GCSE Pathway Scholarship

GCSE Pathway Scholarship

Bellerbys College
Bellerbys College

Bellerbys College

Brighton, England, UK

Trường Trung học Bellerbys College UK là hệ thống bao gồm 2 trường chuyên, được thành lập với mục đích mang lại nền giáo dục chất lượng cao. Trường được giảng dạy giúp các bạn học sinh định hướng và tìm được đúng ngôi trường đại học ngay từ những năm trung học. Ngoài ra trường cũng có sự liên két chặt chẽ với những trường Đại học tại Anh. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp các bạn học sinh của trường theo học tại những Đại học danh tiếng như Oxford, Cambridge và các trường đại học thuộc Russell Group.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Bellerbys College
Tên chương trình học bổng GCSE Pathway Scholarship
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 40%

Điều kiện tóm tắt
GPA 3.4
Tiếng anh 6.0
Điều kiện khác Phỏng vấn

Điều kiện chi tiết

Làm bài test Tiếng Anh và Toán của trường

Học bổng khác của trường

Bellerbys College Cấp học Điều kiện Bellerbys College

A-Level Scholarship

Giá trị: 50%

Trung học

A-Level Scholarship

Giá trị: 70%

Trung học

A-Level Scholarship

Giá trị: 40%

Trung học

GPA 3.6 - Tiếng Anh 6.5

Phỏng vấn

A-Level Scholarship

Giá trị: 20%

Trung học

GPA 3.2 - Tiếng Anh 6.0

Phỏng vấn

GCSE Pathway Scholarship

Giá trị: 70%

Trung học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Huddersfield Cấp học Điều kiện University of Huddersfield

Vietnam Academic Excellence Scholarships

Giá trị: Up to 4000

Cử nhân , Thạc sĩ

Bellerbys College Cấp học Điều kiện Bellerbys College

A-Level Scholarship

Giá trị: 70%

Trung học

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

Vice-Chancellor Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 70% trở lên

University of Essex Cấp học Điều kiện University of Essex

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

University of Hertfordshire Cấp học Điều kiện University of Hertfordshire

Chancellor’s Scholarship

Giá trị: £500 & £4000

Cử nhân , Thạc sĩ

CHo kỳ nhập học tháng 9

Học bổng khác trên thế giới

University of Wollongong, Australia Cấp học Điều kiện University of Wollongong, Australia

University of Wollongong Diplomat Scholarship

Giá trị: 30%

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Scholarship for English programs

Giá trị: Giảm $225 cho khóa học

Dự bị đại học

Northeastern University, USA Cấp học Điều kiện Northeastern University, USA

Merit Scholarships

Giá trị: $10,000 - $28,000

Cử nhân

Saint Louis University (SLU), USA Cấp học Điều kiện Saint Louis University (SLU), USA

Merit-Based Scholarship

Giá trị: $3,000 - $20,000 per year

Cử nhân

University of Lethbridge, Canada Cấp học Điều kiện University of Lethbridge, Canada

Học bổng New Transfer/ Collaborative

Giá trị: 300- 2000 CAD

Cử nhân

GPA 3.0/4.3