Full-time MBA scholarships

Full-time MBA scholarships

University of Birmingham
University of Birmingham

University of Birmingham

Birmingham, England, UK

Đại học University of Birmingham thành lập năm 1900 và là một trong những thành viên của Russell Group - Nhóm 20 trường đại học hàng đầu của Anh Quốc. Những danh tiếng hình thành trong quá trình thành lập và phát triển hơn 100 năm qua chính là điểm thu hút hàng ngàn sinh viên quốc tế chọn trường làm điểm đến du học.

Mang trong mình sứ mệnh cốt lõi là nghiên cứu và cung cấp nền giáo dục xuất sắc toàn cầu, trường đại học Birmingham không ngừng phát triển và nỗ lực tạo ra những khác biệt to lớn hơn nữa cho thế giới.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Birmingham
Tên chương trình học bổng Full-time MBA scholarships
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng Upto 50%

Học bổng khác của trường

University of Birmingham Cấp học Điều kiện University of Birmingham

Million Pound Scholarship Fund for Business School Master’s Students

Giá trị: up to 50%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Global Masters Scholarships 2023/24

Giá trị: 2000

Chứng chỉ sau đại học

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Dự bị đại học , Dự bị thạc sĩ

GPA 8.5 trở lên

Personal Statement và Interview

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Cranfield University Cấp học Điều kiện Cranfield University

Cranfield Scholarships

Giá trị:

Chứng chỉ sau đại học

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

The School of Management’s Developing Futures Scholarship

Giá trị: Up to £2,000

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

Undergraduate Scholarship

Giá trị: £1,000 ​

Cử nhân

University of Hertfordshire Cấp học Điều kiện University of Hertfordshire

Herts 20% Alumni Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Thạc sĩ

Brockenhurst College Cấp học Điều kiện Brockenhurst College

Country specific scholarships

Giá trị: 10 - 40% Học phí

Trung học

Tiếng Anh 5.0 trở lên

Học bổng khác trên thế giới

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

UNSW Business School Honours Scholarship

Giá trị: $5.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

TAFE NSW , Australia Cấp học Điều kiện TAFE NSW , Australia

The Lions Club of Bathurst Macquarie Scholarships

Giá trị: $250

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Murdoch University, Australia Cấp học Điều kiện Murdoch University, Australia

International Welcome Scholarship

Giá trị: up to $12,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Australian Catholic University (ACU), Australia Cấp học Điều kiện Australian Catholic University (ACU), Australia

Mercy Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân

GPA GPA of 4 on the ACU 7

Curtin University, Australia Cấp học Điều kiện Curtin University, Australia

Curtin International Scholarships

Giá trị: 25% of first year tuition

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học