Học bổng đầu vào

Học bổng đầu vào

Rancho Solano Preparatory School
Rancho Solano Preparatory School

Rancho Solano Preparatory School

Scottsdale, Arizona, USA

Tọa lạc tại thành phố Scottsdale của bang Arizona, các khu học xá của trường trung học Rancho Solano Preparatory School được xây dựng nhằm mục đích tạo ra một môi trường học tập phong phú, giúp học sinh học tập cũng như tham gia các hoạt động thể thao hiệu quả hơn. Đó là một phần lý do tại sao các học sinh của Rancho Solano luôn được chuẩn bị đầy đủ để bước vào cánh cửa đại học và có sự vượt trội so với các học sinh khác

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Rancho Solano Preparatory School
Tên chương trình học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 15.200USD

Điều kiện khác Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

West Nottingham Academy Cấp học Điều kiện West Nottingham Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $23,300 / năm

Trung học

University of Nebraska - Lincoln Cấp học Điều kiện University of Nebraska - Lincoln

Merit-based scholarship

Giá trị: $2000 - $15000

Cử nhân

Pace University Cấp học Điều kiện Pace University

Undergraduate Direct Entry scholarship

Giá trị: up to 29,500 USD

Cử nhân

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

Graduate Direct Entry

Giá trị: Up to 8,000 USD( mỗi năm cấp 4,000 USD)

Thạc sĩ

Concordia High School Cấp học Điều kiện Concordia High School

Học bổng đầu vào trường Concordia High School 2019

Giá trị: 5.180 USD

Trung học

Nộp hồ sơ & Phỏng vấn

Học bổng khác trên thế giới

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

ECC Diploma Scholarship

Giá trị: 10%(Up to AU$3.130)

Cao đẳng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Business & Economics International Undergraduate Scholarship

Giá trị: 100% học phí

Cử nhân

GPA 8.0 trở - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Torrens University Australia, Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia, Australia

Here to Educate (Education) 20% Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Western Sydney University - Sydney Campus, Australia Cấp học Điều kiện Western Sydney University - Sydney Campus, Australia

Postgraduate International Scholarship

Giá trị: Up to $15,000

Chứng chỉ sau đại học

Bangor University, UK Cấp học Điều kiện Bangor University, UK

Chevening Universities Wales Vietnam Scholarship

Giá trị: Full fee waiver

Thạc sĩ

Có bằng cử nhân và ít nhất 2 năm kinh nghiệm