International Merit Awards

International Merit Awards

Washington State University
Washington State University

Washington State University

Pullman, Washington, USA

Trong gần năm lịch sử hình thành và phát triển, Đại học Washington State University đã giúp sinh viên chuẩn bị cho sự nghiệp của mình bằng việc mang đến các chương trình học thuật được xếp hạng cao do các giáo sư nổi tiếng thế giới giảng dạy trong một môi trường học tập được hỗ trợ tối đa.

 
Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Washington State University
Tên chương trình học bổng International Merit Awards
Cấp học Dự bị đại học
Giá trị học bổng 2.000 USD

Điều kiện tóm tắt
GPA 3.6+
Điều kiện khác Đóng góp cho cộng đồng hoặc bất kỳ thành tích nổi bật khác.

Học bổng khác của trường

Washington State University Cấp học Điều kiện Washington State University

International Academic Award

Giá trị: Up to 4.000 USD

Dự bị đại học , Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

DePaul University Cấp học Điều kiện DePaul University

Graduate Direct Admission

Giá trị: $1,000 - $5,000

Thạc sĩ

George Mason University Cấp học Điều kiện George Mason University

Follow My Lead Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Massachusetts Boston Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Boston

Chancellor’s Scholarship

Giá trị: $15,000 - $25,000

Cử nhân

GPA 3.6+

SAT: 1270/ ACT: 26

Westtown School Cấp học Điều kiện Westtown School

Merit Scholarships

Giá trị: $2,500 to $15,000

Trung học

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Drew Scholarship in the Arts

Giá trị: $1,000 ($4,000 trong 4 năm)

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU Excellence Scholarship Program

Giá trị: 5.000 USD giảm học phí cho 12 tháng học đầu tiên,

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Curtin University, Australia Cấp học Điều kiện Curtin University, Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: Free 10 English weeks

Dự bị đại học

Kaplan Business School Australia, Australia Cấp học Điều kiện Kaplan Business School Australia, Australia

High Achievers Scholarship

Giá trị: 30% all tuition fee

Cao đẳng , Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 9.0 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

London Business School, UK Cấp học Điều kiện London Business School, UK

The 30% Club Scholarship MBA

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

Selkirk College, Canada Cấp học Điều kiện Selkirk College, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: 1.000

Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 - Tiếng Anh Không xét