Presidential Scholarships

Presidential Scholarships

Rollins College
Rollins College

Rollins College

Winter Park, Florida, USA

Trong hơn 10 năm Rollins College luôn được đánh giá là trường đại học liberal arts tốt nhất khu vực miền Nam nước Mỹ. Một trường đại học nhỏ nhưng thành tích đào tạo tốt, sinh viên được quan tâm tới từng cá nhân cùng với khuôn viên trường tọa lạc tai địa điểm tuyệt đẹp khiến cho Rollins trở thành điểm đến ưa thích của nhiều sinh viên quốc tế.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Rollins College
Tên chương trình học bổng Presidential Scholarships
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $24,000/năm

Điều kiện tóm tắt
GPA >3.3

Điều kiện chi tiết

  • Được trao tặng dựa trên kết quả học tập cũng như dịch vụ và sự tham gia
  • Ứng viên có SAT cao hơn 1290 (Bằng chứng đọc và toán dựa trên chứng chỉ) hoặc ACT cao hơn 27 và điểm trung bình cao hơn 3,3 được xem xét
  • Gia hạn hàng năm với điểm trung bình 2,8 và hoàn thành 24 giờ tín dụng mỗi năm

Học bổng khác của trường

Rollins College Cấp học Điều kiện Rollins College

Centennial Scholarships

Giá trị: $ 5,000 - $ 20,000

Cử nhân

GPA >3.1

Donald J. Cram Science Scholarships

Giá trị: $5,000/năm

Cử nhân

Alonzo Rollins Scholarships

Giá trị: $27,000/năm

Cử nhân

GPA >3.5

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Saint Louis University (SLU) Cấp học Điều kiện Saint Louis University (SLU)

Presidential Scholarship

Giá trị: Full tuition

Cử nhân

GPA 3.85

1360+ SAT hoặc 30+ ACT. Hồ sơ xin học bổng nộp riêng

Rollins College Cấp học Điều kiện Rollins College

Centennial Scholarships

Giá trị: $ 5,000 - $ 20,000

Cử nhân

GPA >3.1

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

President’s International Excellence Award

Giá trị: $3,001 - $4,000

Cử nhân

GPA 3.5/4.0

Dean College Cấp học Điều kiện Dean College

Merit Scholarships

Giá trị: $5,000 - $15,000

Cao đẳng , Cử nhân

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Baldwin Honors Scholarship

Giá trị: $2,500

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Glasgow Caledonian University, UK Cấp học Điều kiện Glasgow Caledonian University, UK

Master Scholarships

Giá trị: Lên đến £12,500

Thạc sĩ

Sinh viên apply vào các ngành

Canberra - University of Canberra (UC), Australia Cấp học Điều kiện Canberra - University of Canberra (UC), Australia

UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL HIGH ACHIEVER SCHOLARSHIP

Giá trị: 20% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 85% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of South Australia, Australia Cấp học Điều kiện University of South Australia, Australia

Vice Chancellor's International Excellence Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Lethbridge, Canada Cấp học Điều kiện University of Lethbridge, Canada

Học bổng Board of Governors’ Relocation Scholarship

Giá trị: 500 CAD

Cử nhân

GPA 8.0

University of the West of England Bristol (UWE Bristol), UK Cấp học Điều kiện University of the West of England Bristol (UWE Bristol), UK

Master Scholarships

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

Personal Statement