Global Gateway Program(2 Semesters)

Global Gateway Program(2 Semesters)

University of Vermont
University of Vermont

University of Vermont

Burlington, Vermont , USA

University of Vermont tọa lạc tại Burlington, thành phố lớn nhất của bang Vermont, cách biên giới Vermont – Quebec giữa Mỹ và Canada chỉ 72 km, University of Vermont là trường đại học lâu đời thứ 5 ở vùng New England (sau Havard, Yale, Darthmouth và Brown). Được thành lập vào năm 1791, trường đại học Vermont là một trong 52 trường “Flagship” của nước Mỹ.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Vermont
Tên chương trình học bổng Global Gateway Program(2 Semesters)
Cấp học Dự bị đại học
Giá trị học bổng $5,000 - $10,000

Renewable for 4 years if student maintains 3.0GPA

Học bổng khác của trường

University of Vermont Cấp học Điều kiện University of Vermont

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $8,000 - $20,000

Cử nhân

Master s International Year ( 2 Semesters)

Giá trị: $5,000 - $10,000

Dự bị thạc sĩ

Presidential Scholarship

Giá trị: $17,000-$20,000/ year

Cử nhân

GPA 3.0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Saint Louis University (SLU) Cấp học Điều kiện Saint Louis University (SLU)

Merit-Based Scholarship

Giá trị: $3,000 - $20,000 per year

Cử nhân

Western Washington University Cấp học Điều kiện Western Washington University

Undergraduate Direct Admission Scholarship

Giá trị: $1,000 to $3,500

Cử nhân

Elmhurst University (Elmhurst College) Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College)

Transfer International Discovery Award

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

Trung học nội trú Conwell Egan Cấp học Điều kiện Trung học nội trú Conwell Egan

Conwell Egan Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Trung học

Auburn University Cấp học Điều kiện Auburn University

Academic +Talent Program

Giá trị: $12,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

University of Exeter, UK Cấp học Điều kiện University of Exeter, UK

INTO Exeter Foundation Progression Scholarships - 2020/21

Giá trị: 5,000

Dự bị đại học

GPA Điểm tổng kết chương trình Foundation 70% (tương đương với AAA) - Tiếng Anh Điểm tổng kết tiếng Anh 65%

Lựa chọn Exeter là Firm choice trong hồ sơ UCAS

University of Stirling, UK Cấp học Điều kiện University of Stirling, UK

INTO University of Stirling Early Bird Scholarship

Giá trị: £4,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of Roehampton, UK Cấp học Điều kiện University of Roehampton, UK

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Sinh viên xuất sắc

University of Melbourne, Australia Cấp học Điều kiện University of Melbourne, Australia

Melbourne Graduate Scholarship

Giá trị: 25-100% học phí

Thạc sĩ

University of Canberra, Australia Cấp học Điều kiện University of Canberra, Australia

UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL MERIT SCHOLARSHIP

Giá trị: 10% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 70% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học