Conwell Egan Scholarship

Conwell Egan Scholarship

Trung học nội trú Conwell Egan

Conwell-Egan High School có một lịch sử giàu truyền thống từ tinh thần tới cộng đồng .Với nền tảng vững chắc, được xây dựng trên ý tưởng rằng giáo dục không chỉ dựa trên điểm số. Đối với trường, thành công không chỉ được đo bằng con số mà được đo bằng thành tích của các sinh viên trong suốt thời gian học tại CEC, và được tiếp tục phát triển bởi các cựu sinh viên thành công trong cuộc sống

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Trung học nội trú Conwell Egan
Tên chương trình học bổng Conwell Egan Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng $ 10,000

10000

Thông tin chi tiết

Học bổng up-to $10,000

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Baylor University Cấp học Điều kiện Baylor University

International Year(2 Semesters)

Giá trị: $3,000 - $10,000

Đại học quốc tế năm 1

Auburn University Cấp học Điều kiện Auburn University

Academic +Talent Program

Giá trị: $12,000

Cử nhân

James Madison University Cấp học Điều kiện James Madison University

Madison Award for Academic Excellence

Giá trị: $4,000 - $10,000

Cử nhân

GPA 3.0

Dingledine-Bluestone Scholarships

Giá trị: $ 12,206

Cử nhân

GPA 3.6

Pace University Cấp học Điều kiện Pace University

Master program scholarship

Giá trị: $1,500–$6,000

Thạc sĩ

GPA 3.3

Học bổng khác trên thế giới

University of Stirling, UK Cấp học Điều kiện University of Stirling, UK

The Western Union Foundation Global Scholarship Program

Giá trị: USD $2,500

Cử nhân

Sinh viên đăng ký học Full-time

UIS - Urban International School, Canada Cấp học Điều kiện UIS - Urban International School, Canada

High Academic Performance

Giá trị: 2000

Trung học

GPA 8.5 - Tiếng Anh Không yêu cầu

Học bổng áp dụng cho học sinh đăng ký kỳ nhập học từ 01/2021 - 01/2022

Keele University, UK Cấp học Điều kiện Keele University, UK

Keele International excellence scholarship ( UG)

Giá trị: 2,500 Bảng ( giảm học phí )

Cử nhân , Thạc sĩ

Đã có offer, không dành cho sv tham gia khóa Foundation

Bangor University, UK Cấp học Điều kiện Bangor University, UK

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Bachelor of International Business Diploma Pathway Scholarship

Giá trị: $6.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học