Undergraduate Direct Admission

Undergraduate Direct Admission

Baylor University
Baylor University

Baylor University

Waco, Texas, USA

Trường Đại học Baylor (Baylor University hay gọi tắt BU), Waco, Texas được thành lập vào năm 1845. BU là một tổ chức giáo dục được đánh giá cao đòi hỏi sinh viên phải thực sự xuất sắc và nỗ lực trong học tập, tuyển sinh cạnh tranh cao với tỷ lệ chấp nhận là 39%.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Baylor University
Tên chương trình học bổng Undergraduate Direct Admission
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $10,000 - $21,000

Based on SAT/ACT scores submitted upon application

Học bổng khác của trường

Baylor University Cấp học Điều kiện Baylor University

International Year(2 Semesters)

Giá trị: $3,000 - $10,000

Đại học quốc tế năm 1

Freshman Academic Scholarships 2020-2021

Giá trị: $40,000 to $84,000 / 8 semester

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Marine Military Academy Cấp học Điều kiện Marine Military Academy

Học bổng trường Marine Military Academy

Giá trị: Case-by-case

Trung học

Nôp hồ sơ & Phỏng vấn

Long Island University (LIU) Brooklyn Cấp học Điều kiện Long Island University (LIU) Brooklyn

Graduate Direct Admission

Giá trị: $2,000 - $4,000

Thạc sĩ

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Baldwin Honors Scholarship

Giá trị: $2,500

Cử nhân

Rancho Solano Preparatory School Cấp học Điều kiện Rancho Solano Preparatory School

Học bổng đầu vào

Giá trị: 15.200USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Regional Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

University of York, UK Cấp học Điều kiện University of York, UK

Academic Excellence scholarships

Giá trị: £2,500 - £15,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Lakehead University, Canada Cấp học Điều kiện Lakehead University, Canada

International Entrance Scholarships

Giá trị: $ 30,000

Cử nhân

GPA 90%

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

Academic Excellence Studentships

Giá trị: £2,000 

Cử nhân

RMIT University, Australia Cấp học Điều kiện RMIT University, Australia

International Cost of Living Vietnam Scholarships

Giá trị: $1.000

Dự bị đại học , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 6.5 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Radboud University Nijmegen, Netherlands Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen, Netherlands

Radboud Scholarship Programme (RSP)

Giá trị: ~7,000 - 9,000 Eur (tùy ngành)

Thạc sĩ