Honors Scholarship

Honors Scholarship

Colorado State University
Colorado State University

Colorado State University

Fort Collins, Colorado, USA

Thành lập năm 1870, Colorado State University là một trong những trường đại học công lập lâu đời tại Mỹ, Colorado State University đào tạo nhiều ngành thế mạnh từ kinh tế đến kỹ thuật, hệ thống các chương trình học thuật đa dạng, giảng viên nhiều kinh nghiệm là môi trường học tập tốt đối với các sinh viên quốc tế. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Colorado State University
Tên chương trình học bổng Honors Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $4,000

Giá trị tối đa được trả mỗi năm $1,000

Hạn nộp Tự động xét

Điều kiện chi tiết

Sinh viên năm nhất lần đầu tiên được nhận vào chương trình danh dự thì được nhận.

Thông tin chi tiết

Học bổng dành cho những sinh viên đăng ký trực tiếp vào chương trình Honors degree program mà không qua Pathway program trước.

Học bổng khác của trường

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Vietnam Student Scholarship

Giá trị: $4,000 - $8,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

Presidential, Provost’s, Dean’s, and Academic Recognition Scholarship

Giá trị: $20,000 - $40,000

Cử nhân

Merit Scholarships for Colorado Resident

Giá trị: $4,000 - $16,000

Cử nhân

Cascade Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

Regional Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Wasatch Academy Cấp học Điều kiện Wasatch Academy

Học bổng trường Wasatch Academy

Giá trị: lên đến 800 triệu

Trung học

Phỏng vấn trực tiếp

Virginia International University Cấp học Điều kiện Virginia International University

Dean’s Academic Scholarship

Giá trị: $2000/năm

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0/4.0

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

RAMs Transfer Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Merit Scholarships for Colorado Resident

Giá trị: $4,000 - $16,000

Cử nhân

St. Mary's School Cấp học Điều kiện St. Mary's School

Vietnamese student entrance scholarship

Giá trị: 20250 USD

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

KENT Institute Australia, Australia Cấp học Điều kiện KENT Institute Australia, Australia

Kent International Student Scholarship

Giá trị: 30% học phí

Cử nhân

Pickering College, Canada Cấp học Điều kiện Pickering College, Canada

Spring Family Scholarship

Giá trị: $7,500 - $25,000

Trung học

Học sinh lớp 9, 10 hoặc 11 nội trú

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

Dean of TSBE Merit Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.0

Saxion University of Applied Sciences, Netherland Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences, Netherland

Orange Tulip Scholarship

Giá trị: 3900 Eur

Cử nhân

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

RMIT University, Australia Cấp học Điều kiện RMIT University, Australia

Merit scholarship for Vietnamese students

Giá trị: AUD $10000

Cử nhân , Thạc sĩ

Là học sinh Việt Nam, apply vào trường từ Việt Nam