Family Loyalty Discount

Family Loyalty Discount

University of Leicester
University of Leicester

University of Leicester

Leicester, England, UK

Trường Đại học University of Leicester là nơi mang đến những khám phá mới và nghiên cứu mang tính đột phá. Cùng với các sinh viên Leicester liên tục cố gắng sử dụng chuyên môn học thuật trong giảng dạy để nâng cao hiểu biết về thế giới cũng như có thể mang lại cuộc sống tốt hơn. Một số nghiên cứu của Leicester cũng đã góp phần vào những tiến bộ trong khoa học, y học và kiến thức lịch sử.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Leicester
Tên chương trình học bổng Family Loyalty Discount
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng 10%

Điều kiện chi tiết

Dành cho SV có anh chị em ruột hoặc vợ/chồng hoặc bố/mẹ từng học tại trường. Nếu 2 người thân đăng ký cùng 1 lúc sẽ được giảm 5% cho mỗi người 

Học bổng khác của trường

University of Leicester Cấp học Điều kiện University of Leicester

Vietnam Scholarship

Giá trị: £4,000

Chứng chỉ sau đại học

The Lincoln Global Leaders Scholarship

Giá trị: 50%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Global Undergraduate Scholarships

Giá trị: £2,000

Chứng chỉ sau đại học

School of Business International UG Merit Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân

Media, Communications and Sociology International UG Merit Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

Global Wales Postgraduate Scholarship

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

Anglia Ruskin University Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University

International Alumni Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân

Imperial College London Cấp học Điều kiện Imperial College London

International Baccalaureate Excellence Scholarships

Giá trị: 3000 GPB/ per year

Trung học

University College London Cấp học Điều kiện University College London

UCL Global Undergraduate Scholarship

Giá trị:

Cử nhân

University of Leicester Cấp học Điều kiện University of Leicester

Vietnam Scholarship

Giá trị: £4,000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

GPA&SAT Scholarship

Giá trị: $40,000

Cử nhân

GPA 3.3/4.0

Charles Darwin University, Australia Cấp học Điều kiện Charles Darwin University, Australia

Sydney Scholarship

Giá trị: 25% all tuition fee

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

Dami Atapattu ILP Award in Anatomy UGCA1569

Giá trị: $5,000 for 1 years

Cử nhân

Applicants must be completing their ILP in Anatomy.

George Mason University, USA Cấp học Điều kiện George Mason University, USA

Diversity Scholarships

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Vice Chancellor’s Academic Excellence Scholarship

Giá trị: 8.000 AUD

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.5 trở lên