Graduate Direct Admission

Graduate Direct Admission

Long Island University (LIU) Brooklyn

Đại học Long Island University Brooklyn (LIU Brooklyn) được thành lập năm 1926 tại Brooklyn, NY. Ngày nay, LIU đã phát triển thành một trong những trường đại học tư lớn nhất của quốc gia với cam kết phục vụ nhu cầu và lợi ích giáo dục đa dạng của sinh viên. Trường liên tục cố gắng để trau dồi và mở rộng các cơ hội học tập, chuyên nghiệp, nghệ thuật và ngoại khóa.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Long Island University (LIU) Brooklyn
Tên chương trình học bổng Graduate Direct Admission
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng $2,000 - $4,000

Học bổng khác của trường

Long Island University (LIU) Brooklyn Cấp học Điều kiện Long Island University (LIU) Brooklyn

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $2,000 - $4,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Boston Trinity Academy Cấp học Điều kiện Boston Trinity Academy

Vietnamese student entrance scholarship

Giá trị: 15000 USD

Trung học

Boise State University Cấp học Điều kiện Boise State University

Treasure Scholarship

Giá trị: 7.000 USD mỗi năm

Cử nhân

GPA 3.0-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 19+ or SAT 990+

Alliant International University Cấp học Điều kiện Alliant International University

International Scholarship

Giá trị: $ 8,000 - $ 20,000

Cử nhân

Elmhurst University (Elmhurst College) Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College)

International Discovery Award

Giá trị: $ 1,000 - $ 5,000

Cử nhân

GPA 5.0 trở lên

Baylor University Cấp học Điều kiện Baylor University

International Year(2 Semesters)

Giá trị: $3,000 - $10,000

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng khác trên thế giới

University of Sydney, Australia Cấp học Điều kiện University of Sydney, Australia

Progression Scholarship

Giá trị: 5.000; 10.000; 20.000; 40.000

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Prince Edward Island (UPEI), Canada Cấp học Điều kiện University of Prince Edward Island (UPEI), Canada

Guaranteed Scholarships

Giá trị: $500- $3,000

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên

Bond University, Australia Cấp học Điều kiện Bond University, Australia

English Pathway Studies Scholarship

Giá trị: $2,500 of EAP tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

KENT Institute Australia, Australia Cấp học Điều kiện KENT Institute Australia, Australia

Kent International Student Scholarship

Giá trị: 30% học phí

Cử nhân

Aston University, UK Cấp học Điều kiện Aston University, UK

Vice- Chancellor International Scholarship

Giá trị: £8,000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.5

Tất cả các chương trình dự bị, đại học và sau đại học (trừ MBChB in Medicine)