Deakin College Vietnam Excellence Scholarships

Deakin College Vietnam Excellence Scholarships

Deakin College
Trường cấp học bổng Deakin College
Tên chương trình học bổng Deakin College Vietnam Excellence Scholarships
Cấp học Dự bị đại học , Cao đẳng
Giá trị học bổng 20%

All tuition fee

Hạn nộp 2020
Điều kiện tóm tắt
GPA 8.0 Trở lên
Tiếng anh Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học

Điều kiện chi tiết

  • Là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam
  • Bắt đầu một chương trìnhFoundation Program or Diploma vào năm  2020
  • Không được nhận bất kỳ học bổng nào khác

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

University of Melbourne Cấp học Điều kiện University of Melbourne

Melbourne International Undergraduate Scholarship

Giá trị: Lên đến $56,000

Cử nhân

Curtin University Cấp học Điều kiện Curtin University

MBA Global Scholarship

Giá trị: 30% tuition fee each semester

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Blue Mountain International Hotel Management School (BMIHMS) Cấp học Điều kiện Blue Mountain International Hotel Management School (BMIHMS)

English Language Scholarship

Giá trị: 10 week Tuition fees

Cử nhân , Thạc sĩ

Edith Cowan University Cấp học Điều kiện Edith Cowan University

South West (Bunbury) Campus International Accommodation Scholarship

Giá trị: 80% phí chỗ ở

University of Technology Sydney UTS Cấp học Điều kiện University of Technology Sydney UTS

South East Asia Undergraduate High Achiever Scholarship

Giá trị: 25% all tuition fee

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng khác trên thế giới

Wittenborg University, Netherlands Cấp học Điều kiện Wittenborg University, Netherlands

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: €5.000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL tương đương

Học ít nhất 3 năm tại trường

BICC Birmingham International Collegiate of Canada, Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International Collegiate of Canada, Canada

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 5.000 CAD

Trung học

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12

University of Stirling, UK Cấp học Điều kiện University of Stirling, UK

JV Merit Progression Scholarship

Giá trị: £1,000 to £3,000 cộng giảm £4,000 học phí

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Washington State University, USA Cấp học Điều kiện Washington State University, USA

International Academic Award

Giá trị: Up to 4.000 USD

Dự bị đại học , Cử nhân , Thạc sĩ

Radboud University Nijmegen, Netherlands Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen, Netherlands

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: ~7,000 - 9,000 Eur (tùy ngành)

Thạc sĩ