Học bổng đầu vào

Học bổng đầu vào

Grier School
Grier School

Grier School

Birmingham (US-PA), Pennsylvania, USA

Trường trung học Grier là trường trung học nội trú chỉ dành cho nữ sinh. Trường luôn tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội khám phá niềm đam mê  và những hứng thú trong học thuật, nghệ thuật và thể thao. Học sinh sẽ tiếp nhận những thách thức theo nhiều cách khác nhau, tuy nhiên nhà trường luôn luôn ở bên cạnh để hỗ trợ các em khi cần thiết.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Grier School
Tên chương trình học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 30.745 USD

Điều kiện khác Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Drew Scholarship

Giá trị: $7,000

Cử nhân

GPA 3.25-3.499

Westtown School Cấp học Điều kiện Westtown School

Merit Scholarships

Giá trị: $2,500 to $15,000

Trung học

University of Massachusetts Boston Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Boston

Beacon’s Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 -$8,000

Cử nhân

GPA 3.4+

Temple University Cấp học Điều kiện Temple University

Why US campaign and scholarship

Giá trị: $ 2.000 - $ 10.000

Cử nhân

University of Vermont Cấp học Điều kiện University of Vermont

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $8,000 - $20,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Regent’s University London, UK Cấp học Điều kiện Regent’s University London, UK

Robert McKee International Screenwriting Scholarship

Giá trị: 7000

Cử nhân

University of Melbourne, Australia Cấp học Điều kiện University of Melbourne, Australia

Melbourne International Undergraduate Scholarship

Giá trị: Lên đến $56,000

Cử nhân

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Master of Professional Engineering International Scholarship

Giá trị: $AUD10.000

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Confederation College, Canada Cấp học Điều kiện Confederation College, Canada

Học bổng $500

Giá trị:

Cao đẳng

GPA 7.0- 8.0

The London Institute of Banking & Finance, UK Cấp học Điều kiện The London Institute of Banking & Finance, UK

Women in Finance Scholarship

Giá trị: Up-to 1500

Cử nhân