Payment Discount

Giá trị: 400 - 1000

Cử nhân