Học bổng đầu vào

Học bổng đầu vào

Rancho Solano Preparatory School
Rancho Solano Preparatory School

Rancho Solano Preparatory School

Scottsdale, Arizona, USA

Tọa lạc tại thành phố Scottsdale của bang Arizona, các khu học xá của trường trung học Rancho Solano Preparatory School được xây dựng nhằm mục đích tạo ra một môi trường học tập phong phú, giúp học sinh học tập cũng như tham gia các hoạt động thể thao hiệu quả hơn. Đó là một phần lý do tại sao các học sinh của Rancho Solano luôn được chuẩn bị đầy đủ để bước vào cánh cửa đại học và có sự vượt trội so với các học sinh khác

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Rancho Solano Preparatory School
Tên chương trình học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 15.200USD

Điều kiện khác Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Western Washington University Cấp học Điều kiện Western Washington University

Graduate Direct Admission

Giá trị: $2,500 - $3,500

Thạc sĩ

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

International Achieve Scholar

Giá trị: $2,001 - $3,000

Cử nhân

GPA 3.3/4.0

President’s International Excellence Award

Giá trị: $3,001 - $4,000

Cử nhân

GPA 3.5/4.0

Boston Trinity Academy Cấp học Điều kiện Boston Trinity Academy

Vietnamese student entrance scholarship

Giá trị: 15000 USD

Trung học

Virginia International University Cấp học Điều kiện Virginia International University

Special Achievement Scholarship

Giá trị: $1,000 - $3,000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0/4.0

Học bổng khác trên thế giới

Centennial College, Canada Cấp học Điều kiện Centennial College, Canada

Học bổng Loyalty

Giá trị: 3.000

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Curtin University, Australia Cấp học Điều kiện Curtin University, Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: 12,5% học phí

Cao đẳng , Cử nhân

Deakin University, Australia Cấp học Điều kiện Deakin University, Australia

Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Keele University, UK Cấp học Điều kiện Keele University, UK

International Excellence Scholarship

Giá trị: up to £5,000

Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

University of Melbourne, Australia Cấp học Điều kiện University of Melbourne, Australia

Melbourne Graduate Scholarship

Giá trị: 25-100% học phí

Thạc sĩ