Merit-based Academic Scholarship

Merit-based Academic Scholarship

University of Birmingham
University of Birmingham

University of Birmingham

Birmingham, England, UK

Đại học University of Birmingham thành lập năm 1900 và là một trong những thành viên của Russell Group - Nhóm 20 trường đại học hàng đầu của Anh Quốc. Những danh tiếng hình thành trong quá trình thành lập và phát triển hơn 100 năm qua chính là điểm thu hút hàng ngàn sinh viên quốc tế chọn trường làm điểm đến du học.

Mang trong mình sứ mệnh cốt lõi là nghiên cứu và cung cấp nền giáo dục xuất sắc toàn cầu, trường đại học Birmingham không ngừng phát triển và nỗ lực tạo ra những khác biệt to lớn hơn nữa cho thế giới.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Birmingham
Tên chương trình học bổng Merit-based Academic Scholarship
Cấp học Dự bị thạc sĩ , Dự bị đại học
Giá trị học bổng £3,000 - £5,000

Số lượng 2

Điều kiện tóm tắt
GPA 8.5 trở lên
Điều kiện khác Personal Statement và Interview

Học bổng khác của trường

University of Birmingham Cấp học Điều kiện University of Birmingham

Full-time MBA scholarships

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

Million Pound Scholarship Fund for Business School Master’s Students

Giá trị: up to 50%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Global Masters Scholarships 2023/24

Giá trị: 2000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

Undergraduate Scholarship

Giá trị: £ 2.000 - £ 8.000

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

Glasgow Caledonian University Cấp học Điều kiện Glasgow Caledonian University

GSBS UG Business Scholarship

Giá trị: GBP 20,000

Cử nhân

Manchester Metropolitan University Cấp học Điều kiện Manchester Metropolitan University

International UG/PG Scholarships

Giá trị: £2,000-3,000

Cử nhân

University of Birmingham Cấp học Điều kiện University of Birmingham

Full-time MBA scholarships

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

London Business School Cấp học Điều kiện London Business School

London Business School Energy Scholarship

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Charles Sturt University (CSU), Australia Cấp học Điều kiện Charles Sturt University (CSU), Australia

Port Macquarie Accommodation Scholarship

Giá trị: 50% phí

Dự bị đại học , Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

International Student Scholarship

Giá trị: Lên đến 10.000 USD

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 75%

Saxion University of Applied Sciences, Netherland Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences, Netherland

Holland Scholarship

Giá trị: 5000 Eur

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

Boise State University, USA Cấp học Điều kiện Boise State University, USA

Gem Scholarship

Giá trị: 15.000 USD mỗi năm

Cử nhân

GPA 3.90-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 26+ or SAT 1230+

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Business & Economics Community Engagement Award

Giá trị: 1000 USD

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 60%