International Merit Awards

International Merit Awards

Washington State University
Washington State University

Washington State University

Pullman, Washington, USA

Trong gần năm lịch sử hình thành và phát triển, Đại học Washington State University đã giúp sinh viên chuẩn bị cho sự nghiệp của mình bằng việc mang đến các chương trình học thuật được xếp hạng cao do các giáo sư nổi tiếng thế giới giảng dạy trong một môi trường học tập được hỗ trợ tối đa.

 
Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Washington State University
Tên chương trình học bổng International Merit Awards
Cấp học Dự bị đại học
Giá trị học bổng 2.000 USD

Điều kiện tóm tắt
GPA 3.6+
Điều kiện khác Đóng góp cho cộng đồng hoặc bất kỳ thành tích nổi bật khác.

Học bổng khác của trường

Washington State University Cấp học Điều kiện Washington State University

International Academic Award

Giá trị: Up to 4.000 USD

Dự bị đại học , Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

DePaul University Cấp học Điều kiện DePaul University

Global Gateway Program(3 Quarters)

Giá trị: $2,000 -$15,000

Đại học quốc tế năm 1

Boston Trinity Academy Cấp học Điều kiện Boston Trinity Academy

Vietnamese student entrance scholarship

Giá trị: 15000 USD

Trung học

American University Cấp học Điều kiện American University

Freshment Merit Aid Basics

Giá trị: $8,000 - $22,000

Cử nhân

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

GPA&SAT Scholarship

Giá trị: $40,000

Cử nhân

GPA 3.3/4.0

Rollins College Cấp học Điều kiện Rollins College

Donald J. Cram Science Scholarships

Giá trị: $5,000/năm

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

University of Amsterdam, Netherland Cấp học Điều kiện University of Amsterdam, Netherland

Holland Scholarship (HS) - University of Amsterdam

Giá trị: €5000

Cử nhân

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Engineering & Computer Science International Postgraduate Excellence Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.5 trở lên

University of Southern Queensland (USQ), Australia Cấp học Điều kiện University of Southern Queensland (USQ), Australia

Incoming Study Abroad International Travel Grant

Giá trị: $2,000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of Adelaide, Australia Cấp học Điều kiện The University of Adelaide, Australia

Matching Scholarship

Giá trị: 15% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Đủ điều kiện nhập học

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

Departmental Scholarship

Giá trị: Up to £500 per year.

Cử nhân