Undergraduate Direct Admission

Undergraduate Direct Admission

Long Island University (LIU) Brooklyn

Đại học Long Island University Brooklyn (LIU Brooklyn) được thành lập năm 1926 tại Brooklyn, NY. Ngày nay, LIU đã phát triển thành một trong những trường đại học tư lớn nhất của quốc gia với cam kết phục vụ nhu cầu và lợi ích giáo dục đa dạng của sinh viên. Trường liên tục cố gắng để trau dồi và mở rộng các cơ hội học tập, chuyên nghiệp, nghệ thuật và ngoại khóa.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Long Island University (LIU) Brooklyn
Tên chương trình học bổng Undergraduate Direct Admission
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $2,000 - $4,000

awarded at admission

Học bổng khác của trường

Long Island University (LIU) Brooklyn Cấp học Điều kiện Long Island University (LIU) Brooklyn

Graduate Direct Admission

Giá trị: $2,000 - $4,000

Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Baylor University Cấp học Điều kiện Baylor University

Freshman Academic Scholarships 2020-2021

Giá trị: $40,000 to $84,000 / 8 semester

Cử nhân

West Nottingham Academy Cấp học Điều kiện West Nottingham Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $23,300 / năm

Trung học

Virginia International University Cấp học Điều kiện Virginia International University

Special Achievement Scholarship

Giá trị: $1,000 - $3,000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0/4.0

University of Massachusetts Boston Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Boston

Beacon’s Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 -$8,000

Cử nhân

GPA 3.4+

Boise State University Cấp học Điều kiện Boise State University

WUE Scholarship

Giá trị: 12.866 USD

Cử nhân

GPA 3.20-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 21+ or SAT 1060+

Học bổng khác trên thế giới

TAFE NSW , Australia Cấp học Điều kiện TAFE NSW , Australia

DESTINATION AUSTRALIA SCHOLARSHIP

Giá trị: AUD$15.000

Chứng chỉ , Cao đẳng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Bristol, UK Cấp học Điều kiện University of Bristol, UK

GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021

Giá trị: 10000

Thạc sĩ

Algoma University, Canada Cấp học Điều kiện Algoma University, Canada

The Chancellor’s Award

Giá trị: 5000 CAD

Cử nhân

GPA 9.0 - Tiếng Anh IELTS 7.0

Được nhận Offer khóa full-time

Maastricht School of Management (MsM), Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM), Netherlands

Women Ambassadorship Scholarship

Giá trị: Up to 50% học phí

Thạc sĩ

University of Glasgow, UK Cấp học Điều kiện University of Glasgow, UK

School of computing science : international excellence awards

Giá trị: £10,000

Thạc sĩ

Có conditional hoặc unconditional offer của chương trình Computing Science