Trustee Scholarship

Trustee Scholarship

Lipscomb University
Lipscomb University

Lipscomb University

Nashville, Tennessee , USA

Lipscomb University là một trường đại học đại cương (liberal arts university) được thành lập năm 1891. Là một môi trường đại học để trải nghiệm tốt dành cho sinh viên quốc tế. Tự hào là trường Đại học hàng đầu với sự khác biệt, các chương trình đào tạo nghiêm ngặt không chỉ mang lại bằng cấp mà còn nâng cao các kỹ năng giúp sinh viên có ý thức rõ ràng hơn về mục tiêu phát triển cá nhân.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Lipscomb University
Tên chương trình học bổng Trustee Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng Học bổng toàn phần

Điều kiện chi tiết

Để đủ điều kiện nộp đơn xin học bổng này, bạn phải:

  • Là sinh viên năm nhất.
  • Đạt 30 điểm trở lên trong ACT hoặc 1390 hoặc cao hơn trong SAT. 
  • Là sinh viên sống trong khuôn viên trường 
  • Duy trì điểm trung bình từ 3,25 trở lên. 

Thông tin chi tiết

  • Học bổng toàn phần uy tín này được trao cho mười sinh viên năm nhất đủ điều kiện đạt điểm kiểm tra, được lựa chọn thông qua một quá trình nộp đơn và phỏng vấn. 
  • Sinh viên không thể nhận học bổng này nếu như đã nhận bất kỳ viện trợ nào khác (trừ Vision Award)

Học bổng khác của trường

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $10,000

Cử nhân

State Add-On Scholarships

Giá trị: $1,500 - $3,000

Cử nhân

Merit-Based Scholarships

Giá trị: $ 7.000 - $ 15.000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

University of Vermont Cấp học Điều kiện University of Vermont

Master s International Year ( 2 Semesters)

Giá trị: $5,000 - $10,000

Dự bị thạc sĩ

Baylor University Cấp học Điều kiện Baylor University

International Year(2 Semesters)

Giá trị: $3,000 - $10,000

Đại học quốc tế năm 1

DePaul University Cấp học Điều kiện DePaul University

Master s International Year (2 Quarters)

Giá trị: $5,000 - $15,000

Dự bị thạc sĩ

The Quarry Lane School - International Academy Cấp học Điều kiện The Quarry Lane School - International Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: 12.6000 USD đến 21.250USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

Housing scholarship

Giá trị: 4,000 USD

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Science International Merit Grant

Giá trị: Up to $3.000

Cử nhân

GPA ATAR 90.00 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of Adelaide, Australia Cấp học Điều kiện The University of Adelaide, Australia

Global Citizens Scholarship

Giá trị: 15% - 30%

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA 5.0/7 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

AMC Global Logistics Relocation Bursary

Giá trị: $4.000

Cử nhân

Wittenborg University, Netherlands Cấp học Điều kiện Wittenborg University, Netherlands

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: €5.000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL tương đương

Học ít nhất 3 năm tại trường

Queensland University of Technology (QUT), Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT), Australia

Faculty of Education International Merit Scholarship

Giá trị: 25%

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA <8.5 tất cả các môn học và trung bình môn - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học