Trustee Scholarship

Trustee Scholarship

Lipscomb University
Lipscomb University

Lipscomb University

Nashville, Tennessee , USA

Lipscomb University là một trường đại học đại cương (liberal arts university) được thành lập năm 1891. Là một môi trường đại học để trải nghiệm tốt dành cho sinh viên quốc tế. Tự hào là trường Đại học hàng đầu với sự khác biệt, các chương trình đào tạo nghiêm ngặt không chỉ mang lại bằng cấp mà còn nâng cao các kỹ năng giúp sinh viên có ý thức rõ ràng hơn về mục tiêu phát triển cá nhân.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Lipscomb University
Tên chương trình học bổng Trustee Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng Học bổng toàn phần

Điều kiện chi tiết

Để đủ điều kiện nộp đơn xin học bổng này, bạn phải:

  • Là sinh viên năm nhất.
  • Đạt 30 điểm trở lên trong ACT hoặc 1390 hoặc cao hơn trong SAT. 
  • Là sinh viên sống trong khuôn viên trường 
  • Duy trì điểm trung bình từ 3,25 trở lên. 

Thông tin chi tiết

  • Học bổng toàn phần uy tín này được trao cho mười sinh viên năm nhất đủ điều kiện đạt điểm kiểm tra, được lựa chọn thông qua một quá trình nộp đơn và phỏng vấn. 
  • Sinh viên không thể nhận học bổng này nếu như đã nhận bất kỳ viện trợ nào khác (trừ Vision Award)

Học bổng khác của trường

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $10,000

Cử nhân

State Add-On Scholarships

Giá trị: $1,500 - $3,000

Cử nhân

Merit-Based Scholarships

Giá trị: $ 7.000 - $ 15.000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

University of Vermont Cấp học Điều kiện University of Vermont

Master s International Year ( 2 Semesters)

Giá trị: $5,000 - $10,000

Dự bị thạc sĩ

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

International Islander Scholar

Giá trị: $1,001 - $2,000

Cử nhân

GPA 3.2/4.0

Trung học nội trú Conwell Egan Cấp học Điều kiện Trung học nội trú Conwell Egan

Conwell Egan Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Trung học

Lake Ridge Academy Cấp học Điều kiện Lake Ridge Academy

Học bổng Mùa Xuân 2020 trường Lake Ridge Academy

Giá trị: 8.850 USD

Trung học

George Mason University Cấp học Điều kiện George Mason University

Regional Scholarships

Giá trị: $18,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Bournemouth University, UK Cấp học Điều kiện Bournemouth University, UK

Executive’s Dean khoa Kinh doanh

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

University of Prince Edward Island (UPEI), Canada Cấp học Điều kiện University of Prince Edward Island (UPEI), Canada

Guaranteed Scholarships

Giá trị: $500- $3,000

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên

Fontys University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Fontys University of Applied Sciences, Netherlands

Top Talent Scholarship

Giá trị: €2.100

Cử nhân

GPA 75% trở lên trong môn Toán và Vật Lý - Tiếng Anh IELTS 6.0

CV, Motivation Letter

Macquarie University - MQ, Australia Cấp học Điều kiện Macquarie University - MQ, Australia

Macquarie University Alumni Scholarship

Giá trị: 10% học phí

Thạc sĩ

Saxion University of Applied Sciences, Netherland Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences, Netherland

Saxion Talent Scholarships

Giá trị: 2500 Eur

Cử nhân

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0