Học bổng 2019 The Winchendon

Học bổng 2019 The Winchendon

Winchendon School
Winchendon School

Winchendon School

Winchendon, Massachusetts , USA

The Winchendon School là trường trung học cao cấp chuyên đào tạo và chuẩn bị cho học sinh vào đại học của bang Massachusetts. Là trường lâu đời theo kiểu Anh truyền thống, Winchendon School rất thành công nhờ vào cách tiếp cận học tập độc đáo đối với học sinh, tập trung vào các kỹ năng học tập cần thiết và chiến lược trong mỗi lớp học.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Winchendon School
Tên chương trình học bổng Học bổng 2019 The Winchendon
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 28.650 USD

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

The University of Alabama at Birmingham (UAB) Cấp học Điều kiện The University of Alabama at Birmingham (UAB)

Automatic Merit Scholarship

Giá trị: $7,500

Cử nhân

Foxcroft Academy Cấp học Điều kiện Foxcroft Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: 21.750 USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Vietnam Student Scholarship

Giá trị: $4,000 - $8,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

University of Hartford Cấp học Điều kiện University of Hartford

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $13,000 - $23,000

Cử nhân

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

Trustee Scholarship

Giá trị: Học bổng toàn phần

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Queensland University of Technology (QUT), Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT), Australia

Creative Industries International Scholarship

Giá trị: 25%

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA < 8.5 tất cả các môn và trung bình môn - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Canberra, Australia Cấp học Điều kiện University of Canberra, Australia

UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL MERIT SCHOLARSHIP

Giá trị: 10% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 70% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Technology Sydney UTS, Australia Cấp học Điều kiện University of Technology Sydney UTS, Australia

Master of Professional Engineering Scholarship

Giá trị: 25%

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

La Trobe College Australia, Australia Cấp học Điều kiện La Trobe College Australia, Australia

La Trobe College - Vietnam Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cao đẳng

Bellerbys College, UK Cấp học Điều kiện Bellerbys College, UK

A-Level Scholarship

Giá trị: 50%

Trung học