Presidential Scholarships

Presidential Scholarships

Rollins College
Rollins College

Rollins College

Winter Park, Florida, USA

Trong hơn 10 năm Rollins College luôn được đánh giá là trường đại học liberal arts tốt nhất khu vực miền Nam nước Mỹ. Một trường đại học nhỏ nhưng thành tích đào tạo tốt, sinh viên được quan tâm tới từng cá nhân cùng với khuôn viên trường tọa lạc tai địa điểm tuyệt đẹp khiến cho Rollins trở thành điểm đến ưa thích của nhiều sinh viên quốc tế.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Rollins College
Tên chương trình học bổng Presidential Scholarships
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $24,000/năm

Điều kiện tóm tắt
GPA >3.3

Điều kiện chi tiết

  • Được trao tặng dựa trên kết quả học tập cũng như dịch vụ và sự tham gia
  • Ứng viên có SAT cao hơn 1290 (Bằng chứng đọc và toán dựa trên chứng chỉ) hoặc ACT cao hơn 27 và điểm trung bình cao hơn 3,3 được xem xét
  • Gia hạn hàng năm với điểm trung bình 2,8 và hoàn thành 24 giờ tín dụng mỗi năm

Học bổng khác của trường

Rollins College Cấp học Điều kiện Rollins College

Centennial Scholarships

Giá trị: $ 5,000 - $ 20,000

Cử nhân

GPA >3.1

Donald J. Cram Science Scholarships

Giá trị: $5,000/năm

Cử nhân

Alonzo Rollins Scholarships

Giá trị: $27,000/năm

Cử nhân

GPA >3.5

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Washington State University Cấp học Điều kiện Washington State University

International Merit Awards

Giá trị: 2.000 USD

Dự bị đại học

GPA 3.6+

Đóng góp cho cộng đồng hoặc bất kỳ thành tích nổi bật khác.

Rollins College Cấp học Điều kiện Rollins College

Centennial Scholarships

Giá trị: $ 5,000 - $ 20,000

Cử nhân

GPA >3.1

Temple University Cấp học Điều kiện Temple University

Why US campaign and scholarship

Giá trị: $ 2.000 - $ 10.000

Cử nhân

Boise State University Cấp học Điều kiện Boise State University

Treasure Scholarship

Giá trị: 7.000 USD mỗi năm

Cử nhân

GPA 3.0-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 19+ or SAT 990+

University of South Florida (USF) Cấp học Điều kiện University of South Florida (USF)

INTO Regional Scholarship

Giá trị: $5,00 - 10,000

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng khác trên thế giới

University of Regina, Canada Cấp học Điều kiện University of Regina, Canada

International Entrance Scholarship

Giá trị: $3000

Eynesbury College , Australia Cấp học Điều kiện Eynesbury College , Australia

Eynesbury scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cao đẳng

GPA 6.0 - Tiếng Anh Đáp ứng nhu cầu đầu vào của trường

Laurentian University, Canada Cấp học Điều kiện Laurentian University, Canada

Academic Excellence Scholarship

Giá trị: $10,000 CAD- $15,000 CAD/năm

Cử nhân

GPA > 80 -89.99

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada

Academic Merit Based Scholarship

Giá trị: 30% Học Phí

Đại học quốc tế năm 1

GPA CGPA 3.5 – 4.0 - Tiếng Anh Đạt điều kiện đầu vào

Ottawa Catholic School Board, Canada Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board, Canada

OCSB International Student Program Award For Collaboration

Giá trị: $ 600