Conwell Egan Scholarship

Conwell Egan Scholarship

Trung học nội trú Conwell Egan

Conwell-Egan High School có một lịch sử giàu truyền thống từ tinh thần tới cộng đồng .Với nền tảng vững chắc, được xây dựng trên ý tưởng rằng giáo dục không chỉ dựa trên điểm số. Đối với trường, thành công không chỉ được đo bằng con số mà được đo bằng thành tích của các sinh viên trong suốt thời gian học tại CEC, và được tiếp tục phát triển bởi các cựu sinh viên thành công trong cuộc sống

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Trung học nội trú Conwell Egan
Tên chương trình học bổng Conwell Egan Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng $ 10,000

10000

Thông tin chi tiết

Học bổng up-to $10,000

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Virginia International University Cấp học Điều kiện Virginia International University

Dean’s Academic Scholarship

Giá trị: $2000/năm

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0/4.0

Temple University Cấp học Điều kiện Temple University

Merit scholarships

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

International Achieve Scholar

Giá trị: $2,001 - $3,000

Cử nhân

GPA 3.3/4.0

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $1,000 - $4,000

Cử nhân

GPA minimum GPA of 3.0

University of Massachusetts Boston Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Boston

Beacon’s Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 -$8,000

Cử nhân

GPA 3.4+

Học bổng khác trên thế giới

Newcastle University, UK Cấp học Điều kiện Newcastle University, UK

Vice-Chancellor’s International Scholarships

Giá trị: £1,500 - £5,000 tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

South West (Bunbury) Campus International Accommodation Scholarship

Giá trị: 80% phí chỗ ở

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Bachelor of International Business Diploma Pathway Scholarship

Giá trị: $6.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Torrens University Australia, Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia, Australia

Design Merit 20% Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

University of York, UK Cấp học Điều kiện University of York, UK

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên