Học bổng đầu vào

Học bổng đầu vào

Rancho Solano Preparatory School
Rancho Solano Preparatory School

Rancho Solano Preparatory School

Scottsdale, Arizona, USA

Tọa lạc tại thành phố Scottsdale của bang Arizona, các khu học xá của trường trung học Rancho Solano Preparatory School được xây dựng nhằm mục đích tạo ra một môi trường học tập phong phú, giúp học sinh học tập cũng như tham gia các hoạt động thể thao hiệu quả hơn. Đó là một phần lý do tại sao các học sinh của Rancho Solano luôn được chuẩn bị đầy đủ để bước vào cánh cửa đại học và có sự vượt trội so với các học sinh khác

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Rancho Solano Preparatory School
Tên chương trình học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 15.200USD

Điều kiện khác Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

DePaul University Cấp học Điều kiện DePaul University

Master s International Year (2 Quarters)

Giá trị: $5,000 - $15,000

Dự bị thạc sĩ

American University Cấp học Điều kiện American University

Academic +Talent Program

Giá trị: $15,000

Cử nhân

Lynn University Cấp học Điều kiện Lynn University

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $7,000 - $17,000

Cử nhân

Pace University Cấp học Điều kiện Pace University

The Global Pathways Westchester progression scholarship

Giá trị: $3,500–$7,000

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Niagara College Cấp học Điều kiện Niagara College

Global Excellence Scholarship

Giá trị: $ 20,000

Cử nhân

GPA 60 - 80%

Học bổng khác trên thế giới

Deakin University, Australia Cấp học Điều kiện Deakin University, Australia

Vietnam Partners Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Chương trình đại học: 8,2 trở lên; Chương trình sau đại học: 65% trở lên

Hoàn thành chương trình học của các trường Việt Nam theo danh sách

University of Sunderland, UK Cấp học Điều kiện University of Sunderland, UK

International Scholarship 2022/23

Giá trị: £1,4000 - £900

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

The University of Queensland - UQ, Australia Cấp học Điều kiện The University of Queensland - UQ, Australia

UQ Future Students Undergraduate Scholarship for High Achievers - Vietnam

Giá trị: A$10,000/ 1 year

Cử nhân

GPA 9.0

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia

UTS Undergradute Tution fee Scholarship

Giá trị: 20% học phí

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Oxford Sixth Form College, UK Cấp học Điều kiện Oxford Sixth Form College, UK

Học bổng dành cho học sinh theo học chương trình tại trường A Level, BTEC và IGCSE

Giá trị: 40% Học phí

Trung học

Tiếng Anh 6.5